Zvyšování kvality a dostupnosti infastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III - Plošina

28.1.2022 |  Mgr. Rudolf Prušák

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu

Zvyšování kvality a dostupnosti infastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III - Plošina

Číslo výzvy: 175/06_16_075/CLLD_16_02_068

Název výzvy: 22.výzva MAS Strakonicko-IROP-Podpora vzdělávání v ZŠ III

Termín realizace: 28.01.2022-31.08.2023

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016730

 

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání: rovný přístup ke vzdělávání zajištěním bezbariérovosti a zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Osazena bude výtahová šachta a pořízeno vybavení do učeben chemie a pracovního vyučování.

Cíle bude dosaženo investicí do zabezpečení bezbariérovosti, které přispěje k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání všech žáků, včetně žáků se specifickými potřebami. Bude zajištěn bezbariérový přístup do učeben rozvíjející klíčové kompetence v oblasti technických a řemeslných oborů.

Konkrétně bude pořízeno vybavení do učebny chemie zaměřené na rozvoj přírodních věd, vybavení do učebny pracovního vyučování zaměřené na rozvoj technických a řemeslných oborů a podporu práce s digitálními technologiemi. Bude modernizována svislá trakční plošina pro zajištění bezbariérovosti ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí.

 

Dotace z IROP činí: 950 000 Kč

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu najdete na www.irop.mmr.cz.

Fotogalerie

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies