Aktuality

Mikuláš s anděly a čerty zavítal na naši školu

Mikuláš s anděly a čerty zavítal na naši školu

Na Dukelské bylo pozdvižení. Zavítal sem totiž Mikuláš s anděly a čerty. Tyto kouzelné bytosti navštívily děti na prvním stupni, aby zjistily, zda se mezi nimi nevyskytují nějací hříšníci. Spravedlivý Mikuláš však nakonec odměnil všechny žáky a žačky malou sladkou dobrotou. Všem čertům, andělům i Mikuláši patří poděkování za přípravu Mikulášské nadílky. Poděkování také patří Františku Kůtovi za pořízenou fotodokumentaci. 

8.12.2023 | Mgr. Kristýna Neubauerová
PYTHAGORIÁDA

PYTHAGORIÁDA

I v tomto školním roce proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili se žáci ze šestých, sedmých a osmých tříd. Příklady byly obtížné. Celkem žáci řešili 15 úloh. Pokud měli 10 z nich správně, stali se úspěšnými řešiteli. Ze 6.M byli velmi šikovní Jakub Jirka (13 bodů) a Adam Volf (13 bodů) a z 8.M Anna Havlanová (10 bodů). Všem třem blahopřejeme a těšíme se, že i v okresním kole budou úspěšní.

G. Bízková

6.11.2023 | Mgr. Galina Bízková
Školní žákovská rada zahájila svoji činnost

Školní žákovská rada zahájila svoji činnost

Na čtyřicet žáků druhého stupně bylo vybráno, aby se aktivně zapojilo do života školy. Zástupci školní rady byli pečlivě vybráni svými spolužáky za podpory třídních učitelů, aby napomáhali a přispívali k dobré náladě ve škole. Odměnou jim bude možnost předkládat nejen své nápady a připomínky, ale i nápady svých spolužáků. Tím se děti mohou naučit nést zodpovědnost za své konání a také zažít pocit, jaké to je, mít něco na starosti a svým přičiněním zanechat svou stopu v historii školy. Letošní školní rada nezahálí a již připravila první akci, do které by ráda zapojila všechny žáky a učitele školy. Nápad zněl jasně. Více tematických dnů a společných aktivit! Ocitli jsme se uprostřed podzimu, se kterým je spjat jeden z nejpopulárnějších světových svátků – Halloween. Právě k tomuto, zejména dětmi oblíbeného svátku, patří strašidelné kostýmy, dýně, malování na obličej a vyprávění strašidelných příběhů. V letošním školním roce se i celá naše škola zapojí do oslav toho to původem anglosaského svátku, který se slaví na konci října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Během strašidelného dne si také připomeneme význam tradičních českých Dušiček. Děti i učitelé se v tento den oblečou do strašidelných kostýmů, kterými budou 31. října brázdit chodby naší školy.

 

25.10.2023 | Mgr. Kristýna Neubauerová
Biologická olympiáda 58. ročník

Biologická olympiáda 58. ročník

Také v letošním školním roce proběhne na naší škole Biologické olympiáda. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií - 6. a 7. třídy (kategorie D) a 8. a 9. třídy (kategorie C). Zájemci o tuto soutěž najdou všechny informace v přiložených odkazech. Pokud budete mít zájem, nahlašte se svému učiteli přírodopisu. Těšíme se na vaši účast. Za vyučující přírodopisu P. Bernadová a G. Bízková

Číst dál24.10.2023 | Mgr. Galina Bízková

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies