Beseda s paní spisovatelkou Vladimírou Staňkovou

10.2.2024 |  PaedDr. Jana Drnková 1. stupeň

Ve čtvrtek 8. 2. se naše třída spolu s 5.C zúčastnila zajímavé besedy.

Beseda s paní spisovatelkou Vladimírou Staňkovou

Paní spisovatelka Vladimíra Staňková vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK, absolvovala program Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU a kurz Tvůrčího psaní na FF UK. Působí také jako textařka, korektorka a od roku 2017 především jako literární redaktorka.

V tandemu s ilustrátorkou Annou Dirnerovou píše knížky pro začínající čtenáře a s tituly Abeceda zvířátek, Abeceda rostlin, Vymetkout a záhada prázdného pokoje pořádá besedy pro děti v mateřských i základních školách.

Naše beseda se dotkla tématu povolání, která se týkají vzniku nové knihy. A tak se děti dověděly o práci spisovatele, ilustrátora, grafika, redaktora a korektora.

Pro obě třídy byl připraven zajímavý úkol. Šikulové se rozdělili do malých skupin a vymýšleli  a ilustrovali básničky nebo vtipné texty na téma jídlo. Za některé výtvory, které vznikly během necelé čtvrthodinky, by se nemusela stydět ani paní spisovatelka. Za odměnu dostala každá třída knihu, kterou paní Staňková přeložila. Až si je přečteme, věnujeme je školní knihovně.

Celá třída dostala ode mne dobrovolný domácí úkol - vymyslet básničku, téma ani délka nebyly stanoveny. V pátek jsme si výtvory přečetli a dobře jsme se pobavili.

Sdílet  

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies