Charitativní akce - Krabice od bot - jdeme do toho!!

7.11.2022 |  Mgr. Zuzana Dvořáková 1. stupeň2. stupeň

V letošním předvánočním čase se naše škola připojila k těm, jimž není lhostejný osud dětí, které neměly takové štěstí jako my, trpí nouzí a nedostatkem. 

Charitativní akce - Krabice od bot - jdeme do toho!!

Jedná se o dobrovolnou pomoc bližnímu, pořádanou Diakonií ČCE (my jsme ve spojení s Diakonií ČCE ve Volyni, s paní Danielou Zapletalovou a paní Blankou Menčíkovou) - v tomto případě pomoc dětem z dětských domovů nebo dětem ve velmi tíživé situaci (my pomůžeme dětem z jihu Čech). Každá třída, která se zapojila, si vybrala, komu by chtěla pomoci (chlapci, dívce + v jakém věku) a nastřádá do krabice od bot drobnosti, které si myslí, že by mu/jí udělaly radost. Je to úplně úžasné - zapojilo se 21 tříd! :-)

Protože je to někdy jediný vánoční dárek, který dané dítě dostane, věříme, že stejnou radost, s jakou budeme věci střádat, bude mít i ten, ke komu se dárek dostane. 

Zde je odkaz na webovou stránku této akce. 

https://www.krabiceodbot.cz/

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům