Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na 29. 9. 2023

28.8.2023 |  Mgr. Rudolf Prušák 1. stupeň2. stupeň

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl vyhlásit ředitelské volno na pátek 29. 9. 2023 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu. Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies