Zápis do 1. tříd 2024

28.2.2024 |  Mgr. Rudolf Prušák

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve dnech 11. a 12. 4. 2024 proběhne zápis do 1. tříd. Prosíme vás, abyste se zaregistrovali na konkrétní datum a čas prostřednictvím aplikace ZapisyOnline - odkaz najdete na konci článku. Díky tomu zajistíme, že nebudete muset trávit dlouhou dobu ve frontě a zároveň každému budoucímu prvňáčkovi budeme moci věnovat dostatek času.

S sebou si vezměte váš občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonní zástupci žáka mohou požádat o odklad povinné školní docházky. V tomto případě je třeba doložit vyjádření školského poradenského pracoviště a vyjádření odborného lékaře či klinického psychologa. Doporučujeme, aby zákonní zástupci měli tyto dokumenty vyřízené již v době zápisu. 

Občané s trvalým bydlištěm v jiné zemi (cizinci) se prokážou pasem, povolením k pobytu a doloží prokazatelně adresu současného bydliště v ČR.

zapis online

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies