Projekt Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská

22.11.2022 | 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1190700316.

Projekt  Přírodní zahrada v ZŠ Dukelská

Číslo výzvy: 7/2019

Termín realizace: červen 2021 – říjen 2022

 

Cílem projektu je založení nové přírodní zahrady v areálu naší školy. V rámci realizace projektu tak vznikla přírodní zahrada o velikosti 412 m2 a zároveň zde byla vybudována venkovní učebna. Součástí projektu je výsadba vhodného stromu.

Přínosem projektu je vznik a rozšíření venkovního zázemí za účelem školního
i mimoškolního vzdělávání zaměřeného na zejména na EVVO a přírodovědné či neinvazivní pěstitelství, které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Celkové způsobilé výdaje: 391 571 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 332 835 Kč

Výše příspěvku: 58 736 Kč

 

Více informací: www.sfzp.cz  a www.mzp.cz.

Fotogalerie

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies