Okresní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

26.3.2024 |  Mgr. Pavlína Bernadová

Dne 19. 3. 2024 se 4 žáci naší školy zúčastnili okresního kola BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. 

Okresní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Podmínkou bylo vypracování vstupního úkolu, který byl nelehký, ale velmi zajímavý. Tři práce se zabývaly listonohem americkým, jedna práce se týkala tvorby kvarteta listnatých stromů. Další částí byla poznávačka rostlin a živočichů, teoretická i praktická část. 

Nejlepšího umístění - 6. místo - dosáhl Vojta Bardoděj z 8. A a i ostatní účastnice - G. Slavíková z 9. D, A. Řeřichová z 9. M a K. Barvínková z 9. B - obsadily velmi pěkné místo. 

Děkujeme všem za práci a čas, který této soutěži věnovali. 

Za vyučující přírodopisu G. Bízková a P. Bernadová

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies