Třídní schůzka 10. 11. 2022

30.11.2022 |  Mgr. Jan Rybáček
Třídní schůzka 10. 11. 2022

 TŘÍDNÍ SCHŮZKA 4.D 10. 11. 2022

1) INFORMACE O PROBRANÉM UČIVU

ČJ - vyjm. slova, slovní druhy, pádové otázky, nauka o slově atd. M - násobilka malá, velká, slovní úlohy, sčítání a odčítání atd.

2) CHOVÁNÍ - zlepšit

3) ZAPOMÍNÁNÍ - zlepšit

4) PLAVÁNÍ - 11. 11. 2022 - poslední lekce

5) LYŽAŘSKÝ KURZ - cena, datum, místo

6) SRPŠ - 200 Kč

7) BRUSLENÍ

8) KRABICE OD BOT - zapojení do charitativní akce

9) DOBROTY PRO MAZLÍČKY - zapojení do charitativní akce

10) VÁNOČNÍ DÁREČKY

11) KINO - 16. 12. 2022

12) KONTROLA PORTFOLIA

13) ALBATROS

14) OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

15) NOVÝ WEB

 

1) ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБГОВОРЕНИЙ КУРС

ČJ - викл. слова, частини мови, відмінкові питання, словознавство тощо. М - таблиця множення малий, великий, текстові задачі, додавання і віднімання та ін.

2) ПОВЕДІНКА - покращити

3) ЗАБУВАННЯ - вдосконалювати

4) ПЛАВАННЯ - 11.11.2022 - останнє заняття

5) ЛИЖНИЙ КУРС - ціна, дата, місце

6) SRPŠ - 200 крон

7) КАТАННЯ

8) КОРОБКА ДЛЯ ВЗУТТЯ - участь у благодійній акції

9) ТОВАРИ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВОРІВ - участь у благодійній акції

10) РІЗДВЯНІ ПОДАРУНКИ

11) КІНО - 16.12.2022

12) КОНТРОЛЬ ПОРТФЕЛЯ

13) АЛЬБАТРОС

14) ВИБАЧЕННЯ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ

15) НОВИЙ ВЕБ-САЙТ

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies