Matematický klokan - kategorie Benjamín a kategorie Kadet

25.3.2024 |  Mgr. Hana Vojtová 2. stupeňmatematika

V pátek 22.3. 2024 se na naší škole konala, již tradičně, matematická soutěž s názvem Matematický klokan. V kategorii Benjamín soutěžili žáci a žákyně šestých a sedmých tříd a v kategorii Kadet žáci a žákyně osmých a devátých tříd. Soutěže se, jako vždy, zúčastnili všichni žáci a žákyně tříd M a průměrně po pěti žácích a žákyních tříd A, B, C a D.

Soutěžících bylo celkem 133.

Museli vyřešit 24 příkladů. Za každý správně vyřešený příklad z prvních osmi příkladů získlali tři body, za každý správně vyřešený příklad z dalších osmi příkladů získali po čtyřech bodech, a z posledních osmi správně vyřešených příkladů, které byly nejtěžší, po pěti bodech.

Do začátku dostali všichni 24 bodů, ke kterým se za správně vyřešené příklady tři, čtyři nebo pět bodů přičítalo a za každý špatně vyřešený příklad vždy po jednom bodu odčítalo. Pokud si někdo nevěděl s nějakým příkladem rady a neřešil ho, žádné body se mu samozřejmě nepřičítaly, ale ani neodčítaly. Maximální počet bodů, které mohli soutěžící získat, byl tedy 120.

Matematický klokan - kategorie Benjamín a kategorie Kadet

Příklady opravovali:

příklady třídy 6.M - RNDr. Hana Aldorfová

přklady třídy 7.M - Mgr. Zdeněk Gracík

příklady třídy 8.M - Mgr. Lenka Mandryszová

příklady třídy 9.M - Mgr. Hana Vojtová

 

příklady tříd 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D - RNDr. Hana Aldorfová

příklady tříd 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D - Mgr. Hana Vojtová

 

A tady už je pět nejlepších řešitelů v obou kategoriích.

 

Benjamín

1. místo - Marek Chvosta - 7.M - 91 bodů

2. místo - Josef Škop - 6.M - 74 bodů

3. místo - Jakub Jirka - 6.M - 72 bodů

4. místo - Jan Rybáček - 7.M - 67 bodů

5. místo - Jakub Laník - 6.M a Daniel Částka - 7.M - 65 bodů

 

Kadet

1. místo - Lukáš Pojsl - 9.M - 103 bodů

2. místo - Richard Kozák - 9.M - 90 bodů

3. místo - Alžběta Holá - 9.M - 83 bodů

4. místo - Nikita Popovych - 8.D - 76 bodů

5. místo - Vojtěch Bardoděj - 8.A - 72 bodů

 

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Garanti Matematického klokana - RNDr. Hana Aldorfová a Mgr. Hana Vojtová

 

Kompletní výsledkové listiny jsou k nahlédnutí u vyučujících matematiky.

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies