Informace pro strávníky

14.9.2023 |  Zdeňka Jungová

Připomenutí způsobu odhlašování obědů.

Upozorňujeme všechny rodiče, zákonné zástupce žáka, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní nebo má z jiného důvodu vícedenní absenci ve škole, odhlásit jim objednané obědy, a to na celou dobu trvání nepřítomnosti. Pouze první den nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat za dotovanou cenu. Školní obědy jsou dotované státem (režijní výdaje, mzdové náklady....), a proto žák , který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nepřítomnosti (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na dny následující, tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů ( Vyhláška MŠMT č.107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 ) již zvýhodnění nevztahuje. Pokud Vaše dítě onemocní a Vy objednané obědy nezrušíte, jsme Vám rodičům, nuceni objednané a neodhlášené obědy od druhého dne nemoci žáka, i když fakticky nebyly odebrány, ale byly uvařeny, fakturovat plnou cenou oběda. Aktuální doplatek pro kalendářní rok najdete na www.dukelska.strakonice.cz/kategorie/10-jidelna/.

Jungová Zdeňka, vedoucí ŠJ

Sdílet  

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies