ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STRAKONICE, DUKELSKÁ 166

19.11.2021 |  Mgr. Zdeněk Gracík
ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STRAKONICE, DUKELSKÁ 166

Projekt je financován z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží.
Termín realizace: 09/2021 – 11/2021


Cílem projektu je rozvoj pravidelné celoroční mimoškolní zájmové činnosti včetně rozšíření nabídky
kroužků a to prostřednictvím nákupu materiálového zabezpečení. Tyto cíle se realizací projektu
podařilo naplnit. Konkrétně byl pořízen materiál do keramické dílny a pro kroužek zaměřený na
opracování dřeva bylo pořízeno potřebného nástrojového vybavení včetně dřevěného materiálu.
Posledním kroužkem, který byl dovybaven, je kroužek robotiky. Zde byly pořízeny robotické
stavebnice.

Celkové náklady projektu: 75 850 Kč
Dotace z JčK: 60 000 Kč
Spolufinancování: 15 850 Kč


 
 
 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies