Pro nemocné děti - ČJ

16.9.2023 |  Mgr. Jan Rybáček
Pro nemocné děti - ČJ

Pracovní sešit 5. ročník -

Opakujeme učivo ze 4. třídy - dělení hlásek, druhy vět, základní skladební dvojice, podmět a přísudek, věta jednoduchá, souvětí, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Nové učivo - shoda podmětu s přísudkem, nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies