Projekty

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost

Tento projekt je součástí programu přeshraniční spolupráce Česká republika –Svobodný stát Bavorsko a zorganizovala jej Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích prostřednictvím koordinátorky Bc. Marcely Duškové. Do projektu se zapojilo 15 základních a 15 středních škol z České republiky i Bavorska. Na obou stranách hranice proběhla dvouletá odborná výuka němčiny a češtiny v letech 2020- 2022, která byla pro zapojené děti zdarma.

Číst dál9.8.2022 | Mgr. Hana Šimková
Ukliďme Česko se povedlo

Ukliďme Česko se povedlo

Po letech jsme se ve větší míře připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko, která má za cíl zlepšit životní prostředí a život v naší domovině. Tato dvoudenní akce byla propojena se Dnem Země a soutěží Šifrovačka.

Žáci 6. a 7. tříd v úterý 19. dubna absolvovali úklid v bezprostředním okolí školy, a to od mostu Jana Palacha k mostu na Písecké a od nádraží po ulici 5. května. Starší žáky čekal úklid v pátek 22. dubna podél řeky Otavy a Volyňky i v Rennerových sadech a na sídlišti Mír.

Číst dál23.5.2022 | Mgr. Josef Němec
Exkurze do SRŠ Vodňany

Exkurze do SRŠ Vodňany

Pondělí 16. 12. bylo dnem exkurze tříd 7. B a 7.C do Střední rybářské školy ve Vodňanech. Obě třídy byly rozděleny do tří skupin a každá z nich postupně navštívila rybářské muzeum se spoustou vycpaných exemplářů nejen ryb, ale i jiných zvířat, a také mnoho rybářských pomůcek z minulé doby i současnosti. Součástí byl také test poznávání ryb a rybářských pojmů. Další aktivitou byla komentovaná prohlídka místních akvárií s množstvím různobarevných ryb z celého světa. Adrenalinovou aktivitou byla třetí zastávka, kde měli žáci možnost vyzkoušet si na simulátoru střelbu laserovou zbraní na létající kachny. Na závěr celé exkurze jsme si ještě prohlédli místní venkovní jezírko s pohledem pod hladinu.

Číst dál2.1.2020 | Mgr. Tomáš Novotný
Bez svobody nelze žít

Bez svobody nelze žít

Žáci 9. ročníků a třídy 8. M se zúčastnili projektu neziskové organizace Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví, který se letos zaměřil na 30. výročí sametové revoluce.

V rámci tohoto projektu proběhla v úterý 26. listopadu v DDM beseda s moderátorem veřejnoprávní televize Jakubem Železným. Ten vyprávěl zážitky a zkušenosti, které jako dospívající student zažil v Praze, ať už během Palachova týdne v lednu anebo v listopadových dnech roku 1989. Nic nezastíral a mluvil k žákům natolik otevřeně, že se dostalo nejen na důležitost postavy Jana Palacha pro český národ, ale i na Václava Havla, současnou politickou situaci v ČR i v Hongkongu.

Číst dál9.12.2019 | Mgr. Josef Němec

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies