Ukliďme Česko se povedlo

23.5.2022 |  Mgr. Josef Němec

Po letech jsme se ve větší míře připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko, která má za cíl zlepšit životní prostředí a život v naší domovině. Tato dvoudenní akce byla propojena se Dnem Země a soutěží Šifrovačka.

Žáci 6. a 7. tříd v úterý 19. dubna absolvovali úklid v bezprostředním okolí školy, a to od mostu Jana Palacha k mostu na Písecké a od nádraží po ulici 5. května. Starší žáky čekal úklid v pátek 22. dubna podél řeky Otavy a Volyňky i v Rennerových sadech a na sídlišti Mír.

Ukliďme Česko se povedlo

Obě skupiny nashromáždily cca 800 kg odpadu, což odpovídá asi 80 pytlům. Nacházely různé předměty každodenní potřeby i nevšední věci, mnohdy i nebezpečné – přivolána musela být i městská policie. Většina z přítomných si uvědomila, jak i jeden odhozený papírek, plechovka může přírodě zavařit a znemožnit jí běžně žít. Na Podskalí byla připravena hra Šifrovačka, což znamenalo deset stanovišť se zapeklitou otázkou různého typu. Úkolem každé skupiny tak bylo vyluštit šifry a získat klíč k tomu, aby společnými třídními silami vytvořily živý land art. Šifry ale nebyly vůbec snadné a hlavně propojovaly všechny předměty.

Věřím, že se všem nakonec akce líbila a příští rok se zapojíme znovu.

Rád bych poděkoval těm, bez kterých by akce nedopadla úspěšně a pomohli mi – paní učitelce Švárové (za nápad i pomoc s organizací úklidu a gramatickou stránku šifer), Němejcové (za tvorbu otázek z tělesné výchovy a jejich konečnou úpravu), panu učiteli Pavlovičovi (za roznes, uchycení i kontrolu), Štěrbíkovi (za tvorbu cizojazyčné otázky) a třídě 8. C (za možnost vyzkoušet na nich část šifer pro mladší ročníky) a Technickým službám Strakonice (za odvoz pytlů).

Josef Němec

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies