Kontakty

Ředitel školy

Zástupci

Kancelář a účetní

Jídelna

Učitelé 1. stupeň

Učitelé 2. stupeň

Asistenti pedagoga

Vychovatelé ŠD

Školní poradenské pracoviště

Správce sportovního areálu

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům