Olympiády a soutěže

Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Sportovní hodina - SOV pro 1.C

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsem oslovila všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc či přípravu na postupující soutěže jako na garanta SOV).

V měsíci dubnu jsem se pokusila zpestřit hodinu s pí. asistentkou Mgr. Alenou Čížkovou i v 1.C. Připravily jsme si stanoviště pro dohodnutou disciplínu s jejich pí tř.uč. Prvňáčkům jsem ukázala pohár za první místo a postup do kraje od starších spolužáků jako motivaci. Prvňáčci si pohár včetně medaile rádi prohlédli a následně jsme po skupinkách začali společně plnit zvolenou disciplínu. Během hodiny se zvládlo splnit, odměřit, vyhodnotit i zapsat výkony disciplíny. Nakonec zbyl čas na pochvalu. Prvňáčci byli moc šikovní, jejich nadšení a přístup k plnění disciplíny byl perfektní. Se zájmem bojovali o svůj osobní výkon. Gratulace. Chci pochválit paní učitelku Mgr. Petru Janečkovou za aktivní zapojení do SOV a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Sportovní hodina - SOV pro 1.A

Sportovní hodina - SOV pro 1.A

Vzhledem k úspěchům okresních, krajských, ale i republikových kol Odznaku všestrannosti je na naší škole již několikaletou tradicí začít s nácvikem jednotlivých disciplín již od první třídy.

Také v letošním školním roce jsme s moji třídou 3.D oslovili všechny 1.třídy s nabídkou pomoci při plnění disciplín Olympijského diplomu. V ostatních ročnícich mohou Olympijský diplom plnit žáci spolu s třídními učiteli v hodinách Tv a na druhém stupni již disciplíny Odznaku všestrannosti spolu s učiteli Tv (v případě potřeby se na mě mohou obrátit o případnou pomoc jako na garanta SOV).

V měsíci květnu jsme připravili s 3.D v tělocvičně stanoviště pro jednotlivé discipliny. Po příchodu prvňáčků jsme je uvítali a pochválili za již některé splněné disciplíny s jejich pí tř.uč. - výborně. Třeťáčci vedli společnou rozcvičku, rozdělili jsme si prvňáčky po dvojicích ke stanovištím a během hodiny zvládli splnit, odměřit i vyhodnotit 2 disciplíny. Nakonec zbyl čas i na hru. Prvňáčci byli moc šikovní, skvěle se postavili ke všem disciplínám a se zájmem bojovali o své osobní výkony. Gratulace. Poděkování patří i žákům 3.D, kteří trpělivě prvňáčkům vše vysvětlovali a ukazovali (mají to nacvičené už 3 roky :o))) ). Chci pochválit paní učitelku Mgr. Ivetu Mrázovou za aktivní zapojení do SOV každým rokem a poděkovat ji o zájem zpestřit hodiny Tv touto aktivitou, která může také vyhodnotit na jaký sport se dítě hodí a k čemu má nejlepši dispozice.

Těším se na další shledání nejen při sportu.

Mgr. Pavla Sosnová - garant SOV

17.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Pohár rozhlasu 8. a 9. tříd (Mgr. Lucie Jeřábková)

Pohár rozhlasu 8. a 9. tříd (Mgr. Lucie Jeřábková)

Ve středu 10. května se vybraní žáci naší školy vypravili poměřit své síly v atletických disciplínách s ostatními základními školami z okresu Strakonic. Již v 7 hodin se před naší školou začali scházet odhodlaní sportovci a sportovkyně. Odjezd, tak jak to bývá, se neobešel bez komplikací, ale hledejme na všem v životě to pozitivní: někteří se rozběhali již před odjezdem. 

 

Číst dál14.5.2023 | Mgr. Petra Němejcová 2. stupeň sport
Krajské kolo Odznaku všestrannosti st 3. 5. 2023

Krajské kolo Odznaku všestrannosti st 3. 5. 2023

V Táboře se ve středu 3. 4. 2023 konalo krajské kolo Odznaku všestrannosti. Soutěžilo se v dalších pěti disciplínách, které navazovaly na okresní kola: běh na 60 metrů, skok daleký, shyby na šikmé lavičce, leh-sed, hod kriketovým míčkem a závěrečná volitelná disciplína byla stejná jako v okresním kole, tedy 1000 metrů nebo driblink.

Mezi 20 družstvy z celého kraje se naše družstvo neztratilo, v konečném součtu skončilo na krásném 7. místě. Nejlépe se dařilo Julii Bartáčkové, Beátě Brandové, Lindě Kůrkové, Felixi Bendovi, Ondřejovi Profantovi a Marku Mrázovi.

V jednotlivcích zaslouží pochvalu pan učitel Antonín Švarc, který vyhrál soutěž učitelů, Alžběta Holá (2008), která skončila na 2. místě ve svém ročníku, David Částka (2013) a Beáta Brandová (2011), kteří skončili na 4. místě. Julie Bartáčková (2009) dokončila víceboj na konečném 6. místě, Eliška Frková (2013) na 7. místě a do nejlepší desítky se vešli i Tobias Přibyl (2010) na 7. místě a Tomáš Frček (2012) na 9. místě.

Do celostátního kola, které proběhne v září v Brně, postupují nejlepší závodníci v každém ročníku, Ti budou doplněni dalšími závodníky na základě jejich celoročních výkonů.

Velký dík za bojovnost patří nejen jmenovaným, ale i ostatním závodníkům.

Mgr. Pavlina Sosnová – garant Odznaku všestrannosti

11.5.2023 | Mgr. Pavla Sosnová
Fyzikální úspěchy 2022/23 – dokončení

Fyzikální úspěchy 2022/23 – dokončení

Na konci dubna proběhla poslední část fyzikálních soutěží – okresní kolo Archimediády. Je určena žákům 7. ročníku se zájmem o fyziku a s předpokladem soutěžení pravidelného, ve vyšších kategoriích. Tato fyzikální rozcvička dopadla pro naše žákyně výborně: Anna Blažková (7.M) obsadila 3. místo a Barbora Kovářová (také 7.M) s výkonem o „jediný bodík méně“ 4. místo. U ostatních našich soutěžících se některé příklady povedly velmi pěkně, některé méně. Avšak účast v soutěži je i pro ně jistě dobrou zkušeností pro další hry s fyzikou.  Připojuji všem poděkování za vzornou reprezentaci školy.

František Jáchim

29.4.2023 | PaedDr. František Jáchim
Fyzikální úspěchy - pokračování

Fyzikální úspěchy - pokračování

O pokračování našich fyzikálních příběhů (velkých úspěchů) se zasloužila opět Marika Kouřimová (9.M). Z 28 účastníků krajského kola obsadila 9. místo. Pohlédneme-li však na bodové hodnocení, bylo v první desítce soutěžících opravdu těsno, neboť v krajském kole olympiády se letos sešla opravdu elita. Ze 40 možných bodů získala Marika 36,5 bodů, tzn., že vyřešila správně všechny soutěžní úlohy a opravující hledali opravdu jen detaily v žákovských řešeních, aby mohli vytvořit vůbec nějaké pořadí v první půli tabulky. Mezi třetím v pořadí a Marikou je rozdíl pouze 3 body. Marika proto zasluhuje naše plné uznání a poděkování za výbornou ukázku svých fyzikálních vědomostí a za vzornou reprezentaci své školy.

František Jáchim

24.4.2023 | PaedDr. František Jáchim

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies