Suplování:   Pondělí 27.11.2017 (Sudý týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vlček Václav

-

-

-

So

-

-

N

-

     

Babková Alena

-

-

-

Ober

             

Bublíková Lada

-

Sor

Sor

Sor

Sor

-

-

       

Pospíchalová Iveta

-

Be

Vf

KřJ

-

Du

-

-

-

   

Prušáková Ilona

-

Hj

Hj

Hej

Šum

-

-

-

-

   

Vlčková Petra

-

Pt

-

Sd

-

Mar

Jirk

-

-

   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Š

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Bedlivá Jana

1.hod

supl. (Pos)

Čj

5.D

(46)

za odpadlou

Brabcová Kateřina

3.hod

změna

Ch

9.M (Dív)

(Ch2)

 

Dupáková Naďa

5.hod

supl. (Pos)

Tv

5.D

(TV)

za odpadlou

Harajdová Karla

1.hod

supl. (Pr)

M

4.C

(41)

za odpadlou

 

2.hod

supl. (Pr)

Aj

4.C (Aj3)

(41)

za odpadlou

Hejtmánková Kristýna

3.hod

supl. (Pr)

Čj

4.C

(41)

do úvazku

Helmová Lenka

11:40 - 12:00 dohled Š1tř

 

Jirková Lucie

2.hod

změna

Aj

4.D (Aj7)+

(73)

 
 

5.hod

změna

Nj

7.B (Nj4)

(Vt4)

 
 

6.hod

supl. (VlP)

Aj

9.B (Aj2)

(45)

za odpadlou

Kadlecová Marie

7.hod

změna

9.D (Dív)+

(Vv1)

 
 

8.hod

změna

9.D (Dív)+

(Vv1)

 

Křenková Hana

12:35 - 13:20 dohled Poledne v 5.D

 

Křešnička Václav

11:30 - 11:40 dohled Vede

 

Křišťan Josef

3.hod

supl. (Pos)

Pří

5.D

(46)

za odpadlou

Marková Simona

5.hod

supl. (VlP)

Aj

8.B (Aj3)

(73)

přespočetná hod.

 

před 5. hodinou dohled Druhé patro

 

Němec Josef

0.hod

navíc

7.A (sk2)

(Př2)

přespočetná hod.

 

4.hod

navíc

7.A (sk1)

(Př2)

za odpadlou

Neubauerová Kristýna

3.hod

změna

Aj

3.A (Aj7)

(Př3)

 

Novotný Tomáš

6.hod

supl. (Vlk)

Aj

2.D (Aj4)

(4)

za odpadlou

Oberreiterová Lenka

3.hod

supl. (Bk)

Čj

8.D

(Vv1)

za odpadlou

 

před 3. hodinou dohled První patro

 

Petříková Dagmar

1.hod

supl. (VlP)

Nj

7.A (Nj2)

(Vv1)

za odpadlou

 

4.hod

změna

Aj

5.D (Aj6)+

(Vt4)

 

Sládková Barbora

3.hod

supl. (VlP)

Aj

3.A (Aj1)

(19)

přespočetná hod.

Sorokáčová Dagmar

1.hod

supl. (Bub)

Čj

1.B

(88)

za odpadlou

 

2.hod

supl. (Bub)

M

1.B

(88)

za odpadlou

 

3.hod

supl. (Bub)

Prv

1.B

(88)

za odpadlou

 

4.hod

supl. (Bub)

Čj

1.B

(88)

za odpadlou

Souchová Marie

3.hod

supl. (Vlk)

D

6.A

(68)

do úvazku

Škotková Martina

11:40 - 12:00 dohled Pětky

 

Šolá Martina

0.hod

navíc

Ch

8.M (sk2)

(Ch)

přespočetná hod.

 

3.hod

navíc

Ch

8.M (sk1)

(Ch)

za odpadlou

Šumpelová Helena

4.hod

supl. (Pr)

Čj

4.C

(41)

za odpadlou

Volfová Hana

1.hod

změna

Aj

6.C (Aj6)+

(Vt4)

 
 

2.hod

supl. (Pos)

M

5.D

(46)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

1.hod

Čj

 

(88)

supluje

Sorokáčová Dagmar

(Bub)

 

2.hod

M

 

(88)

supluje

Sorokáčová Dagmar

(Bub)

 

3.hod

Prv

 

(88)

supluje

Sorokáčová Dagmar

(Bub)

 

4.hod

Čj

 

(88)

supluje

Sorokáčová Dagmar

(Bub)

2.D

6.hod

Aj

Aj4

(4)

supluje

Novotný Tomáš

(Vlk)

3.A

3.hod

Aj

Aj7

(Př3)

změna

Neubauerová Kristýna

 
 

3.hod

Aj

Aj1

(19)

supluje

Sládková Barbora

(VlP)

4.A

2.hod

Aj

Aj7

(73)

změna

Jirková Lucie

 

4.B

2.hod

Aj

Aj7

(73)

změna

Jirková Lucie

 

4.C

1.hod

M

 

(41)

supluje

Harajdová Karla

(Pr)

 

2.hod

Aj

Aj7

(73)

změna

Jirková Lucie

 
 

2.hod

Aj

Aj3

(41)

supluje

Harajdová Karla

(Pr)

 

3.hod

Čj

 

(41)

supluje

Hejtmánková Kristýna

(Pr)

 

4.hod

Čj

 

(41)

supluje

Šumpelová Helena

(Pr)

4.D

2.hod

Aj

Aj7

(73)

změna

Jirková Lucie

 

5.B

4.hod

Aj

Aj6

(Vt4)

změna

Petříková Dagmar

 

5.D

1.hod

Čj

 

(46)

supluje

Bedlivá Jana

(Pos)

 

2.hod

M

 

(46)

supluje

Volfová Hana

(Pos)

 

3.hod

Pří

 

(46)

supluje

Křišťan Josef

(Pos)

 

4.hod

Aj

Aj6

(Vt4)

změna

Petříková Dagmar

 
 

5.hod

Tv

 

(TV)

supluje

Dupáková Naďa

(Pos)

6.A

3.hod

D

 

(68)

supluje

Souchová Marie

(Vlk)

6.B

1.hod

Aj

Aj6

(Vt4)

změna

Volfová Hana

 

6.C

1.hod

Aj

Aj6

(Vt4)

změna

Volfová Hana

 

7.A

0.hod

sk2

(Př2)

navíc

Němec Josef

 
 

1.hod

Nj

Nj2

(Vv1)

supluje

Petříková Dagmar

(VlP)

 

4.hod

sk1

(Př2)

navíc

Němec Josef

 
 

4.hod

   

odpadá

 

(NemJ)

7.B

5.hod

Nj

Nj4

(Vt4)

změna

Jirková Lucie

 

8.B

5.hod

Aj

Aj3

(73)

supluje

Marková Simona

(VlP)

8.D

3.hod

Čj

 

(Vv1)

supluje

Oberreiterová Lenka

(Bk)

 

7.hod

Dív

(Vv1)

změna

Kadlecová Marie

 
 

8.hod

Dív

(Vv1)

změna

Kadlecová Marie

 

8.M

0.hod

Ch

sk2

(Ch)

navíc

Šolá Martina

 
 

3.hod

Ch

sk1

(Ch)

navíc

Šolá Martina

 
 

3.hod

Ch

   

odpadá

 

(Sola)

9.B

6.hod

Aj

Aj2

(45)

supluje

Jirková Lucie

(VlP)

9.D

7.hod

Dív

(Vv1)

změna

Kadlecová Marie

 
 

8.hod

Dív

(Vv1)

změna

Kadlecová Marie

 

9.M

3.hod

Ch

Dív

(Ch2)

změna

Brabcová Kateřina

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři