Obědy pro jihočeské děti

7.9.2023 |  Mgr. Rudolf Prušák

Vážení rodiče,

naše škola se po projednání Radou města Strakonice dne 6. 9. 2023 zapojí do dotačního programu "Obědy pro jihočeské děti" schváleného usnesením Rady Jihočeského kraje č. 867/2023/RK-72 ze dne 20. 7. 2023. Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro žáky jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

Dotace může být využita výhradně na úhradu úplaty za školní stravování žáků, kteří jsou ve věku 2 – 26 let a jejich rodina pobírá v době, kdy podporu na školní stravování čerpá, doplatek na bydlení, a/nebo příspěvek na živobytí, a/nebo dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, a/nebo dávku pěstounské péče „příspěvek při pěstounské péči“, a/nebo dávku pěstounské péče „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025.

Podrobné informace najdete na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o tento program, aby od 7. 9. 2023 do 22. 9. 2023 vyplnili elektronickou žádost o příspěvek na školní stravování na portálu Obědy pro jihočeské děti, případně informovali vedení školy o případném zájmu.

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies