Jak jsme poznávali Bavorsko

6.6.2024 |  Mgr. Hana Šimková 2. stupeňcestujemesdukelkou

Exkurze do císařského města Norimberka a naučně zábavného parku Reisbachu se i přes nepřízeň počasí moc vydařila.

Jak jsme poznávali Bavorsko

Tento rok jsme vyrazili  na dvoudenní výlet  ve dnech 30. – 31. 5. 2024 a navštívili jsme metropoli středních Franků – Norimberk.

Jak jsme poznali, je to město císařů a obchodníků. Město sněmů, sjezdů a procesů. Město kašen. Město hraček. Město Vánoc. Město malíře Dürera a renesance. Město  místních specialit -perníků a bratwurstů.

První den jsme navštívili dominantu města císařský hrad s komentovanou prohlídkou.  Vystoupali jsme na vyhlídkovou věž a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého i o místní do skály vytesané studni. Co nás ještě čekalo – hrázděné domy  ve Weissgerbergasse- typické pro Německo, Dürerův dům, malebný ostrov u řeky Pegnitz s vodárenskou věží, špitálem a domkem pro kata, náměstí s kostelem Panny Marie a orlojem a také Krásná kašna.

Ubytováni jsme byli v malebném městě Landshut.

Druhý den nás čekal zábavný park s 80 atrakcemi, který jsme si užili i přes nepřízeň počasí.

V autobuse jsme si zasoutěžili a prověřili své znalosti. V soutěži se nejlépe dařilo V. Vokrojovi z 8. A, F. Sklářovi z 8. A, M. Oplovi z 7. A a L. Kůrkové také z 8. A.

Děkuji za spolupráci Mgr. K. Brabcové a Mgr J. Dalíkové

Zapsala: Mgr. Hana Šimková

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies