Ve Šmidingerově knihovně...

25.9.2023 |  Mgr. Iveta Pospíchalová

Hra s písmenky...

Ve Šmidingerově knihovně...

Náš první projektový den začal ve Šmidingerově knihovně, kde se nám moc líbilo.

Paní knihovnice Knížková nám ukázala dětské oddělení, hráli jsme hru s písmenky, která jsme museli nejdříve najít.

Vyslechli jsme pohádku: O lvu v knihovně. Pak jsme kreslili zvířátka, která by mohla v knihovně také pomáhat. Kreslili jsme různá zvířátka. Někdy i vymyšlená.
Nezapomněli jsme na svačinu.

Těšíme se na další návštěvu knihovny.

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies