Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

24.7.2023 |  Mgr. Zdeněk Gracík

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve školní jídelně dne 31. 8. 2023 od 16.00 hod. za přítomnosti

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

vedení školy, třídních učitelek, vedoucího vychovatele školní družiny a zástupce školní jídelny. Vstup je vchodem z parkoviště u školní jídelny. Psací potřeby s sebou. Prosíme vás, abyste s sebou nebrali děti.

Program:

Úvodní slovo ředitele školy

Doplnění informací o dítěti do školní matriky

Seznámení se systémy školy (ŠOP, Bakaláři - Komens, EŽK, ETK)

Přihlášky do školní družiny a školní jídelny

Pořízení pomůcek

Seznámení s třídní učitelkou

Diskuze

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies