Ředitelské volno

20.9.2023 |  Mgr. Daniela Vlčková

Podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  pan ředitel vyhlásil ředitelské volno na pátek 29. 9. 2023 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu. 

Ředitelské volno

Třídní učitel

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies