Školní výlet

13.6.2023 |  Mgr. Dana Kohoutová

V úterý 23.5. jsme před školou nastoupili do autobusu a vydali se na "záhadný" výlet. Proč záhadný? Protože do poslední chvíle jsme netušili, co nás čeká. Sice jsme v týdnu před výletem obdrželi pár indicií, ale stále nebylo nic jasné.

Školní výlet

Cesta autobusem nás přenesla do 19. století na louku nad Jaroticemi, kde se před námi otevřel výhled na pevnost lovců kožešin Fort Hary.

U brány nás uvítal správce pevnosti v dobovém kostýmu, který nás prováděl po celý den. Nejprve nás uvedl do indiánského muzea, kde jsme si mohli prohlédnout originály i velmi zdařilé repliky indiánského oblečení, zbraní i předmětů denní potřeby.

Poté jsme si vyslechli velmi poutavou přednášku o běžném životě kovbojů, indiánů a lovců kožešin. Vše bylo doplněné názornými ukázkami. Někteří vybraní spolužáci posloužili i jako figuríny pro ukázku dobového oblečení.

Po malé svačince nás čekala Zkouška dovedností. Nejdříve jsme zvládli práci s lasem - točení a hod na cíl a také práskání bičem. Někteří to zvládli bez sebemenšího zaváhání, někteří si odnesli pár šrámů od neposlušného biče. Koho ani to neodradilo, mohl si vyzkoušet střelbu z luku, střelbu ze vzduchovky nebo koltu, vrhání noži a tomahavkem nebo hod oštěpem.

Celý den jsme zakončili obědem v podobě pečení špekáčků na ohni, který pro nás připravil jeden z místních lovců kožešin.

 

 

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies