My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program pro nízkopříjmové skupiny

25.10.2022 |  Mgr. Rudolf Prušák

Vážení rodiče, 

zastupitelstvo Jihočeského kraje na mimořádném zasedání schválilo dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme". Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. 

Na škole lze tento příspěvek čerpat na následující aktivity (LVK, úplata za školní družinu, úplata za školní stravování) za období 09/2022 – 01/2023. V pravidlech níže se můžete seznámit s podrobnými pravidly poskytování dotace, KDO a za JAKÝCH PODMÍNEK má na dotaci NÁROK:

 

My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program pro nízkopříjmové skupiny
 
Pravidla dotačního programu pro děti 3 -19 let

Podrobné informace najdete na níže připojeném webovém odkazu a tel. kontaktech na podporu: 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze 

Kontakty na tel. podporu

Podpora dětí 3 - 19 na školní a mimoškolní aktivity

tel.: 386 720 149
po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá: 8:00 - 14:00

Call linka pro informace o dalších dávkách poskytovaných státem

tel.: 386 720 662
po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá: 8:00 - 14:00

Naše škola se do dotačního programu zapojí, nemá však volné finanční prostředky, ze kterých by mohla předem za žadatele tyto aktivity uhradit. Platby tedy budou i nadále strhávány z účtu žadatele. Finanční prostředky budou tak poskytnuty žadatelům bezhotovostním převodem až po přiznání dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje. To může být časově třeba až koncem 1. poloviny roku 2023.

Žádosti se přijímají v ředitelně nebo zástupcovně školy od 31. 10. 2022, a to každé úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.30 hod.

Aby mohla škola zavčas požádat Jihočeský kraj o příslušné finanční prostředky, je nutné podat žádost nejpozději do 2. 12. 2022.

 

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies