Příspěvky na volnočasové aktivity dětí

25.10.2023 |  Mgr. Rudolf Prušák 1. stupeň2. stupeň

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o dvou možnostech čerpání příspěvků na volnočasové aktivity Vašich dětí. Jednu možnost nabízí město Strakonice a druhou Jihočeský kraj.

1. Mimořádná podpora města Strakonice organizovaných aktivit pro volný čas dětí

Od 2. října do 15. prosince 2023 je možné opět žádat o mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí ve věku od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2023/2024.

Princip je stejný jako v předchozích letech – zákonní zástupci mohou podávat žádosti za dítě s trvalým pobytem ve Strakonicích ve výši 500 Kč/dítě na Městském úřadě Strakonice. Sami vyberou spolek/kroužek ve škole, kterému budou chtít finance poukázat, do spolků/kroužků budou následně nosit voucher pro subjekt s razítkem města Strakonice.

Na představitelích spolků pak bude, jak s danými penězi naloží. Finance jsou určené zejména na úhradu členských příspěvků či poplatku za zájmový kroužek, popř. na činnost obdarovaného.

Po uzavření příjmu žádostí a po schválení Radou/Zastupitelstvem města Strakonice budou finanční prostředky prostřednictvím darovacích smluv poukázány jednotlivým spolkům.

Na naší škole lze použít tento voucher na částečnou úhradu kroužků Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská ve Strakonicích.

Veškeré informace jsou dostupné na tomto odkazu - https://www.strakonice.eu/content/mimoradna-podpora .

 

2. Finanční příspěvek Jihočeského kraje "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti"

Naše škola se zapojila do veřejné nabídky o poskytnutí finančního příspěvku Jihočeského kraje "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti". Cílem podpory je snaha o vyšší dostupnost aktivit spojených s využitím volného času vedoucích k osobnímu rozvoji dětí, případně podpora využívání školních aktivit za stejným účelem.

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte pobírána dávka: „Přídavek na dítě“ nebo „Příspěvek na bydlení“ nebo „Příspěvek na péči“ nebo „Odměna pěstouna“ nebo „Příspěvek při pěstounské péči“ a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Na naší škole lze tento příspěvek čerpat na lyžařský kurz a po změně pravidel ze strany Jihočeského kraje na úplatu za školní družinu. Následně po schválení Jihočeským krajem a připsání finančních prostředků na účet školy Vám bude dle počtu přiznaných kreditů již uhrazený poplatek za školní družinu nebo lyžařský kurz vrácen do Školní online pokladny, případně bude částka na Vaši žádost převedena z účtu školní online pokladny na Vámi zvolený účet.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024.

Registraci a podrobné informace o příspěvku Jihočeského kraje najdete na odkazu https://krouzkyprojihocechy.cz/.

 

 

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies