Den šílených účesů

Den šílených účesů

Vánoční exkurze v Německu

Vánoční exkurze v Německu

Den bez batohů

Den bez batohů

Pes Gump na Dukelské

Pes Gump na Dukelské

Severské krásy Čech

Severské krásy Čech

Cvičná evakuace školy

Cvičná evakuace školy

Zahraniční exkurze 2022

Zahraniční exkurze 2022

Suit up day

Suit up day

Školní volnočasová kolekce

Školní volnočasová kolekce

Milí žáci,

rádi bychom vám touto cestou představili jednu novinku!

Školní žákovská rada vybrala tři návrhy pro volnočasovou školní kolekci. Na základě vašeho hlasování byl vybrán konečný návrh pro kolekci, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na e-shopu firmy SCHOOL UNITED s.r.o viz odkaz níže.

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 4. 6. 2023. Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.

Číst dál23.5.2023 | Mgr. Tomáš Novotný
Sportovní hodina - SOV pro 1.B

Sportovní hodina - SOV pro 1.B

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsme s moji třídou 3.D oslovili všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc jako na garanta SOV).

V měsíci dubnu jsme připravili s 3.D v tělocvičně stanoviště pro jednotlivé discipliny. Po příchodu prvňáčků jsme je uvítali a ukázali pohár za první místo a postup do kraje od starších spolužáků jako motivaci. Prvňáčci si pohár včetně medaile rádi dali kolovat. Třeťáčci vedli společnou rozcvičku, rozdělili jsme si prvňáčky po dvojicích ke stanovištím a během hodiny zvládli splnit, odměřit i vyhodnotit 3 disciplíny. Nakonec zbyl čas i na hru. Prvňáčci byli moc šikovní, skvěle se postavili ke všem disciplínám a se zájmem bojovali o své osobní výkony. Gratulace. Poděkování patří i žákům 3.D, kteří trpělivě prvňáčkům vše vysvětlovali a ukazovali (mají to nacvičené už 3 roky :o))) ). Chci pochválit paní učitelku Mgr. Petru Vlčkovou za aktivní zapojení do SOV a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsem oslovila všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc či přípravu na postupující soutěže jako na garanta SOV).

V měsíci dubnu jsem se pokusila zpestřit hodinu s pí. asistentkou Mgr. Alenou Čížkovou i v 1.C. Připravily jsme si stanoviště pro dohodnutou disciplínu s jejich pí tř.uč. Prvňáčkům jsem ukázala pohár za první místo a postup do kraje od starších spolužáků jako motivaci. Prvňáčci si pohár včetně medaile rádi prohlédli a následně jsme po skupinkách začali společně plnit zvolenou disciplínu. Během hodiny se zvládlo splnit, odměřit, vyhodnotit i zapsat výkony disciplíny. Nakonec zbyl čas na pochvalu. Prvňáčci byli moc šikovní, jejich nadšení a přístup k plnění disciplíny byl perfektní. Se zájmem bojovali o svůj osobní výkon. Gratulace. Chci pochválit paní učitelku Mgr. Petru Janečkovou za aktivní zapojení do SOV a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Další články

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies