Národní kolo soutěže Mladý chemik

14.6.2024 |  Mgr. Kateřina Brabcová 2. stupeňchemie

Ve čtvrtek 13. června proběhlo na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice celostátní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky, zkráceně "Mladý chemik".

Ani v letošním školním roce jsme neporušili více než čtyřletou tradici účastí v tomto nejvyšším klání díky žákyni  třídy 9. M Anastázii Rozhonové.

Národní kolo soutěže Mladý chemik

Na 12. ročník soutěže se do Pardubic sjelo 37 finalistů předchozích regionálních kol, kteří vzešli z více než 22 000 žáků 8. a 9. tříd (767 základních škol) z celé naší repbuliky.

Finálové klání se skládalo ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část prověřila znalosti obecné, anorganické i organické chemie včetně zapeklitých výpočtů a rovnic. Praktická část letos hrála barvami. A to doslova. Obsahovala dva pokusy - kolorimetrii, tedy stanovení koncentrace neznámeho vzorku na základě barevné stupnice roztoků přesně daných koncentrací. K přípravě žáci používali potravinářské barvivo s označením E 133. V druhé části odhadovali pH čtyř chemických látek opět podle vytvořené barevné stupnice chemických látek, která vznikla jejich reakcí s acidobazickým indikátorem z červeného zelí. 

A jak se Stázince dařílo? Nutno říci, že přípravě obětovala opravdu hodně, pilně studovala, trénovala v laboratoři i doma. V silné konkurenci její výkon nakonec stačil na 32. příčku, která ale v této obrovské konkurenci vůbec není špatným výsledkem, naopak. Vždyť byla lepší než 22 263 ostatních osmáků a deváťáků. Za své snažení si domů odvezla plno zajímavých cen.

Stázince za její píli co nejsrdečněji gratulujeme a přejeme hodně radostí nejen s chemií.

Za učitele chemie Mgr. Kateřina Brabcová

Fotogalerie

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies