Aktuality

Muzeum Strakonice

Muzeum Strakonice

Dne 2. 10. 2023 jsme se zúčastnili programu strakonického muzea Po stopách historie.  Při prohlídce jednotlivých expozic jsme plnili úkoly ve skupinách. Potkali jsme maltézského rytíře, navštívili výstavu dud, loutek, motocyklů ČZ, čepic, fezů i baretů. Závěrem nás čekal poklad. Návštěva muzea pro nás byla velkým přínosem k učivu prvouky, kde Strakonice právě probíráme. Věnovali jsme jim i vycházku, v jejímž průběhu jsme plnili strakonickou šifru. Prošli jsme Strakonice křížem krážem. Děti si také z domova přinesly do třídy spoustu upomínkových předmětů vážících se k našemu městu. Díky těmto aktivitám si budou učivo určitě dobře pamatovat...

3.10.2023 | Mgr. Eva Tomášková
Den školníka

Den školníka

     Dne 26. září se naše třída zapojila do celoškolní akce Den školníka. Děti si doma vyhledaly potřebné oblečení i rekvizity a za školníka nebo školnici se převlékly. Ve třídě se rozdělily do skupin a školníka ztvárnily téměř ve skutečné velikosti. Jednu podobiznu věnovaly panu školníkovi na památku a ostatní umístily v areálu školy. Pan školník jim na oplátku ukázal své království a vysvětlil, co jeho práce obnáší...
     

29.9.2023 | Mgr. Eva Tomášková
Školní výlet

Školní výlet

     Den 13. 6. 2023 patřil školnímu výletu. Tentokrát jsme se vydali do zážitkového parku Zeměráj u Kovářova. 
     Naše první kroky zamířily do středověké vesničky Hruškov. Tam jsme se seznámili se životem našich předků. Dozvěděli jsme se, jak se tehdy rozdělával oheň, mlelo obilí, pekl chléb, kde se spalo a jedlo...
     Poté nás čekala kilometr dlouhá stezka Naboso doplněná o interaktivní úkoly. Vyzkoušeli jsme si chůzi po trávě, šiškách, klacíkách, balvanech i vodou... 
     V hospůdce jsme posvačili a nakoupili dárečky, suvenýry i dobroty. Neuniklo nám ani dětské hřiště s netradičními houpadly a herními domky. 
     Na zpáteční cestě jsme vyzkoušeli přesun velkého balvanu pomocí po dřevěné kulatiny. Úplný závěr patřil velkému dřevěnému bludišti.
     Výlet jsme si užili do sytosti a budeme na něj určitě vzpomínat...

     

16.6.2023 | Mgr. Eva Tomášková
Makov

Makov

     Dne 18. 5. 2023 jsme podnikli exkurzi do Záchranné stanice živočichů v Makově. Dozvěděli jsme se, že přijímá poraněné a nemocné živočichy, pečuje o opuštěná mláďata, poskytuje jim ošetření i léčení a umožňuje jejich návrat do přírody. 
     Nejprve jsme si prohlédli voliéry a prostory, kde mají tito živočichové (zejména ptáci) dočasný domov. Největším zážitkem bylo podržet si na rukavici malého dravce - poštolku. Poté jsme byli svědky kroužkování ptáků. Závěr patřil opékání buřtů. 
     Exkurze nás velmi obohatila o znalosti z oblasti přírody.  

19.5.2023 | Mgr. Eva Tomášková
Knihovna

Knihovna

     Dne 10. 5. 2023 jsme zamířili do dětského oddělení knihovny ve Strakonicích. Seznámili jsme se se zakladatelem knihovny panem Šmidingerem, podle kterého získala svůj název. 
     Paní knihovnice nám přečetla pohádku z knihy Teta to plete, kde se pomíchaly pohádky O Karkulce a O Smolíčkovi. Karkulku si děti zkusily společně zahrát. 
     Prohlédli jsme si celé oddělení. Dětem se hodně líbila čtenářská nora, kam si mohou zalézt a prohlížet časopisy nebo jen tak odpočívat. 
     Dozvěděli jsme se, že v knihovně se nepůjčují jen knihy, časopisy a encyklopedie, ale probíhá tam třeba celoroční hra Lovci perel a čtenáři mohou také přispívat svými literárními dílky do časopisu Kamarád. 
     

12.5.2023 | Mgr. Eva Tomášková

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies