Čejetice

20.6.2023 |  Mgr. Ilona Prušáková

I tento rok jsme si spolu užili spoustu zážitků na kole, soutěžení a legrace v Čejeticích. S rodiči jsme se rozloučili ve čtvrtek a zamířili na kolech do Čejetic. Trasu už jsme měli z minulého roku vyjetou, tudíž cesta nebyla pro nás potíž. Dobrá večeře v podobě hamburgeru nás posilnila na podvečerní soutěže v družstvech. Letos byly názvy družstev opravdu originální :) Sovy, Duhoví vepříci, Pumy a Kapybary. 

Čejetice

V pátek jsme vyjeli hned ráno po cestách i necestách do Písku. Občerstvení v McDonaldu bylo opravdu potřebné, protože jsme měli v nohou již kolem 40 kilometrů. Ale všichni jsme zvládli cestu na výbornou. Cesta zpět byla kratší, ale i přesto jsme po dojetí do kempu měli na tachometrech kolem 60 km. Super. 

Ale únava? Ne, ne :) Po chvíli odpočinku už byla v kurzu zase vybíjená a po večeři softball. Po setmění jsme si opekli vuřty a někteří i maršmelouny. 

Sobota byla od rána v duchu her a soutěží, kde všichni bojovali statečně a fér a odměna pak čekala na všechna družstva. 

Nezáleží přeci na tom, kdo vyhraje, ale na tom, že jsme si to spolu opět moc užili. 

Poděkování patří paní vychovatelce Křišťanové, která s námi trávila celé tři dny v Čejeticích, paní Lávičkové, která s námi jela do Písku a zpět a velký dík rodičům, kteří nás doprovázeli na kole, odvezli a přivezli věci autem a celkově nás podpořili. 

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies