Fyzikální olympiáda 2023 - 24

28.3.2024 |  PaedDr. František Jáchim

Do dobré pohody v hezkých jarních dnech přispěiy i naše soutěžící ve fyzikální olympiádě. Děvčata 8. a 9. ročníku absolvovala minulý týden okresní kolo, které dopadlo – jak jinak – velmi úspěšně. V kategorii pro 9. ročník má naše škola dvě úspěšné řešitelky – Anastázii Rozhonovou a Viktorii Obendraufovou, a to na 3. a 4. místě. Právě tím 4. místem se uzavírá celkový přehled úspěšných řešitelů okresního kola. Tím ale fyzikální dění pro děvčata nekončí, neboť v dubnu si v Českých Budějovicích sednou spolu s dalšími 21 soutěžícími (opravdu tak málo jich v Jihočeském kraji postoupilo) nad úlohami krajského kola. V kategorii pro 8. ročník je mezi pouhými šesti úspěšnými řešiteli i Barbora Kovářová. Necht´ závěr mého sdělní je poděkováním soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy a blahopřáním k jejich úspěchům.

František Jáchim

Fyzikální olympiáda 2023 - 24

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies