Třídní schůzka 12. 1. 2023

14.1.2023 |  Mgr. Jan Rybáček
Třídní schůzka 12. 1. 2023

1) INFORMACE O PROBRANÉM UČIVU 

ČJ - vyjm. slova, slovní druhy, pádové otázky, nauka o slově atd.

M - násobilka malá, velká, slovní úlohy, sčítání a odčítání atd.

- důležité období před vysvědčením

- závěrečné testy

2) ZAPOMÍNÁNÍ - zlepšit

3) BRUSLENÍ - informace

4) OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ - připomenutí

5) NOVÝ WEB - používání

6) ŠOP - doplňování

7) KONTROLA PORTFOLIA

8) LYŽAŘSKÝ KURZ - informace

 

1) ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБГОВОРЕНИЙ КУРС

ČJ - викл. слова, частини мови, відмінкові питання, словознавство та ін.

М - мультиплікативний маленький, поїзди, гра слів, додавання і віднімання та ін.

- важливий період перед атестатом - підсумкові контрольні роботи

2) ЗАБУВАННЯ - вдосконалювати

3) КИТАННЯ - інформація

4) ВИБАЧЕННЯ ПЕРЕД УЧНЯМИ – нагадування

5) НОВИЙ САЙТ - використовуйте

6) ШКІЛЬНИЙ КАСИР - поповнення

7) ПЕРЕВІРКА ПОРТФОЛІО

8) ЛИЖНИЙ КУРС - інформація

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies