Aktuality

Olympijský běh - 21.6.2023

Olympijský běh - 21.6.2023

Olympijský běh se letos poprvé konal i ve Strakonicích.  Děti zaběhly stanovenou trasu či plnily doprovodný program s olympijskou tématikou. Fotily se také s olympionikem Milošem Bečvářem. Atmosféra byla velmi pohodová. Děti si odnesly medaile, diplom, spoustu krásných zážitků a své výrobky. 3.D si den opravdu užila naplno. Strakonice a naše třída tak oslavovaly ducha olympijských her. Což je vidět nejen na fotkách, ale i na videu. Prostě den jako vymalovaný. Parádní završení našeho celoročního snažení.

Další najdete např. na JcTED.cz a youtube.com

30.6.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Den dětí - 1. 6. 2023 ve 3.D

Den dětí - 1. 6. 2023 ve 3.D

"Dnešní den byl celý opravdu krásný paní učitelko"...řekl žák 3.D odchodem na oběd po celém dni (to potěší :o))) ).

Ano, dnešek jsme se 1 hod. fotili. Následovala ochutnávka od maminky Barušky - jo opět jako vloni vynikající Muffíny "mňam" a děkujeme. 2.hod. hříště ...rozdělili jsme se do 4 skupin a plnili úkoly na 14 stanovištích. 3.hod. angličtina - kvíz jo také dost dobré. 4. hod.hřiště dokončení úkolů (osmisměrka, poznávačka, trefení se míčem do koše,....). Nádherné počasí....spolupráce ve skupinách...co více si přát?

Den dětí prostě jako sen. 

Mgr. Pavlina Sosnová

1.6.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Sportovní hodina - SOV pro 1.B

Sportovní hodina - SOV pro 1.B

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsme s moji třídou 3.D oslovili všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc jako na garanta SOV).

V měsíci dubnu jsme připravili s 3.D v tělocvičně stanoviště pro jednotlivé discipliny. Po příchodu prvňáčků jsme je uvítali a ukázali pohár za první místo a postup do kraje od starších spolužáků jako motivaci. Prvňáčci si pohár včetně medaile rádi dali kolovat. Třeťáčci vedli společnou rozcvičku, rozdělili jsme si prvňáčky po dvojicích ke stanovištím a během hodiny zvládli splnit, odměřit i vyhodnotit 3 disciplíny. Nakonec zbyl čas i na hru. Prvňáčci byli moc šikovní, skvěle se postavili ke všem disciplínám a se zájmem bojovali o své osobní výkony. Gratulace. Poděkování patří i žákům 3.D, kteří trpělivě prvňáčkům vše vysvětlovali a ukazovali (mají to nacvičené už 3 roky :o))) ). Chci pochválit paní učitelku Mgr. Petru Vlčkovou za aktivní zapojení do SOV a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Sportovní hodina - SOV pro 1.A

Sportovní hodina - SOV pro 1.A

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsme s moji třídou 3.D oslovili všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc jako na garanta SOV).

V měsíci květnu jsme připravili s 3.D v tělocvičně stanoviště pro jednotlivé discipliny. Po příchodu prvňáčků jsme je uvítali a pochválili za již některé splněné disciplíny s jejich pí tř.uč. - výborně. Třeťáčci vedli společnou rozcvičku, rozdělili jsme si prvňáčky po dvojicích ke stanovištím a během hodiny zvládli splnit, odměřit i vyhodnotit 2 disciplíny. Nakonec zbyl čas i na hru. Prvňáčci byli moc šikovní, skvěle se postavili ke všem disciplínám a se zájmem bojovali o své osobní výkony. Gratulace. Poděkování patří i žákům 3.D, kteří trpělivě prvňáčkům vše vysvětlovali a ukazovali (mají to nacvičené už 3 roky :o))) ). Chci pochválit paní učitelku Mgr. Ivetu Mrázovou za aktivní zapojení do SOV každým rokem a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsem oslovila všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc či přípravu na postupující soutěže jako na garanta SOV).

V měsíci dubnu jsem se pokusila zpestřit hodinu s pí. asistentkou Mgr. Alenou Čížkovou i v 1.C. Připravily jsme si stanoviště pro dohodnutou disciplínu s jejich pí tř.uč. Prvňáčkům jsem ukázala pohár za první místo a postup do kraje od starších spolužáků jako motivaci. Prvňáčci si pohár včetně medaile rádi prohlédli a následně jsme po skupinkách začali společně plnit zvolenou disciplínu. Během hodiny se zvládlo splnit, odměřit, vyhodnotit i zapsat výkony disciplíny. Nakonec zbyl čas na pochvalu. Prvňáčci byli moc šikovní, jejich nadšení a přístup k plnění disciplíny byl perfektní. Se zájmem bojovali o svůj osobní výkon. Gratulace. Chci pochválit paní učitelku Mgr. Petru Janečkovou za aktivní zapojení do SOV a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies