Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na 18. 11. 2022

31.10.2022 |  Mgr. Rudolf Prušák

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl vyhlásit ředitelské volno na pátek 18. 11. 2022 ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na 18. 11. 2022

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies