27. května 02:35

Valdemar

Jídlo

Navigace

Odkazy
Partneři

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

Informace • 25. května 2020 • Jachfr

Radost z krajského kola astronomické olympiády

Radost z krajského kola astronomické olympiády

Zřejmě jedinou soutěží, u níž letos proběhlo krajské kolo, byla astronomická olympiáda. Ačkoli postupujících žáků v kraji bylo velmi mnoho, většina z nich s omezením činnosti škol omezila i svoje soutěžní snahy. Je ctí naší školy, že mezi zúčastněnými žáky krajského kola byla ta naše zastoupena nejvíce. A naši mladí astronomové zapracovali opravdu dobře. V kategorii žáků 6. a 7. ročníků si nejlépe vedl Mikuláš Smetana (8. místo), svoje výborné znalosti uplatnil i Ríša Polanka (10. místo) s Adélou Vurbsovou (16. místo). Ti starší, z 9. ročníku, drželi spolu a jakoby se na pořadí domluvili: Ruda Prušák 7. místo, Darek Štrob 8. místo, Vítek Kotál 9. místo. Činností našich úspěšných soutěžících je naše škola alespoň v blízkém vesmíru známa. Za to jim patří poděkování. František Jáchim

Informace • 22. května 2020 • novoto

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy proběhne ve středu 27. 5. 2020 od 8.00 do 10.00 v pavilonu 1. stupně na naší škole.

Přicházejte mezi 7.30 – 7.50 k hlavnímu vchodu školy (pod spojovací krček), kde si vás přebere pověřený pracovník a zavede vás do přidělené místnosti.

Žákům bude přiděleno číslo, pod kterým budou na našich webových stránkách zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky jsou rozděleny na dvě části, zkouška z matematiky a zkouška ze všeobecných studijních předpokladů. Mezi jednotlivými zkouškami bude cca 15 minut přestávka.

S sebou: psací a rýsovací pomůcky (papír na poznámky a pomocné výpočty žáci dostanou od nás), jednu roušku a igelitový sáček na její odložení, přezůvky nejsou potřeba.

Přejeme vám mnoho úspěchů při příjímací zkoušce.

Sportovní soutěže • 12. května 2020 • sosnra

Posunutí termínu vkládání do adminu SOV

Posunutí termínu vkládání do adminu SOV

Důležitá zpráva pro žáky a učitele plnící disciplíny SOV - Olympijský diplom či Olympijský odznak. Vzhledem k současné situaci se posunul termín zadávání výsledků do adminu SOV na 7. června (diplomy a odznaky pro žáky, kteří splní všechny disciplíny, přijdou na školu do konce června). Pokud se nepodaří stihnout zadat výsledky ani do tohoto termínu, je ještě možnost zadávat výsledky do 31.7. (diplomy a odznaky pak přijdou koncem srpna).

Více informací najdete zde

Mgr. Pavla a Radek Sosnovi - garanti SOV

Informace • 12. května 2020 • prusil

Recyklohraní - ukončení sběru

Recyklohraní - ukončení sběru

Vážení příznivci soutěže Recyklohraní, vzhledem k současné situaci došlo bohužel ze strany Recyklohraní k předčasnému ukončení sběru baterií a elektrospotřebičů. Zde je vyjádření společnosti zaštiťující tuto soutěž: „Poslední měsíc byl doslova bojem o život Recyklohraní. Na kolektivní systémy, na kterých stojí financování našeho programu, tvrdě dopadají ekonomické důsledky koronavirové krize. Společnost Asekol nám již oznámila, že nebude nadále Recyklohraní podporovat. Partneři ECOBAT, Elektrowin a Cart4Future s námi zůstávají – byli ale nuceni razantně snížit finanční dotace pro náš program. Správní rada Recyklohraní o.p.s. se na svém jednání dne 28. 4. rozhodla zachovat kontinuitu programu a překonat následující – věříme, že dočasné období útlumu. V souladu s platnými pravidly však schválila ukončení katalogu odměn a s tím související připisování bodů za aktivity v osvětě i sběru.“ Proto si dovolím letos objednat dárky za nasbírané kilogramy sama, oslovím přes Komens pouze ty nejlepší sběrače. Všichni, kteří nosili baterie a elektro si dárky budou moci vyzvednout u mě – 1.C. Přesné termíny Vám pošlu, jakmile dárky dorazí. Mezi nejlepší sběrače patří: J. Slavíček 4.D, T. Bambásek 1.A, V. Lácha 3.A, V. Dostálová 3.A, J. Pohan 5.B, V. Nedopil 1.C, A. Vrzalová 3.B a L. Smrčka 4.D. Všem moc děkuji za třídění a ochranu přírody. Doufejme, že tato akce bude moci od září zase pokračovat. Ilona Prušáková

Informace • 12. května 2020 • novoto

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Vážení rodiče, milí páťáci.

Přijímací řízení do matematické třídy proběhne ve středu 27. 5. 2020 od 8.00 do 10.00 na naši škole. Přesné organizační informace budou zveřejněny 22. 5. 2020 na našich webových stránkách.

Ukázka přijímacích zkoušek do matematické třídy

Informace • 12. května 2020 • prusak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a s ní související metodiku MŠMT, jsem stanovil pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Znění vyhlášky naleznete zde.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Mgr. Rudolf Prušák

Sdružení rodičů • 11. května 2020 • graczd

Kroužky Sdružení rodičů

V letošním školním roce se již kroužky nerozběhnou. Poměrná částka ve výši 280 Kč byla vrácena na účty školní online pokladny.

Sportovní soutěže • 6. května 2020 • sosnra

Soutěž o návštěvu HOParény

Sazka Olympijský víceboj připravil pro žáky a třídy další soutěž, tentokrát soutěž s HOPARENOU, která bude probíhat do 7.6.2020. Až 50 žáků školy může vyhrát návštěvu Hoparény v Praze.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 6. května 2020 • hejlle

Přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy z českého jazyka a z matematiky se bude konat pro čtyřleté studijní obory 8.6.2020 a pro víceletá gymnázia 9.6.2020.

Sportovní soutěže • 6. května 2020 • sosnra

Chceš porazit známého sportovce a vyhrát cenu?

Chceš porazit známého sportovce a vyhrát cenu?

SOV připravil novou soutěž pro žáky ZŠ i jejich učitele. V rámci týdenních výzev, které již probíhají, si mohou žáci poměřit své výkony v disciplínách SOV s jedním z ambasadorů tohoto projektu. Tento týden probíhá např. výzva Denisy Helceletové (dříve Rosolové) v postoji čápa. Dokáže ji někdo překonat? Podstatou je trénovat celý týden a na konci týdne poměřit svoje síly. Své výsledky žáci vyplňují do online tréninkového deníku, který najdou v Kartě žáka na www.sazkaolympijskyviceboj.cz

Zapsáním výsledku do online tréninkového deníku v daném týdnu se žák dostává do slosování o ceny v týdenní výzvě (trička) a zároveň svoji školu zapojuje do měsíční soutěže o další hodnotné ceny. Na začátku června proběhne slosování o tři hlavní ceny. Hlavní cenou je sportovní den s ambasadorkou Sazka Olympijského víceboje Denisou Helceletovou (Rosolovou) v termínu, který se škola sama zvolí.

Více informací najdete na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/soutez-s-tydennimi-vyzvami-vyhrajte-den-s-denisou-helceletovou-a-dalsi-ceny a u svých učitelů TV.

Většinu disciplín znají žáci z hodin TV, jejich provedení mohou dělat samostatně také doma. Je to námět na pravidelnou pohybovou aktivitu a zábavu v době nouzového stavu.

Mgr. Pavla a Radek Sosnovi – garanti SOV

Informace • 4. května 2020 • prusak

Nástup žáků 9. tříd do školy

Nástup žáků 9. tříd do školy

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11. 5. 2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25. 5. 2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Organizace vyučování žáků 9. tříd

Na základě rozhodnutí MŠMT škola od 11. 5. 2020 do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy organizuje vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy obratem, popřípadě nejpozději do 7. 5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 11. 5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
Výuka bude probíhat každý týden od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 9.35. Pro tyto žáky školní jídelna stravování nezajišťuje.
Konkrétní organizaci docházky do školy sdělí každému z žáků a zákonnému zástupci jeho třídní učitel prostřednictvím systému Komens (8. 5. 2020).
Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.
Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům.
Mgr. Rudolf Prušák

Informace • 5. května 2020 • prusak

Nástup žáků 1. stupně do školy

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11 .5. 2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25. 5. 2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Organizace vyučování na I. stupni

Prioritou naší školy je nadále pokračovat v distanční výuce, kterou na I. stupni nadále povedou ve svých třídách třídní učitelé. Vzdělávací aktivity na I. stupni budou ve školních skupinách (žáci přítomní ve škole) zajišťovat převážně asistenti pedagoga, případně pedagogové II. stupně a odpolední zájmovou činnost vychovatelky školní družiny.
Dopolední vzdělávací aktivity na I. stupni budou probíhat po dobu prvních čtyř vyučovacích hodin (do 11.35) odpolední část, jejímž cílem jsou zájmové aktivity, bude probíhat do 16.00. Z organizačních důvodů (dítě musí být po celou dobu v jedné skupině) může škola vytvářet skupiny z různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 25. 5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
Školní jídelna bude zajišťovat stravování žáků účastnících se výuky ve škole.
Vstup do školy bude povolen pouze žákům a zaměstnancům.
Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.

Časový harmonogram a konkrétní organizace výuky ve škole bude zveřejněna školou ve čtvrtek 21. 5. 2020.
Mgr. Rudolf Prušák

Doplnění na základě četných dotazů: Ranní družina dle pokynu MŠMT nebude organizována. Výuka bude organizována ve všech pracovních dnech. Přihlašování k výuce proběhne prostřednictvím třídních učitelů.

Informace • 4. května 2020 • graczd

Výsledek zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/21

Výsledek zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/21

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Přijatí jsou všichni uchazeči, kteří o přijetí do naší školy požádali.

Zapsáno máme 136 dětí, z toho 26 žádá o odklad povinné školní docházky.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 3. května 2020 • prusak

Přítomnost žáků ve škole do konce školního roku 2019/2020

Přítomnost žáků ve škole do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

srdečně Vás všechny zdravím a děkuji za Vaši práci a píli na zadaných úkolech.

Včera večer nám MŠMT zaslalo manuál Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole.

Přítomnost všech výše uvedených žáků ve škole bude dobrovolná, a to za určitých podmínek. V neměnné skupině bude maximálně 15 žáků. 9. ročník by zahájil výuku již 11. 5. 2020 a žáci 1. stupně by mohli nastoupit 25. 5. 2020.

V pondělí 4. 5. 2020 vydám v odpoledních hodinách přesné podmínky naší školy pro žáky devátých ročníků. Ke konci týdne pro žáky 1. stupně. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány zákonným zástupcům prostřednictvím systému Komens.

Níže přikládám zaslaný manuál MŠMT a čestné prohlášení, které musí být vyplněno, pokud žák půjde do školy.

Manuál MŠMT

Čestné prohlášení MŠMT

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel

Informace • 28. dubna 2020 • hejlle

Přijímací řízení - tříleté učební obory

Připomínám všem žákům, kteří byli přijati do tříletých učebních oborů, že musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním vyplněného zápisového lístku.

Na webových stránkách středních škol najdete kódy přijatých uchazečů, termíny, úřední hodiny i další možnosti doručení zápisového lístku (schránky...). Posílat poštou spíše doporučeně.

Mgr.Lenka Hejlková

Školní časopis • 1. května 2020 • nemejo

Nové číslo Fénixe a online schůzky časopisu

Nové číslo Fénixe a online schůzky časopisu

II. číslo školního časopisu Fénix je na světě! Věříme, že se vám všem bude líbit a zpříjemníte si s ním následující náročné měsíce. K dispozici jej najdete na webu časopisu.

Děkujeme všem, kdo se na tvorbě podíleli. Jelikož nemůžeme mít schůzky časopisu ve škole, od konce března je máme online prostřednictvím Microsoftu Teams. Kdo by chtěl přispívat, ozvěte se mi na můj školní email, stávajícím účastníkům připomínám online schůzku, a to zítra 28. 4. od 11:00.

Josef Němec

Olympiády, soutěže • 23. dubna 2020 • Dolare

PANGEA - postup do finálového kola

PANGEA - postup do finálového kola

NOVÁ INFORMACE: Finálové kolo se přesouvá na 8. 10. 2020.

Žáci 4. - 9. tříd si během února mohli vyzkoušet řešení zajímavých úloh ve školním kole matematické soutěže PANGEA, které se naše škola účastní již několikátým rokem.

Po vyhodnocení všech výsledků postupuje do celostátního kola žák třídy 6.M Karel Matěj Skalický, které se podle předběžných informací bude konat 19. 6. 2020 v budově Národního muzea v Praze.

Postupujícímu gratuluji a přeji hodně štěstí ve finále. Děkuji za účast i všem žákům.

Mgr. Renáta Macháčková

Informace • 8. dubna 2020 • graczd

Duben ve škole

Už se těšíte do školy? Takhle to tam teď vypadá.

Sportovní soutěže • 8. dubna 2020 • sosnra

SOV - online tréninkový deník

SOV - online tréninkový deník

Pro všechny sportuchtivé žáky nejen naší školy připravili organizátoři SOV možnost plnit jednotlivé disciplíny Sazka olympijského víceboje v domácím prostředí podle místních a časových možností každého žáka. Na stránce www.sazkaolympijskyviceboj.cz rozkliknete na horní liště Kartu žáka a po zadání osobního kódu žáka (najdete ho na svých Olympijských diplomech či Olympijských odznacích z minulých let či si o něj můžete zažádat dle přiložených instrukcí) získáte přístup ke svým výkonům SOV a můžete otevřít svůj online tréninkový deník, kde si můžete zaznamenávat svoje „domácí“ výkony. Garantem správných výkonů jsou rodiče a učitelé TV ještě potvrzují výkony. Tímto způsobem můžete splnit zatím chybějící disciplíny Olympijského diplomu či Olympijského odznaku. Na stejné adrese také najdete pravidla jednotlivých disciplín obou projektů.

Více informací najdete na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/nezapominejte-na-telocvik-pro-deti-pripravujeme-online-treninkovy-denik

Další novinkou je možnost porovnat své výkony s ambasadory SOV v disciplínách v rámci týdenní výzvy – více informací na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/novinky/porazite-nase-ambasadory-pripravili-jsme-pro-vas-tydenni-vyzvy

Pro další informace případně kontaktujte vyučující tělesné výchovy, nejlépe přes Komens (II. stupeň). I. stupeň po konzultaci třídních učitelů a garantem SOV pro I. stupeň Mgr. Pavlou Sosnovou.

Mgr. Radek Sosna - garant SOV

Informace • 27. března 2020 • novoto

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy se uskuteční nejdříve týden po nástupu do škol. O přesném termínu budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Informace • 27. března 2020 • graczd

Ošetřovné pro děti do 13 let

Včera jsme na úřadech dostali informaci, že původní tiskopis pro děti do 10 let bude platit i pro starší děti (do 13 let).

Informace • 22. března 2020 • prusak

Mobilní aplikace Bakaláři - ZMĚNA URL

Mobilní aplikace Bakaláři - ZMĚNA URL

Vážení rodiče, milí žáci,

po migraci dat na nový server bude potřeba, abyste si změnili v mobilní aplikaci URL adresu školy. To můžete udělat přes tlačítko vyhledat školu nebo zapsat přímo ve tvaru https://dukelska.bakalari.cz/ .

Za výpadek se ještě jednou velice omlouváme a doufáme, že nám bude odměnou rychlejší a stabilnější provoz systému. Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost.

Rudolf Prušák

Informace • 16. března 2020 • prusak

Provozní hodiny školy

Provozní hodiny školy

Vážení rodiče,

pro vystavenou žádost o ošetřovné (pokud ji nechcete zaslat elektronicky) a další požadavky jsme vám k dispozici osobně každou středu a pátek od 9,00 – 14,00. Mimo tuto dobu je škola pro veřejnost uzavřena. Pro vyřízení všech ostatních věcí využívejte prosím systému Komens a poskytnuté telefonní kontakty.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 17. března 2020 • novoto

Bakaláři – Otázky a odpovědi

Bakaláři – Otázky a odpovědi

Otázka: Nejde se mi přihlásit a přihlašovací jméno a heslo je správné, přesto mi to píše: Špatný login nebo heslo.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 12. března 2020 • prusak

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče,

pokud budete požadovat potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, požádejte o ni prostřednictvím systému Komens (Typ – obecná zpráva, Komu – ředitelství). Rodiče prvňáčků mohou požádat také emailem na adresu posta@dukelska.strakonice.cz

Uveďte, zda si pro ni přijdete osobně či ji chcete zaslat systémem Komens (u prvňáků mailem). V případě osobního vyzvednutí vám budeme k dispozici každý pátek a středu od 9,00 do 14,00 hod.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 11. března 2020 • prusak

Vzdělávání žáků v průběhu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzdělávání žáků v průběhu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

zítra se prostřednictvím systému Komens dozvíte od jednotlivých vyučujících, jak bude probíhat v současné době výuka vašich dětí. Prosím o každodenní kontrolu systému Komens.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 10. března 2020 • prusak

Zrušení výuky do odvolání

Zrušení výuky do odvolání

Vážení rodiče,

na základě jednání Bezpečnostní rady státu ČR se od středy zavírá naše škola, a to do odvolání.

V provozu nebude ŠD, ŠJ ani zájmové útvary SR. Obědy žákům budou od zítra automaticky odhlášeny.

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím webu školy, případně systému Bakaláři - Komens.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 16. března 2020 • prusak

Nejnovější Microsoft Office pro žáky školy zdarma

Nejnovější Microsoft Office pro žáky školy zdarma

Na základě licenční smlouvy se společností Microsoft může naše škola poskytovat svým žákům online i desktopovou verzi aplikací sady Microsoft Office Pro Plus bezplatně po celou dobu jejich studia pro domácí účely.

Žáci si mohou Office 365 Pro Plus nainstalovat až na 5 vlastních zařízení, a to včetně mobilních platforem (Windows, Mac OS, Android, iPhone, Windows Phone). Po celou dobu studia mají žáci zároveň nárok na bezplatnou aktualizaci na nejnovější z verzí.

Součástí této sady jsou programy: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, OneDrive a další.

Pro instalaci desktopové verze Microsoft Office postupujte podle návodu ZDE.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte. Rudolf Prušák.

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSS • vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Týden od 25. května do 29. května

Pondělí 25. května

Polévka

Polévka drožďová

První jídlo

Bulgurové rizoto s vepřovým masem a zeleninou, kyselá okurka, džus

Druhé jídlo

Kuřecí plátek na medu, brambory vařené, mléko

Úterý 26. května

Polévka

Polévka s rýží a zeleninou

První jídlo

Rybí file zapečené s nivou, brambory vařené s máslem, salát rajčatový, džus

Druhé jídlo

Kovbojské maso ( fazole )

Středa 27. května

Polévka

Polévka mrkvová

První jídlo

Vepřové maso na kmíně, těstoviny, džus

Druhé jídlo

Květákový nákyp s mrkví, brambory vařené s máslem, mléko

Čtvrtek 28. května

Polévka

Polévka frankfurtská s bramborem

První jídlo

Vařené vejce, čočka na kyselo, kyselá okurka, džus

Druhé jídlo

Jáhlová kaše se skořicí a máslem, mléko

Pátek 29. května

Polévka

Polévka s bulgurem a zeleninou

První jídlo

Kuřecí maso na kari, dušená jasmínová rýže, džus

Druhé jídlo

Těstoviny s hlívou a pórkem, mléko

Týden od 1. června do 5. června

Pondělí 1. června

Polévka

Polévka z červené řepy s bramborem

První jídlo

Halušky s vepřovým masem a dušeným zelím, čaj, sušenka dětem

Druhé jídlo

Kuřecí perkelt, jáhly, mléko

Úterý 2. června

Polévka

Polévka z vaječné jíšky

První jídlo

Vepřové maso na celeru, dušená dlouhozrnná rýže, ovoce, džus

Druhé jídlo

Zeleninové rizoto s červenou čočkou, zeleninová obloha, mléko

Středa 3. června

Polévka

Polévka s kuskusem a zeleninou

První jídlo

Rybí filé smažené, brambory vařené s máslem, kompot, čaj

Druhé jídlo

Zapečené těstoviny se zeleninou a uzeným tofu, mléko

Čtvrtek 4. června

Polévka

Polévka krupicová s vejci

První jídlo

Hovězí pečeně cikánská, knedlíky kynuté špaldové, džus

Druhé jídlo

Kuřecí nudličky s ananasem, těstovinová rýže, mléko

Pátek 5. června

Polévka

Polévka se strouháním a zeleninou

První jídlo

Kuřecí stehna pečená, dušená rýže parbolait, jogurt ovocný, čaj

Druhé jídlo

Vepřová játra v leču, brambory vařené, mléko

Týden od 8. června do 12. června

Pondělí 8. června

Polévka

Polévka dršťková z hlívy ústřičné

První jídlo

Bramborové šišky se strouhankou, ovoce, mléko

Druhé jídlo

Caesar salát s kuřecím masem, rohlík celozrnný, čaj

Úterý 9. června

Polévka

Polévka hrstková ( fazole, čočka, hrách )

První jídlo

Pečené přírodní file, brambory vařené, dresing česnekový, džus

Druhé jídlo

Hovězí pečeně na zázvoru, kuskus, mléko

Středa 10. června

Polévka

Polévka s bramborem a sojovými boby

První jídlo

Vepřové maso na žampiónech, těstoviny, čaj

Druhé jídlo

Plněné papriky šunkovou směsí, brambory vařené s máslem, mléko

Čtvrtek 11. června

Polévka

Polévka kmínová s vejci

První jídlo

Kuřecí přírodní plátek, přírodní bretaňská zelenina, brambory vařené, džus

Druhé jídlo

Námořnické maso, dušená rýže s hráškem, mléko

Pátek 12. června

Polévka

Polévka drůbeží s nudlemi

První jídlo

Hovězí guláš, knedlíky celozrnné, čaj

Druhé jídlo

Piroh z listového těsta s mletým masem, brambory vařené s máslem, zeleninová obloha, mléko

Týden od 15. června do 19. června

Pondělí 15. června

Polévka

Polévka kulajda ( brambory, smetana)

První jídlo

Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka, šlehaný tvaroh s kakaovou polevou, čaj

Druhé jídlo

Krůtí přírodní plátek, fazolky na smetaně s koprem, brambory vařené, mléko

Úterý 16. června

Polévka

Polévka čočková

První jídlo

Vepřový řízek přírodní, mrkev dušená, brambory vařené, džus

Druhé jídlo

Těstoviny po uhlířsku, mléko

Středa 17. června

Polévka

Polévka s jáhly a zeleninou

První jídlo

Fazole po mexicku, chléb, ovoce, čaj

Druhé jídlo

Pangasius s anglickou slaninou a cibulí, brambory vařené s máslem,mléko

Čtvrtek 18. června

Polévka

Polévka z rybího file s vejci

První jídlo

Sekaná pečeně, bramborová kaše s máslem, přesnídávka ovocná, čaj

Druhé jídlo

Konfitovaná kotleta na bazalce, kuskus, mléko

Pátek 19. června

Polévka

Polévka cibulová s bramborem

První jídlo

Vepřová pečeně selská, zelí kysané dušené, bramborové knedlíky, džus

Druhé jídlo

Brokolicový nákyp, brambory vařené s máslem,mléko

Týden od 22. června do 26. června

Pondělí 22. června

Polévka

Polévka dýňová s mrkví

První jídlo

Čevabčiči (šišky z mletého masa), brambory vařené s máslem, salát okurkový, čaj

Druhé jídlo

Těstoviny s bylinkovým pestem, ořechy a sýrem,mléko

Úterý 23. června

Polévka

Polévka s quinoou červenou

První jídlo

Italský guláš ( zbruf se sýrem ), špagety, džus

Druhé jídlo

Český řízek ( vepř.maso,hořčice,cibule,slanina), brambory vařené s máslem, mléko

Středa 24. června

Polévka

Polévka pórková

První jídlo

Rybí filé zapečené se sýrem ( smetana, sýr), brambory vařené s máslem, přesnídávka ovocná, čaj

Druhé jídlo

Jáhlový nákyp s meruňkami, mléko

Čtvrtek 25. června

Polévka

Polévka s cereální potravinou freekeh (zelená pšenice)

První jídlo

Svíčková pečeně na smetaně, knedlíky kynuté houskové, džus

Pátek 26. června

Polévka

Polévka s cizrnou a zeleninou

První jídlo

Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, zeleninová obloha, čaj

Týden od 29. června do 3. července

Pondělí 29. června

Polévka

Nevaří se

První jídlo

Úterý 30. června

Polévka

Nevaří se

První jídlo

Středa 1. července

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Čtvrtek 2. července

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Pátek 3. července

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Dnes vaříme

Polévka

Polévka mrkvová

První jídlo

Vepřové maso na kmíně, těstoviny, džus

Druhé jídlo

Květákový nákyp s mrkví, brambory vařené s máslem, mléko

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Jméno (nepovinné):

E-mail (nepovinný):

Obsah zprávy:

Jakou barvu má modrá obloha?

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd