Sportovní hodina - SOV pro 1.C

17.5.2023 |  Mgr. Pavla Sosnová

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsem oslovila všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc či přípravu na postupující soutěže jako na garanta SOV).

V měsíci dubnu jsem se pokusila zpestřit hodinu s pí. asistentkou Mgr. Alenou Čížkovou i v 1.C. Připravily jsme si stanoviště pro dohodnutou disciplínu s jejich pí tř.uč. Prvňáčkům jsem ukázala pohár za první místo a postup do kraje od starších spolužáků jako motivaci. Prvňáčci si pohár včetně medaile rádi prohlédli a následně jsme po skupinkách začali společně plnit zvolenou disciplínu. Během hodiny se zvládlo splnit, odměřit, vyhodnotit i zapsat výkony disciplíny. Nakonec zbyl čas na pochvalu. Prvňáčci byli moc šikovní, jejich nadšení a přístup k plnění disciplíny byl perfektní. Se zájmem bojovali o svůj osobní výkon. Gratulace. Chci pochválit paní učitelku Mgr. Petru Janečkovou za aktivní zapojení do SOV a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies