Environmentální projekt ve Vodňanech

30.4.2023 |  Mgr. Ilona Prušáková

Ve čtvrtek ráno jsme se vydali na 2 dny poznávat do Vodňan ekosystém rybník. Ubytovali jsme se do krásných pokojů a v 9.00 hod. nám začínal první dopolední program.

Environmentální projekt ve Vodňanech

Vzdělávací akce probíhala v areálu MEVPIS, kde je krásné vnitřní i venkovní zázemí. Venku jsem si zkusili vývojové stadium ryb, proplutí řekou a uvnitř se děti učily poznávat ryby a jejich život. Samozřejmě šité ryby byly pro děti velkým lákadlem. Nic ovšem nepřekonal vlastní kontakt s raky, které si děti mohly držet a zkusit si je chytnout. 

Po obědě jsme se vydali do muzea rybářství a prohlédli si jezírka a akvárka s různorodými druhy vodních živočichů ve Střední rybářské škole. Děti si také zasoutěžily a přes hru poznávaly celou potravní pyramidu. 

Druhý den se děti opět dozvěděly spoustu informací o vodních ekosystémech, jejich obyvatelích, pracovaly s mikroskopy a pozorovaly plankton, tvořily potravní řetězce a postupně plnily ekosystém rybníku. 

Celá akce byla pro děti velmi pěkná a přijely plní zážitků. 

Děkuji paní Ing. Petře Plachetkové, která celý náš pobyt organizovala a paní asistentce Hance Lávičkové za perfektní spolupráci. Děti mají můj velký dík za vzorné a slušné chování. 

 

 

 

Sdílet  

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies