25. listopadu 04:55

Kateřina

Jídlo

Navigace

Odkazy

Partneři

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

Objednání jídelJídelníček

ZŠ Dukelská Strakonice » Jídelna

Jídelna • 19. října 2017 • jungzd

Informace

Dne 26.9.2017 byla zaslána platba na účet školní jídelny pod VS 1712 částka 550,-- Kč od pana Filipa Šuldy. Tato platba nám nejde přiřadit z důvodu špatného variabilního symbolu. Prosíme, aby se dotyčný pan ozval na tel. číslo školní jídelny 383313237. Děkujeme.

Jídelna • 6. září 2017 • jungzd

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky!!! Přihlašování na stravné od měsíce září se týká pouze nových příchozích strávníků. Ostatní strávníci jsou automaticky přihlášení ke stravování. Pokud se strávník nebude stravovat od 4.9.2017, je nutné stravu odhlásit.

Jídelna • 6. září 2017 • kahoha

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče !! Děti, které se budou od 4.9.2017 stravovat v ŠJ se mohou přihlašovat již od 23.8.2017 v kanceláři školní jídelny.

Jídelna • 30. června 2017 • kahoha

Informace pro strávníky

Od 26.6.2017 - 29.6.2017 se budou vydávat obědy pouze do 13.00 hodin. 30.6.2017 se budou vydávat obědy pouze do 11.00 hodin

Jídelna • 30. června 2017 • kahoha

Informace pro strávníky

V pátek dne 23.6.2017 se budou vydávat obědy do 13.00 hodin ,výletový den II. stupně. Strávníci se mohou naposledy odhlašovat ze stravování dne 28.6.2017 do 13.00 hodin.

Jídelna • 22. května 2017 • kahoha

Informace pro strávníky

Od 5.5.2017 se vaří obědy č.2. Vedoucí ŠJ H.Kahovcová

Jídelna • 14. května 2017 • kahoha

Informace pro strávníky

Z technických důvodů od 26.4.2017 do odvolání se nebude vařit oběd č. 2, strávníci, kteří mají tento druh navolený dostanou oběd č. 1. Navolené obědy si ponechte, po odstranění poruchy konvektomatu se vám budou znovu obědy vydávat tak, jak byly zvolené! Vedoucí ŠJ H. Kahovcová

Jídelna • 6. prosince 2016 • kahoha

Upozornění pro strávníky!

Z technických důvodů upozorňujeme strávníky, že platba na měsíc prosinec musí být uhrazena a připsána na účet do 25.11.2016. Pokud platba neproběhne musí strávník předložit doklad o zaplacení v kanceláři ŠJ. H.Kahovcová vedoucí ŠJ.

Jídelna • 1. července 2016 • kahoha

Informace pro strávníky

Dne 30.6.2016 ve čtvrtek se vydávají obědy pouze do 11.30 hodin.

Jídelna • 2. října 2016 • kahoha

Informace pro strávníky

Informace pro strávníky Z důvodu vrácení přeplatků odcházejícím žákům se obědy odhlašují naposledy dne 27.6.2016 do 13.00 hodin. Přeplatky za obědy se budou vyplácet v kanceláři ŠJ ( pouze 9.tř. - kteří platí obědy složenkou) ve dnech 28.6.2016 - 30.6. 2016 od 6.00 - 14.00 hodin. UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY !!! Na základě Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR se zvyšuje cena oběda od 1.9.2016 Kategorie 06 let 18,-- Kč 7 - 10 let 21,-- Kč 11 - 14 let 23,-- Kč 15 - více let 25,-- Kč Z tohoto důvodu si zvyšte limit na účtě, první platba na měsíc září 2016 se provádí již v měsíci srpnu v termínu - sporožiro 20. v měsíci ostatní banky 15.-.20. v měsíci, v případě, že máte nedostačující limit, platba by se neprovedla. Rodiče nastupujících žáků do první třídy se mohou přihlašovat ke stravování od 22.8.2016 v kanceláři školní jídelny.

Jídelna • 27. června 2015 • kahoha

Informace pro strávníky

V pátek dne 26.6.2015 se budou vydávat obědy pouze do 11.30 hodin!

Jídelna • 13. července 2015 • kahoha

Změna výdejního místa pro vydávání obědů do jídlonosičů

Z bezpečnostních důvodů se od 1.9.2015 budou obědy vydávat do jídlonosičů pouze vchodem do školní jídelny v době od: 10.45 hod. - 11.30 hod. 12.10 hod. - 12.25 hod. 12.50 hod. - 13.15 hod.

Jídelna • 13. července 2015 • kahoha

Informace pro rodiče nově příchozích dětí

Děti, které se budou stravovat od 1.9.2015 ve školní jídelně, se mohou přihlásit již od 18.8.2015 v kanceláři šj.

Jídelna • 27. června 2015 • kahoha

Informace pro strávníky

Z důvodu vracení přeplatků odcházejícím žákům se obědy odhlašují naposledy v úterý 23.6.2015. Přeplatky za obědy se budou vyplácet v kanceláři ŠJ ve dnech 24.6. - 26.6.2015 od 6.00-14.00 hodin. Dne 12.6.2015 se budou obědy vydávat do 13.00 hodin. Děti z 2.stupně jsou na školním výletě.

Jídelna • 22. listopadu 2014 • kahoha

Informace pro strávníky

Podle novely zákona o potravinách je nutné uvádět na jídelním lístku alergeny, obsažené v surovinách. Účinnost novely platí od 13.12.2014 s nařízením EU. Pro vaši orientaci v jídelním lístku vypisuji seznam alergenů.

1. obiloviny obsahující lepek

2. korýši a výrobky z nich

3. vejce a výrobky z nich

Pokračovat ve čtení »

Jídelna • 18. listopadu 2014 • kahoha

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Z bezpečnostních důvodů bude vchod pro vydávání obědů do jídlonosičů pouze v době od 10.45 hodin - do 11.15 hodin. Strávníci, kteří si půjdou pro oběd později, použijí hlavní vchod do školy. Toto opatření platí od 3.11.2014

Jídelna • 14. srpna 2014 • kahoha

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Děti,které se budou stravovat od 1.9.2014 v ŠJ se mohou přihlašovat již od 18.8.2014 v kanceláři školní jídelny.

Jídelna • 22. června 2014 • kahoha

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Z důvodu vracení přeplatků odcházejícím žákům se obědy odhlašují naposledy v úterý 24.6.2014.Přeplatky za obědy(pouze děti které platí složenkou) se budou vydávat v kanceláři ŠJ ve dnech 25.6.-27.6.2014. Dne 20.6.2014 se budou obědy vydávat do 13 hodin. Děti z 2.stupně jsou na školním výletě.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Upozornění pro strávníky

Z důvodu vrácení přeplatků odcházejícím žákům se obědy odhlašují naposledy v pátek 22.6.2012 do 13.00 hodin.Od 25.6. do 30.6.2012 se vydávají přeplatky odcházejícím strávníkům v kanceláři šj( pouze strávníkům, kteří platili složenkou!) Dne 7.6. a 8.6.2012 se obědy vydávají do 13.00 hodin.Děti z 2.stupně jsou na školních výletech.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Sdělení rodičům a strávníkům ŠJ

Sdělení rodičům a strávníkům ŠJ

Žádáme všechny strávníky ŠJ o vyplnění nové přihlášky na stravování a odevzdání třídním učitelům nebo do kanceláře ŠJ. Děkuji Kahovcová Hana vedoucí ŠJ.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Sdělení strávníkům!

Pokud si rodič nezřídí souhlas k inkasu, dostane dítě místo složenky napsanou částku s variabilním symbolem k uhrazení stravného. Vedoucí ŠJ Hana Kahovcová

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Informace pro strávníky!

Z důvodu zdražování poštovních poplatků,nebudeme dávat od 1.1.2012 složenky na placení stravného.Žádáme všechny strávníky, kteří platí složenkou,aby si nejpozději do 10.prosince 2011 založili souhlas k inkasu ve svých peněžních ústavech a přinesli povolení k inkasu do školní jídelny.Pro placení stravného ze sporožira je č. sběrného účtu 0100044641/0800. A pro ostatní banky č. účtu ŠJ 834-291/0100. Případné informace na tel. č. 383313237 nebo 723071663, e mail sjdukels@strakonice.cz. Vedoucí ŠJ Kahovcová H.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Upozornění pro strávníky

S ohledem na vyúčtování a vrácení přeplatků odcházejícím strávníkům, je pátek 24.6.2011 poslední den, kdy je možno si odhlásit obědy na týden od 27.6. - 30.6.2011 Od měsíce září 2011 dochází ve ŠJ Dukelská z důvodu zdražování potravin k přecenění obědů. kategorie 06 let ze 14,-- na 16,-- Kč 07 - 10 let ze 17,-- na 19,-- Kč 11 - 14 let z 19,-- na 21,-- Kč 15 - 18 let z 21,-- na 23,-- Kč První platba na měsíc září proběhne v měsíci srpnu 2011. Žádáme strávníky, kteří mají limit v dané bance, aby si zkontrolovali, zda jim zvýšená částka pokryje platbu. Kahovcová Hana Vedoucí ŠJ

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Upozornění pro strávníky

Strávníci, pokud se vám na servru při objednávání stravy objeví Nízký stav konta, značí to nezaplacené obědy, tudíž si je nelze volit. Vždy před začátkem nového měsíce si zkontrolujte správnost vámi zvolených obědů! Pokud vám něco nebude jasné, volejte do ŠJ,na telef. číslo 383 313 237. Kahovcová H. vedoucí ŠJ

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Upozornění pro rodiče!

Z technických důvodů, odstávky pitné užitkové vody, bude ve čtvrtek dne 21.10.2010 uzavřen provoz školní jídelny. Oběd je odhlášen všem strávníkům. Děkujeme za pochopení. Vedoucí ŠJ Kahovcová H.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Sdělení rodičům a strávníkům ŠJ

Z důvodu odcizení karet se již nebudou karty prodávat ani objednávat. Na schůzi rodičů v měsíci listopadu r. 2009 bylo odsouhlaseno, že strava se bude vydávat pouze na bezkontaktní čipy (á 115,--Kč), které budou od nového školního roku 2010/2011 pro všechny strávníky povinné. Strávníci si musí karty měnit postupně do června roku 2010. Čipy jsou platné po celou dobu školní docházky a jsou majetkem strávníka. Za čipy se hotovost nevrací. vedoucí ŠJ Kahovcová H.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Sdělení rodičům.

Protože se množí případy, že děti ztratí nebo nepřinesou domů složenku,prosím rodiče,aby si k 15. nebo 16. dni v měsíci zkontrolovaly, zda dítě přineslo složenku. Složenky k tomuto datu dostávají děti do tříd. Vedoucí ŠJ H. Kahovcová

Jídelna • 30. listopadu 2013 • kahoha

Informace o výdeji obědů

Strávníci, kteří zapomenou kartu nebo čip,si přijdou pro náhradní lístek před 8. hodinou ranní nebo o přestávkách. V případě, že si nepřijdou pro lístek budou čekat až po vydání obědů strávníků s kartou. To samé platí i pro ty, kterým snímač ukáže O (špatně zvolený oběd,nebo nezaplacené obědy). Platí od 30.9.2009 pro všechny strávníky. Ved. ŠJ Kahovcová H.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • graczd

Objednávání stravy přes internet

Od 8.6.2009 je možné objednávat stravu po internetu. Žáci dostanou přihlašovací údaje: uživatel a heslo. V tomto systému si mimo objednávky stravy můžete také kontrolovat, zda Vaše dítě stravu odebírá a používat další funkčnosti.

Návod k použití. Poslední odhlášky 24.6.2009.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • graczd

Jídelníček

Mnoho dotazů jsme po rozběhnutí nové podoby webu dostávali k jídelníčku. Proč už ho nezveřejňujeme? Zveřejňujeme. Dokonce na dvou místech.

1. Po najetí myškou na kuchařskou čepici se zobrazí jídlo na nejbližší den. Po klepnutí na čepici se zobrazí okno (lightbox) s jídelníčkem na dva týdny. V pravém horním rohu tohoto okna najdete odkaz pro tisk jídelníčku a už velmi brzo také pro objednávání jídla.

2. Pro ty, kteří mají problém se zobrazením zmíněného okna, jsme vrátili jídelníček i do sekce Jídelna. Odkaz najdete v pravém horním rohu této sekce.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • graczd

Sdělení strávníkům ŠJ

Sdělení strávníkům ŠJ

Od 30.3.2009 se budou vařit denně 2 jídla. Objednávat si bude 2 dny dopředu, tzn. příklad:

Ve středu do 13. hodin na pondělí, ve čtvrtek do 13. hodin na úterý, v pátek do 13. hodin na středu, v pondělí do 13. hodin na čtvrtek, v úterý do 13. hodin na pátek.

Jídelníček bude vyvěšen vždy na 14 dní, abyste měli možnost výběru. Kdo nebude mít vybráno, automaticky bude mít přihlášen oběd 1.

Proto vás žádám, o včasné zaplacení obědů a nošení karty (čipu). Prosím, používejte box pouze k odhlašování a přihlašování obědů, neničte jej zbytečným zasouváním a vysouváním karty!

Vedoucí ŠJ, Kahovcová H.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • graczd

Obědy při nepřítomnosti žáka

Obědy při nepřítomnosti žáka

Oběd lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti, a to v době od 11,15 do 11,30 nebo od 12,05 do 12,20 nebo od 12,50 do 13,15 hod. Ostatní dny nepřítomnosti žáka je nutné obědy odhlásit.

Jídelna • 30. listopadu 2013 • graczd

Nové ceny jídel od 1.února 2008

Nové ceny jídel od 1.února 2008

Od 1.února 2008 budou platit pro strávníky nové ceny jídel.

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSS • vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Týden od 27. listopadu do 1. prosince

Pondělí 27. listopadu

Polévka

POLÉVKA Z VAJEČNÉ JÍŠKY

První jídlo

VEPŘOVÉ MASO NA CELERU, TĚSTOVINY, OVOCNÁ PŘESNÍDÁVKA, ČAJ , VODA

Druhé jídlo

ZAHRADNICKÁ SEKANÁ, BRAMBORY M.M., MLÉKO OVOCNÉ

Úterý 28. listopadu

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S BULGUREM A ZELENINOU

První jídlo

RYBÍ FILE SMAŽENÉ, BRAMBORY M.M., SALÁT OKURKOVÝ, JABLEČNÝ MOŠT , VODA

Druhé jídlo

KRŮTÍ NUDLIČKY NA ROZMARÝNU, RÝŽE JASMÍNOVÁ , MLÉKO

Středa 29. listopadu

Polévka

POLÉVKA ŠPENÁTOVÁ

První jídlo

NUDLE S MÁKEM, KAKAO , OVOCE

Druhé jídlo

RIZOTO BELUGA , ZELENINA , MLÉKO

Čtvrtek 30. listopadu

Polévka

POLÉVKA BRAMBOROVÁ

První jídlo

MÁSLOVÝ ŘÍZEK, BRAMBOROVÁ KAŠE, KOMPOT , DŽUS , VODA

Druhé jídlo

ŠPAGETY S TUŇÁKEM A SÝREM , MLÉKO

Pátek 1. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S JÁHLY A ZELENINOU

První jídlo

HOVĚZÍ GULÁŠ, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

VEPŘOVÉ MASO V MRKVI, BRAMBORY, MLÉKO

Týden od 4. prosince do 8. prosince

Pondělí 4. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S KAPÁNÍM A ZELENINOU

První jídlo

TĚSTOVINOVÝ SALÁT S KUŘECÍM MASEM, ZELENINA, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

KANČÍ KÝTA SE ŠÍPKOVOU OMÁČKOU, KNEDLÍKY KARLOVARSKÉ, MLÉKO

Úterý 5. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S RÝŽÍ A ZELENINOU

První jídlo

HOVĚZÍ PEČENĚ FRANKFURTSKÁ , KNEDLÍKY ŠPALDOVÉ , MIKULÁŠSKÝ BALÍČEK

Druhé jídlo

NEVAŘÍ SE

Středa 6. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ RYCHLÁ S VEJCI

První jídlo

RYBÍ FILE ZAPEČENÉ SE SÝREM, BRAMBORY M.M., SALÁT ZELNÝ S PAPRIKAMI A MRKVÍ, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

VEPŘOVÁ PEČENĚ, FAZOLE NA KYSELO, MLÉKO

Čtvrtek 7. prosince

Polévka

POLÉVKA HRACHOVÁ

První jídlo

DUKÁTOVÉ BUCHTIČKY S VANILKOVÝM KRÉMEM, MLÉKO OVOCNÉ , JABLKO

Druhé jídlo

ŠPAGETY BELUGA, DŽUS, VODA S CITRÓNEM

Pátek 8. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S TĚSTOVINOVOU RÝŽÍ A ZELENINOU

První jídlo

HOLANDSKÝ ŘÍZEK, BRAMBOROVÁ KAŠE, SALÁT MRKVOVÝ S ANANASEM, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

KRŮTÍ NUDLIČKY PO PROVENSÁLSKU, ŠPECLE, MLÉKO

Týden od 11. prosince do 15. prosince

Pondělí 11. prosince

Polévka

POLÉVKA RAJČATOVÁ S OVESNÝMI VLOČKAMI

První jídlo

VAŘENÉ VEJCE, ČOČKA NA KYSELO, OKURKA, ČAJ, VODA S CITRÓNEM , OVOCE

Druhé jídlo

PALAČINKY SE ZAVAŘENINOU, MLÉKO OVOCNÉ

Úterý 12. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S KUSKUSEM A ZELENINOU

První jídlo

VEPŘOVÉ MASO NA ŽAMPIÓNECH, TĚSTOVINY, ŠLEHANÝ TVAROH, JABLEČNÝ MOŠT, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

PEČENÉ PŘÍRODNÍ FILE, BRAMBORY M.M., DRESINK KOPROVÝ, MLÉKO

Středa 13. prosince

Polévka

POLÉVKA MRKVOVÁ

První jídlo

KRUMLOVSKÝ DRAK, BRAMBORY M.M., TATARSKÁ OMÁČKA, KŘEN , ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

PAŠERÁCKÁ VEPŘOVÁ SMĚS, RÝŽE JASMÍNOVÁ, MLÉKO

Čtvrtek 14. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S TĚSTOVINOU A ZELENINOU

První jídlo

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY, DŽUS, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

MUSAKA, BRAMBORY M.M., ZELENINA , MLÉKO

Pátek 15. prosince

Polévka

POLÉVKA KRUPICOVÁ S VEJCEM

První jídlo

KUŘECÍ PŘÍRODNÍ PLÁTEK, BRETEŇSKÁ ZELENINA, BRAMBORY, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

HALUŠKY S VEPŘOVÝM MASEM A DUŠENÝM ZELÍM, MLÉKO

Týden od 18. prosince do 22. prosince

Pondělí 18. prosince

Polévka

POLÉVKA KEDLUBNOVÁ

První jídlo

KRŮTÍ MASO PO ČÍNSKU, RÝŽE BASMATY, JOGURT OVOCNÝ, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

VEPŘOVÉ MASO V KAPUSTĚ, BRAMBORY, MLÉKO OVOCNÉ

Úterý 19. prosince

Polévka

POLÉVKA BRAMBOROVÁ

První jídlo

FAZOLE PO MEXICKU, JABLEČNÝ MOŠT, VODA S CITRÓNEM, OVOCE

Druhé jídlo

BRAMBOROVÉ TAŠTIČKY S POVIDLY, MLÉKO OVOCNÉ

Středa 20. prosince

Polévka

POLÉVKA HOVĚZÍ S BULGUREM A ZELENINOU

První jídlo

HOVĚZÍ MASO VAŘENÉ, OMAČKA KOPROVÁ, KNEDLÍKY ŠPALDOVÉ, ČAJ, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

VEPŘOVÁ KOTLETA V ŠOULETU, ZELENINA , MLÉKO

Čtvrtek 21. prosince

Polévka

POLÉVKA HRSTKOVÁ

První jídlo

SMAŽENÉ FILE ,BRAMBOROVÁ KAŠE, SALÁT OKURKOVÝ, DŽUS, VODA S CITRÓNEM

Druhé jídlo

TELECÍ NA PAPRICE, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY, MLÉKO

Pátek 22. prosince

Polévka

POLÉVKA ČESNEKOVÁ

První jídlo

MORAVSKÝ VRABEC, BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY, ZELÍ KYSANÉ, ČAJ, MLÉKO

Druhé jídlo

NEVAŘÍ SE

Týden od 25. prosince do 29. prosince

Pondělí 25. prosince

Polévka

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

Úterý 26. prosince

Polévka

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

Středa 27. prosince

Polévka

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

Čtvrtek 28. prosince

Polévka

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

Pátek 29. prosince

Polévka

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

První jídlo

V pondělí vaříme

Polévka

POLÉVKA Z VAJEČNÉ JÍŠKY

První jídlo

VEPŘOVÉ MASO NA CELERU, TĚSTOVINY, OVOCNÁ PŘESNÍDÁVKA, ČAJ , VODA

Druhé jídlo

ZAHRADNICKÁ SEKANÁ, BRAMBORY M.M., MLÉKO OVOCNÉ

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Jméno (nepovinné):

E-mail (nepovinný):

Obsah zprávy:

Jakou barvu má modrá obloha?

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd