Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II

10.1.2022 |  Mgr. Zdeněk Gracík
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská II

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Číslo výzvy: 465/06_16_075/CLLD_16_02_068
Název výzvy: 18. výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora vzdělávání v ZŠ II
Termín realizace: 03/2021 – 11/2021
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014810


Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky
pro kvalitní vzdělávání: rovný přístup ke vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání v klíčových
kompetencích jako jsou komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.
Cíle bylo dosaženo prostřednictvím nového vybavení učeben výpočetní techniky a polytechniky.
Konkrétně byla nakoupena nová IT techniku včetně příslušného nábytku, 3D tiskárna a několik kusů
programovatelných výukových stavebnic. Dále v rámci projektu vznikla nová odborná učebna jazyků,
která je vybavená novým nábytkem. Všechny tyto učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.
V rámci projektu byl vytvořen nový kabinet polytechniky.

Celkové náklady projektu: 1 999 947 Kč
Dotace z IROP: 1 899 949 Kč
Spolufinancování: 99 998 Kč

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu najdete na www.irop.mmr.cz.

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies