Informace

Recyklohraní

Recyklohraní

Milé děti,

velice Vám děkujeme za sběr vybitých baterií a použitého elektrozařízení. Letos zatím ve sběru vedou jednoznačně 1.třídy, které si určitě na konci školního roku vysbírají sladké odměny :). Do konce ledna je vypsána soutěž o sběr starých mobilů. Tak pokud budete mít po Vánocích přebytečný telefon, šup s ním do školy. Budu je opět vybírat ve třídě 4.C na hlavní chodbě. 

Číst dál19.12.2022 | Mgr. Ilona Prušáková 1. stupeň 2. stupeň
Cvičná evakuace školy

Cvičná evakuace školy

Dne 31. října všichni žáci i se svými učiteli trénovali, jak mají postupovat v případě požárního poplachu. Cvičný poplach byl vyhlášen v 9 hodin ráno a celou školu se nám podařilo evakuovat za 4 a půl minuty.  Každá ze tříd dle evakuačního plánu urychleně opustila školu na shromaždiště (školní hřiště).

Celkově se evakuace zúčastnilo 952 žáků a zaměstnanců školy a bylo při ní využito 11 únikových východů.

 

Číst dál2.11.2022 | Mgr. Rudolf Prušák 1. stupeň 2. stupeň
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na 18. 11. 2022

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na 18. 11. 2022

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl vyhlásit ředitelské volno na pátek 18. 11. 2022 ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

31.10.2022 | Mgr. Rudolf Prušák
My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program pro nízkopříjmové skupiny

My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program pro nízkopříjmové skupiny

Vážení rodiče, 

zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme". Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. 

Na škole lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (LVK, úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023. V pravidlech níže se můžete seznámit s podrobnými pravidly poskytování dotace, KDO a za JAKÝCH PODMÍNEK má na dotaci NÁROK:

 

Číst dál25.10.2022 | Mgr. Rudolf Prušák

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies