Odhlašování obědů

10.2.2023 |  Zdeňka Jungová

Strávník má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na oběd za dotovanou cenu.
Oběd si odebere do jídlonosiče ve školní jídelně v časech uvedených na webových stránkách školy v sekci Jídelna – Ceník a časy vydávání.

Odhlašování obědů

Další dny nepřítomnosti žáka ve škole je nutné oběd odhlásit buďto osobně ve školní jídelně, telefonicky na telefonním čísle 383 313 237, 723 071 663, či e-mailem sjdukla@strakonice.cz, a to nejpozději den předem do 13.00 hodin. Přes internet lze žáka odhlásit dva pracovní dny předem, a to na webové stránce www.strava.cz (výběr jídelny = 0441 – heslo = strávník má své heslo).
V případě neodhlášení oběda se strávníkovi započítává plná cena oběda, která se skládá z dotované ceny + provozní a mzdové náklady.

  Dotovaná strava Plná cena
žáci 7 – 10 let 30 ,- Kč 89 ,- Kč
žáci 11 – 14 let 33 ,- Kč 92 ,- Kč
žáci 15 let a více 36 ,- Kč 95 ,- Kč
zaměstnanci 39 ,- Kč 98 ,- Kč
Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies