Hopsa, hejsa...do Písku

6.10.2023 |  Mgr. Ilona Prušáková

V úterý 3. 10. vyrazily natěšené třídy 5.A a 5. C na exkurzi do Písku.

Hopsa, hejsa...do Písku

Cílem poznání se stalo několik píseckých objektů a program byl  opravdu nadupaný. Prošli jsme si Zemský hřebčinec, městskou kompostárnu se sběrným dvorem a nakonec jsme strávili příjemné chvíle v Prácheňském muzeu.

V kompostárně se děti dověděly o  zpracovávání bioodpadu vznikajícího  při údržbě veřejné zeleně a o likvidaci bioodpadu vyprodukovaného v domácnostech občanů města Písku. Prošli jsme si i sběrný dvůr.
Informace byly sice zajímavé a v dnešní době důležité, ale podstatně více nás upoutal Zemský hřebčinec, který se zabývá tradičním chovem koní. Hned na nádvoří objektu jsme se dověděli zajímavost, že z píseckého chovu pocházel i kůň Argo, podle kterého J.V. Myslbek vymodeloval sochu sv. Václava zdobící Václavské náměstí. Prošli jsme si stáje, prohlédli si nádherné koně a vstřebali ty nejzákladnější informace o jejich životě i výcviku. V hřebčinci připravují také policejní koně.

Stálé expozice  Prácheňského muzea jsou uspořádány zajímavě a přehledně a tak jsme si upevnili a rozšířili učivo z vlastivědy i přírodovědy. Návštěvu tohoto muzea vřele doporučujeme.

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies