27. září 00:24

Jonáš

Více akcí »Celoroční harmonogram »

26.9. - 27.9. Ředitelské volno

Jídlo

Navigace

Partneři

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

Informace • 23. září 2016 • nemejo

Školní časopis

Hledáme do našeho týmu kreativní žáky a žákyně, kteří rádi píšou, malují, skládají hudbu či zpívají, tvoří webové stránky i blogy anebo se dokážou beze strachu a se špetkou vtipu zeptat kohokoliv na cokoliv, co vás zrovna zajímá. Pokud jste to právě vy, zkuste se přihlásit do redakční rady, která nabírá své členy pro „Nový“ školní časopis. Nebojte se, vždyť všechno je jednou poprvé. Pojďte to alespoň zkusit, vždyť přece za zkoušku nic nedáte :). Informační schůze se koná v pátek 29. září od 9:35 ve žluté školní jídelně.

Josef Němec

Olympiády, soutěže • 18. září 2016 • drnkja

Toníkův úspěch

Toníkův úspěch

Výtvarné dílo našeho žáka Toníka Bílka ze 3. A se objevilo na propagačních materiálech Lidického okruhu. To je závod veteránů, který se koná v září v Lidicích. www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/lidicky-okruh Keramickou motorku vytvořil Toník v loňském školním roce pod vedením paní učitelky Ivany Schwarzové v ZUŠ Strakonice. V Lidicích sklidila veliký úspěch. Blahopřejeme. J.Drnková

Školní družina • 15. září 2016 • vlcdan

Upozornění školní družiny

Prosíme rodiče (zákonné zástupce) dětí chodících do školní družiny, aby si ve čtvrtek 15.9. a v pátek 16.9.2016 vyzvedli u paní vychovatelek identifikační kódy pro odchod svých dětí ze školní družiny. Čipy v hodnotě 100,- bude možno zakoupit u paní vychovatelky Daniely Vlčkové v pondělí 19.9.2016 od 14:45 do 16:00 nebo v úterý 20.9.2016 od 8:00 do 11:00, dále dle domluvy. Děkujeme

Seznamy, rozvrhy • 15. září 2016 • graczd

Školní rok 2016/17

Školní rok 2016/17
Informace • 23. září 2016 • nemejo

Kroužek volejbalu

Zveme zájemce dívek i chlapců z 5. – 9. tříd do kroužku volejbalu, který se stejně jako v minulém školním roce bude pravidelně konat v úterý a ve středu od 7:00 do 7:45 hodin ve velké tělocvičně naší školy. Sraz všech zájemců tedy bude v úterý 20. září 2016, a to nejpozději v 7:00 hodin ve velké tělocvičně, kde všichni přítomní obdrží přihlášku, pokud ji již nemají.

Josef Němec

Sportovní soutěže • 13. září 2016 • sosnra

RF OVOV 2016 Brno - zlatý Ruda

RF OVOV 2016 Brno - zlatý Ruda

V letošním roce se poprvé žáci ZŠ Dukelská probojovali přes okresní a krajské kolo až na celorepublikové finále soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, tentokrát konaném v Brně. Tuto soutěž založili a jejími patrony jsou olympijští vítězové v atletickém desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle a probíhá pod záštitou Českého olympijského výboru. Na nejvyšší úrovni OVOV reprezentovali svoji školu 2 žáci – mezi chlapci Rudolf Prušák (5.B) v ročníku narození 2006 a Josefína Holá (5.D) mezi děvčaty ročníku 2005. O nutno dodat, že se mezi více než 600 žáky základních škol z celé ČR neztratili. Soutěžilo se ve dvou dnech a každý den čekalo na závodníky 5 disciplín.

V prvním dnu závodníci absolvovali shyby na šikmé lavičce, skok přes švihadlo, běh na 60 m, skok daleký a hod medicinbalem. Po prvním závodním dnu si výborně vedl Ruda Prušák, který ve svém ročníku vedl s náskokem téměř 300 bodů před dalším závodníkem, také proto, že si vytvořil osobní rekordy ve shybech (103 za 2 min.), ve skoku dalekém (410 cm) a ve skoku přes švihadlo (301 přeskoků za 2 min.). Josefína Holá byla po prvním dnu z 27 účastnic své kategorie na průběžné 12. pozici. Do druhého dne tak šli závodníci s jasnými cíli: Ruda udržet 1. místo a Josefí se měla pokusit posunout do první desítky startovního pole. Druhý den začal soutěží v trojskoku snožmo, následovaly další disciplíny: kliky , leh-sedy, hod kriketovým míčkem a závěrečným během na 1 000 metrů (závodníci si mohli volit ze 3 alternativ – dále ještě plavání, běh s driblinkem, obojí po dobu 2 minut). Oběma závodníkům se podařilo dané cíle pro druhý den splnit a tak Ruda Prušák odjížděl ze závodů se zlatou medailí (s navýšeným náskokem na 700 bodů) a Josefí se posunula na konečné 10. místo. V konkurenci žáků ZŠ z celé ČR (a mnohdy škol sportovních) to považuji za obrovský úspěch!

Pokračovat ve čtení »

Informace • 2. září 2016 • graczd

Oznámení rodičům žáků školní družiny

V rámci celorepublikového projektu Bezpečné školy jsme přistoupili k zabezpečení odchodu dětí z ŠD. Toto zabezpečení spočívá v ověření výdeje dětí prostřednictvím kódu nebo čipu. Po odevzdání přihlášek do ŠD, dostane každý zákonný zástupce žáka od paní vychovatelky kód, nebo si může zakoupit čip.

Při vyzvednutí žáka z ŠD namačká zákonný zástupce kód nebo přiloží čip k čidlu. V ŠD vychovatelka na monitoru uvidí, kdo má jít domů a dítě pustí. Další informace předá každému rodiči příslušná vychovatelka. Chtěl bych ještě upozornit, že tento systém je jedinečný a spolupracující instalační firma ho sestavila na základě našich požadavků. Předpokládám, že riziko, že by někdo vyzvedl cizí dítě, se tímto systémem eliminovalo téměř na nulu.

Uvedení systému do provozu bude cca od 15. září. Mgr. Václav Vlček, ředitel školy

Informace • 2. září 2016 • krivmi

Kroužek stolního tenisu

Kroužek stolního tenisu

Zveme zájemce z 5. – 9.tříd do kroužku stolního tenisu, který bude stejně jako v minulém školním roce vždy ve středu od 13,25 do 14,25 hodin ve velké tělocvičně naší školy. Přihlášky jsou k dispozici u vedoucího kroužku Mgr. Miroslava Křivance.Kroužek zahajuje svoji činnost ve středu 14.9.2016

Informace • 1. září 2016 • sosnpa

Taneční kroužek II. stupeň

Vážení rodiče a žáci.

V nabídce Sdružení rodičů je letos nově pro holky i kluky z II. stupně (příp. 5. tříd) taneční kroužek (různé styly + zumba) pod vedením lektorky tance Mgr. Pavly Sosnové. Kroužek bude probíhat v odpoledních hodinách dle rozvrhů a možností přihlášených žáků. Přihlášky písemně či mailem (sosni@seznam.cz).

Přihláška

Případné informace na tel.: 725 502043. Těším se na vás!

Mgr. Pavla Sosnová

Informace • 1. září 2016 • sosnpa

Výuka Zdravotní TV

Vážení rodiče a žáci, od září bude znovu probíhat nepovinný předmět Zdravotní TV. V jeho rámci mají žáci všech ročníků možnost stabilizovat a mobilizovat svůj pohybový aparát (prevence, regenerace, náprava např. skolióz, bolestí hlavy, vadného držení těla apod.). Cílem tohoto předmětu je napravovat špatné návyky a degenerativní změny, které vznikají následkem dlouhého sezení a nedostatku pohybu. Výuka a cvičení bude probíhat podle moderní metody SM systém MUDr. Richarda Smíška, kterou doporučují i lékaři specialisté, a pod vedením Mgr. Pavly Sosnové, vyškolené trenérky, cvičitelky a terapeutky této metody. Výuka je pro žáky zdarma, počet dětí je omezen, v případě naplnění kapacity budou mít přednost žáci s doporučením od praktického lékaře či lékaře specialisty (neurolog, ortoped apod.). Žáci, kteří navštěvovali Zdravotní TV v loňském školním roce již nové doporučení nepotřebují (pokročilý stupeň cvičení).

Přihláška

Případné informace na tel.: 725 502043 či mailu: sosni@seznam.cz

Mgr. Pavla Sosnová

Informace • 31. srpna 2016 • graczd

Logopedická asistentka

Ve školním roce 2016/17 bude v ZŠ Dukelská působit logopedická asistentka Milena Mašková.

S žáky (především 1. a 2. ročníků) bude procvičovat výslovnost, rozvíjet slovní zásobu, procvičovat fonematický sluch, zrakové a sluchové vnímání, zrakovou a sluchovou paměť, zrakovou a sluchovou pozornost atd. Logopedickou diagnostiku žáků zajistí během měsíce září Mgr. Jana Vavřincová (rodiče jsou na úvodním vyšetření vítáni), Dyscentrum-Strakonice, z.s. Mgr. Vavřincová zajistí též odborný dohled potřebný k vykonávání práce logopedické asistentky. Rodiče žáků, kteří již byli diagnostikováni logopedem a jsou v jeho péči, mohou předat logopedické asistentce potřebné materiály k procvičování.

Forma práce: individuální, případně skupinová, dle počtu nahlášených žáků. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit své děti do 30. září 2016 u paní Mileny Maškové na telefonním čísle 724 218 484 (prosím volat po 14 hod.).

Informace • 30. srpna 2016 • dvorzu

Anglická knihovna - informace

Anglická knihovna - informace

Milí čtenáři a milé čtenářky. I v letošním školním roce pokračuje beze změn provoz naší školní anglické knihovny. Najdete ji v hlavní budově v 1. patře v kabinetě jazyků (dveře č. 50). K dispozici jsou pohádky, příběhy, detektivky, cestopisy, gramatické pomůcky, slovníky, časopisy, ... Jistě si na své přijdou malí i ti větší čtenáři. Výpůjční doba zůstává v pátek o velké přestávce a seznam knih je pravidelně aktualizován a naleznete ho vedle dveří knihovny. Bc. Zuzana Dvořáková

Informace • 30. srpna 2016 • dvorzu

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru bude i v letošním školním roce probíhat každý pátek od 7.40 do 7.50 hod. u šaten v hlavní budově vpravo. Po domluvě je možné přivézt větší množství papíru i v jiný termín. Začínáme v pátek - 2.9. Těším se na všechny pilné sběrače :-) Bc. Zuzana Dvořáková

Informace • 30. srpna 2016 • dvorzu

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Kluci a děvčata !! Nabízíme vám i v letošním roce vyučování římsko-katolického náboženství. Jedná se o jednu vyučovací hodinu týdně, vždy ve středu pro I. stupeň od 12.35 – 13.20 a pro II. stupeň od 13.30 – 14.15 hod. zde v ZŠ Dukelská. Hodiny jsou vedeny metodou celistvé na smysly zaměřené náboženské pedagogiky Franze Ketta ( bližší info na www.kett.cz), kde jde zejména o prožitek setkávání se, kamarádství, etické jednání, sdílení se. Začneme ve středu 14. září. Zájemci budou potřebovat jen chuť přijít:-)) Setkání budou probíhat v učebně č. 39. V případě zájmu se neostýchejte přijít třeba jen podívat nebo se zeptat. Těšíme se a rádi vás mezi námi na náboženství přivítáme!! Bc. Zuzana Dvořáková

Jídelna • 17. června 2016 • kahoha

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky Z důvodu vrácení přeplatků odcházejícím žákům se obědy odhlašují naposledy dne 27.6.2016 do 13.00 hodin. Přeplatky za obědy se budou vyplácet v kanceláři ŠJ ( pouze 9.tř. - kteří platí obědy složenkou) ve dnech 28.6.2016 - 30.6. 2016 od 6.00 - 14.00 hodin. UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!! Na základě Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR se zvyšuje cena oběda od 1.9.2016 Kategorie 06 let 18,-- Kč 7 - 10 let 21,-- Kč 11 - 14 let 23,-- Kč 15 - více let 25,-- Kč Z tohoto důvodu si zvyšte limit na účtě, první platba na měsíc září 2016 se provádí již v měsíci srpnu v termínu - sporožiro 20. v měsíci ostatní banky 15.-.20. v měsíci, v případě, že máte nedostačující limit, platba by se neprovedla. Rodiče nastupujících žáků do první třídy se mohou přihlašovat ke stravování od 22.8.2016 v kanceláři školní jídelny.

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSS • vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Týden od 26. září do 30. září

Pondělí 26. září

Polévka

ŘEDITELSKÉ VOLNO

První jídlo

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Druhé jídlo

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Úterý 27. září

Polévka

ŘEDITELSKÉ VOLNO

První jídlo

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Druhé jídlo

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Středa 28. září

Polévka

NEVAŘÍ SE

První jídlo

NEVAŘÍ SE

Druhé jídlo

NEVAŘÍ SE

Čtvrtek 29. září

Polévka

POLÉVKA ZELENINOVÁ S KUSKUSEM

První jídlo

VEPŘOVÁ KÝTA NA PAPRICE, ŠPALDOVÉ KNEDLÍKY, MOŠTY, VODA

Druhé jídlo

LASAGNE, MLÉKO

Pátek 30. září

Polévka

POLÉVKA S BRAMBOREM A SOJOVÝMI BOBY

První jídlo

KUŘECÍ PŘÍRODNÍ PLÁTEK, BRETAŇSKÁ ZELENINA, BRAMBORY, ČAJ, VODA

Druhé jídlo

BULGUROVÉ RIZOTO, MLÉKO OVOCNÉ, ZELENINA, SÝR

Týden od 3. října do 7. října

Pondělí 3. října

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S KAPÁNÍM

První jídlo

ČOČKA NA KYSELO, VAŘENÉ VEJCE, SALÁT ZELNÝ S JABLKY, ČAJ,VODA,OVOCE

Druhé jídlo

KAŠE RÝŽOVÁ, MLÉKO OVOCNÉ,OVOCE

Úterý 4. října

Polévka

POLÉVKA UZENÁ S KROUPAMI

První jídlo

KRŮTÍ MASO PO ČÍNSKU, RÝŽE BASMATY, MOŠTY,VODA

Druhé jídlo

PANGÁSIUS V SEZAMOVÉM OBALU, BRAMBORY M.M., MLÉKO OVOCNÉ

Středa 5. října

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S JÁTROVOU RÝŽÍ

První jídlo

TĚSTOVINOVÝ SALÁT S KUŘECÍM MASEM,ZELENINA, ČAJ S CITRONKOU,VODA

Druhé jídlo

VEPŘOVÉ MEDAJLONKY, BRAMBORY OPÉKANÉ, ZELENÉ FAZOLKY, MLÉKO OVOCNÉ

Čtvrtek 6. října

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S NUDLEMI

První jídlo

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY, DŽUS,VODA

Druhé jídlo

BRAMBORY ZAPEČENÉ S VEPŘOVÝM MASEM, ČERVENÁ ŘEPA, MLÉKO

Pátek 7. října

Polévka

POLÉVKA KRUPICOVÁ S VEJCEM

První jídlo

VEPŘOVÁ PEČENĚ SELSKÁ, BRAMBORY, MRKEV DUŠENÁ, ČAJ SE SIRUPEM,VODA

Druhé jídlo

KUSKUSOVÝ SALÁT S KRABÍM MASEM, CELOZRNNÝ ROHLÍK, MLÉKO OVOCNÉ

Týden od 10. října do 14. října

Pondělí 10. října

Polévka

POLÉVKA Z VAJEČNÉ JÍŠKY

První jídlo

LÍVANCE SE SKOŘICÍ, MARMELÁDOU, KÁVA BÍLÁ,VODA, OVOCE

Druhé jídlo

ČOČKA ORIENT, SALÁT, PEČIVO,OVOCE

Úterý 11. října

Polévka

POLÉVKA RYBÍ S VEJCEM

První jídlo

JÁTRA DUŠENÁ PO TYROLSKU, RÝŽE DUŠENÁ, JOGURT OVOCNÝ, MOŠTY,VODA

Druhé jídlo

KRÁLÍK PEČENÝ, BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY , ZELÍ ČERVENÉ HLÁVKOVÉ, MLÉKO OVOCNÉ

Středa 12. října

Polévka

POLÉVKA FRANKFURTSKÁ S BRAMBOREM

První jídlo

ZAPEČENÉ FILE SE ŠPENÁTEM, BRAMBOROVÁ KAŠE, ZELENINA,ČAJ,VODA

Druhé jídlo

KANČÍ GULÁŠ, LUŠTĚNINOVÉ TĚSTOVINY, MLÉKO

Čtvrtek 13. října

Polévka

POLÉVKA ZE ZELENINOVÁ

První jídlo

HOVĚZÍ PEČENĚ CIKÁNSKÁ, ŠPALDOVÉ KNEDLÍKY, DŽUS

Druhé jídlo

JITRNICOVÝ PREJT, BRAMBORY M.M., SALÁT ZELNÝ S JABLKY A KŘENEM, MLÉKO OVOCNÉ

Pátek 14. října

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S BULGUREM

První jídlo

KUŘECÍ SMAŽENÝ ŘÍZEK, TĚSTOVINOVÝ SALÁT, ČAJ, VODA

Druhé jídlo

KRŮTÍ NUDLIČKY NA BAZALCE, RÝŽE JASMÍNOVÁ, MLÉKO

Týden od 17. října do 21. října

Pondělí 17. října

Polévka

POLÉVKA VLOČKOVÁ

První jídlo

HOVĚZÍ PEČENĚ ŠTĚPÁNSKÁ, RÝŽE DUŠENÁ, ČAJ S CITRONEM

Druhé jídlo

MUSAKA, BRAMBORY M.M.,ZELENINA, MLÉKO OVOCNÉ

Úterý 18. října

Polévka

POLÉVKA HRACHOVÁ S OSMAŽENOU HOUSKOU

První jídlo

ŠKUBÁNKY S MÁKEM, KAKAO,OVOCE

Druhé jídlo

ŠPENÁT DUŠENÝ, BRAMBORY M.M., VEJCE, ČAJ

Středa 19. října

Polévka

POLÉVKA SE ŠPALDOVÝMI KNEDLÍČKY

První jídlo

CIZRNOVÁ KAŠE, VEPŘOVÁ PEČENĚ, SALÁT ZELENINOVÝ, ČAJ SE SIRUPEM,VODA

Druhé jídlo

PANGÁSIUS PIKANTNÍ, BRAMBORY M.M., DRESINK ČESNEKOVÝ, MLÉKO

Čtvrtek 20. října

Polévka

POLÉVKA KULAJDA

První jídlo

KVĚTÁKOVÉ SMAŽENKY, BRAMBORY M.M., DŽUSY, TATARSKÁ OMÁČKA,OVOCE

Druhé jídlo

POLENTOVÉ KNEDLÍKY S BORŮVKOVOU MERENDOU, MLÉKO OVOCNÉ,OVOCE

Pátek 21. října

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S TARHOŇOU

První jídlo

SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY, ČAJ S MEDEM

Druhé jídlo

KUŘE PEČENÉ, RÝŽE DIVOKÁ,ZELENINA, MLÉKO OVOCNÉ

Týden od 24. října do 28. října

Pondělí 24. října

Polévka

POLÉVKA S BRAMBOREM A SOJOVÝMI BOBY

První jídlo

KOVBOJSKÉ MASO, TĚSTOVINY, ŠLEHANÝ TVAROH S ČOKOLÁDOU, ČAJ,VODA

Druhé jídlo

OBALOVANÁ RYBA SE SÝREM A BROKOLICÍ, BRAMBORY M.M., ZELENINAMLÉKO

Úterý 25. října

Polévka

POLÉVKA SMETANOVÁ S KUKUŘICÍ A POHANKOU

První jídlo

ČEVABČIČI, BRAMBORY M.M., SALÁT ZELNÝ S PAPRIKAMI A MRKVÍ, MOŠTY,VODA

Druhé jídlo

HOVĚZÍ PEČENĚ NA CELERU, RÝŽE PAŽITKOVÁ, MLÉKO OVOCNÉ

Středa 26. října

Polévka

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

Čtvrtek 27. října

Polévka

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

Pátek 28. října

Polévka

STÁTNÍ SVÁTEK

První jídlo

Týden od 31. října do 4. listopadu

Pondělí 31. října

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S JÁHLY

První jídlo

RYBÍ PRSTY, BRAMBOROVÁ KAŠE, SALÁT OKURKOVÝ, ČAJ S CITRONEM, VODA

Druhé jídlo

KUŘECÍ ROLÁDA S NIVOU, RÝŽE JASMÍNOVÁ, ZELENINA, MLÉKO

Úterý 1. listopadu

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Středa 2. listopadu

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Čtvrtek 3. listopadu

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Pátek 4. listopadu

Na tento den není naplánováno zatím žádné jídlo.

Dnes vaříme

Polévka

ŘEDITELSKÉ VOLNO

První jídlo

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Druhé jídlo

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Jméno (nepovinné):

E-mail (nepovinný):

Obsah zprávy:

Jakou barvu má modrá obloha?

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd