Jazykový výměnný pobyt aneb Švýcaři ve Strakonicích

28.4.2024 |  Mgr. Kateřina Brabcová 2. stupeň

Naše škola navázala partnerství se základní školou v Lengnau již v roce 2012. Od té doby se uskutečnilo několik vzájemných setkání jak na naší, tak na švýcarské straně. Jejich cílem je zvýšit zájem žáků o výuku cizích jazyků, poskytnout jim možnost přirozeně trénovat jazykové dovednosti, poznat nové kamarády, cizí zemi i její zvyklosti.

Jazykový výměnný pobyt aneb Švýcaři ve Strakonicích

Letošní setkání u nás ve Strakonicích proběhlo v termínu od 22. do 26. dubna. Po téměř pětileté pauze a po téměř ročním vzájemném dopisování, konečně došlo na osobní setkání. Pozvání do Strakonic přijalo 31 švýcarských žáků z osmého ročníku, které doprovodili tři vyučující. Z naší strany se 35 žáků z osmých a sedmých ročníků.

Naši kamarádi ze švýcarského městečka Lengnau (kanton Bern) dorazili v pondělí 22. dubna v podvečer. Po náročné, téměř desetihodinové cestě, si potřebovali odpočinout v domácím prostředí svých hostitelských rodin.

Úterní program probíhal ve Strakonicích. Pan ředitel Mgr. Rudolf Prušák žáky srdečně uvítal ve vestibulu a popřál jim příjemný pobyt. Následovala krátká prohlídka školy, počítačových učeben i nově zřízené žákovské knihovny, poté společný odchod do Muzea středního Pootaví. V rámci druhého prohlídkového okruhu se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o historii Strakonic, prohlédli si město z věže Rumpál a poslechli si živou hru na dudy. Po obědě ve školní jídelně pak navštívili pana starostu města Strakonice Mgr. Břetislava Hrdličku v jeho úřadu. Žáci měli možnost poznat, jak úřad funguje, jak vypadá, navíc zbyl i prostor pro dotazy. Všichni na závěr obdrželi dárkovou tašku jako pozornost. Odpoledne pokračovalo exkurzí do místního pivovaru. Na závěr dne si pak žáci společně užili sportovní odpoledne – došlo i na mezinárodní turnaj v přehazované a florbalu.

Na středu 24. dubna byl naplánován společný výlet do hlavního města Prahy. V rámci komentované procházky měli žáci možnost vidět Hradčany, chrám svatého Víta, domovní znamení v Nerudově ulici, chrám svatého Mikuláše, Karlův most, Staroměstské i Václavské náměstí a mnoho dalšího. Samozřejmě zbyl i prostor na nákupy suvenýrů. Putování Prahou jsme zakončili v Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici.

Čtvrteční den byl téměř ryze sportovní. Žáci společně navštívili OFF park v Sušici, někteří si užili lanový park, jiní zase paintballový souboj. Po návratu do školy následovala společná večeře, o kterou se postaraly naše paní učitelky. Adrenalinový den jsme pak společně zakončili diskotékou v tělocvičně.

V pátek ráno nastalo velké loučení a nikomu se nechtělo domů ani do školy. Bylo to hodně dojemné, ale s příslibem, že se na podzim setkáme ve Švýcarsku to nakonec všichni zvládli.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě a realizaci programu podíleli, především paní učitelkám Mgr. Lucii Jirkové a Mgr. Lucii Jeřábkové, také paní učitelkám „kuchařkám“ i celému sportovnímu týmu, který připravil úterní odpoledne. Velké poděkování patří také hostitelským rodinám, které dětem poskytly skvělé zázemí i svačiny.

Zapsala: Mgr. Kateřina Brabcová

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies