Den otevřených dveří

1.4.2023 |  Mgr. Dana Kohoutová

V úterý 28.3.2023 se otevřely brány naší školy pro všechny budoucí prvňáčky.

Den otevřených dveří

Během celého dne byl pro děti připraven bohatý program. V dopoledních hodinách si mohly vyzkoušet, jaké to je usednout do školních lavic. Zapojily se do běžné výuky českého jazyka a matematiky společně s letošními prvňáčky. Po dvou vyčerpávajících hodinách se mohly dojít občerstvit do školní jídelny, kde mimo malé svačinky od našich paní kuchařek čekala také zábavná prezentace IT výuky. Děti si mohly vyzkoušet práci s Bee-Boty, Blue-Boty, Ozoboty a Vex 123. Dále byly k vidění také 3D tiskárny a několik projektů z Lega řízených microbitem.

V odpoledních hodinách byl pro děti připraven program v odborných učebnách 1. i 2. stupně. Ve výcvikové dílně si mohly za asistence rodičů a žáků devátých tříd vyrobit dřevěnou hračku, páťáci jim pro změnu dali pořádně do těla v gymnastickém sálu. V učebně výpočetní techniky si mohly vyzkoušet práci na interaktivní tabuli. K vidění bylo také naše školní poradenské pracoviště, kde si vyzkoušely spoustu didaktických her a pomůcek. Trošku zašpinit se mohly děti v keramické dílně při práci s hlínou. V neposlední řadě je přivítala také školní knihovna, která slouží pro všechny naše zapálené čtenáře a prostory školní družiny.

Pro děti, které se nemohly účastnit dopolední výuky, byla připravena jedna ukázková třída, ve které si vyzkoušely práci ve vyučovací hodině.

Celou svoji návštěvu zakončily děti ve školní kuchyňce, ve které na ně čekalo občerstvení v podobě buchet, které pro ně napekli žáci 8. tříd.

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies