17. srpna 11:36

Petra

Jídlo

Navigace

Odkazy

Bakaláři Microsoft Teams Školní program Plán akcí Harmonogram školního roku
Fénix - školní časopis
Ocenění SCIO

Partneři

Strakonický deník

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

ZŠ Dukelská Strakonice » Informace

Školní rok: 2022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/06

Informace • 8. března 2021 • graczd

Zpomalení systému Bakaláři

Zpomalení systému Bakaláři

Už týden opět řešíme s firmou Bakaláři výrazné zpomalení systému, které se projevuje například dlouhým (až minutu trvajícím) odesíláním zpráv nebo domácích úkolů. Chyba není na vaší straně. Firma chybu přiznává a tvrdí, že se ji snaží usilovně odstranit. Předpokládáme, že se jí to brzy podaří a do té doby vás žádáme o trpělivost. Za způsobené potíže se vám omlouváme.

Informace • 25. srpna 2020 • graczd

Rozdělení dětí do 1. tříd na školní rok 2020/21

Rozdělení dětí do 1. tříd na školní rok 2020/21

Rozdělení dětí do tříd. Vzhledem ke způsobu letošního zápisu nemůžeme na začátku školního roku vyloučit případné změny v rozdělení dětí. V prvních třídách budou vyučovat Mgr. Barbora Sládková (1.A), Mgr. Martina Škotková (1.B), Mgr. Lada Bublíková (1.C) a Mgr. Pavla Sosnová (1.D).

Přijatí jsou všichni uchazeči, kteří o přijetí do naší školy požádali. Zapsáno máme 136 dětí, z toho 26 žádá o odklad povinné školní docházky.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 25. srpna 2020 • prusak

Provozní doba školy o letních prázdninách

Kancelář školy bude otevřená vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 15.00.

V případě potřeby volejte na tel. 702 207 930.

Informace • 6. července 2020 • prusak

Provozní hodiny školy

Provozní hodiny školy

Vážení rodiče,

pro vystavenou žádost o ošetřovné (pokud ji nechcete zaslat elektronicky) a další požadavky jsme vám k dispozici osobně každou středu a pátek od 9,00 – 14,00. Mimo tuto dobu je škola pro veřejnost uzavřena. Pro vyřízení všech ostatních věcí využívejte prosím systému Komens a poskytnuté telefonní kontakty.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 6. července 2020 • novoto

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy se uskuteční nejdříve týden po nástupu do škol. O přesném termínu budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

Informace • 6. července 2020 • prusak

Nástup žáků 9. tříd do školy

Nástup žáků 9. tříd do školy

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11. 5. 2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25. 5. 2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Organizace vyučování žáků 9. tříd

Na základě rozhodnutí MŠMT škola od 11. 5. 2020 do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy organizuje vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy obratem, popřípadě nejpozději do 7. 5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 11. 5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
Výuka bude probíhat každý týden od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 9.35. Pro tyto žáky školní jídelna stravování nezajišťuje.
Konkrétní organizaci docházky do školy sdělí každému z žáků a zákonnému zástupci jeho třídní učitel prostřednictvím systému Komens (8. 5. 2020).
Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.
Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům.
Mgr. Rudolf Prušák

Informace • 6. července 2020 • graczd

Ošetřovné pro děti do 13 let

Včera jsme na úřadech dostali informaci, že původní tiskopis pro děti do 10 let bude platit i pro starší děti (do 13 let).

Informace • 6. července 2020 • prusak

Zrušení výuky do odvolání

Zrušení výuky do odvolání

Vážení rodiče,

na základě jednání Bezpečnostní rady státu ČR se od středy zavírá naše škola, a to do odvolání.

V provozu nebude ŠD, ŠJ ani zájmové útvary SR. Obědy žákům budou od zítra automaticky odhlášeny.

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím webu školy, případně systému Bakaláři - Komens.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 25. srpna 2020 • graczd

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve školní jídelně dne 24.8.2020 od 16.00 hod. za přítomnosti vedení školy, třídních učitelek a vedoucího vychovatele školní družiny. Vstup je vchodem z parkoviště u školní jídelny. Psací potřeby s sebou. Prosíme vás, abyste s sebou nebrali děti.

Program:

Pokračovat ve čtení »

Informace • 25. srpna 2020 • graczd

ČSSZ k ošetřovnému

Informace • 6. července 2020 • graczd

Organizace posledního dne ve škole

Informace • 6. července 2020 • graczd

Oznámení o ukončení činnosti skupin

Oznamujeme tímto, že vzdělávací aktivity skupin pro 1.stupeň budou ukončeny dne 25. června 2020.

Informace • 6. července 2020 • hejlle

Přijímací řízení 9. ročník

Přijatí žáci odevzdají vyplněný zápisový lístek do pěti pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Jím potvrzujete úmysl studovat od září právě na této škole.

Nepřijatí žáci mohou podat do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí žádost o vydání nového rozhodnutí. Je to letos místo odvolání. Nebuďte smutní, v seznamech nepřijatých dochází i k velkým posunům, protože jste si všichni podávali dvě přihlášky. Na uvolněná místa jsou přijímáni další uchazeči. Pokud jste přijati pouze na druhou školu, odevzdejte tam zápisový lístek a na první školu podejte žádost o nové rozhodnutí. Zápisový lístek lze vzít jednou zpět v případě úspěšného nového rozhodnutí na první zvolené škole.

19.6. jsem celé dopoledne ve škole v kanceláři výchovného poradenství k dispozici, můžete mě kontaktovat přes Komens i na telefonním čísle 720102925. Mgr. Lenka Hejlková Formulář žádosti ke stažení

Informace • 6. července 2020 • novoto

Nástup žáků 2. stupně

Nástup žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

podrobný časový harmonogram pro nástup žáků 2. stupně do školy naleznete zde.

Informace • 25. srpna 2020 • novoto

Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Vážení rodiče a žáci,

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

Pokud byl/a Váš syn/dcera přijat/a, oznamte prosím řediteli školy do 17. 6. 2020, zda do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů nastoupí.

Toto můžete sdělit osobně nebo

e-mailem: posta@dukelska.strakonice.cz

Informace • 6. července 2020 • novoto

Pozvánka pro žáky 2. stupně

Pozvánka pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR bude umožněna od 8. do 30. 6. 2020 realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. stupně základních škol.

Na základě epidemiologické situace MŠMT doporučilo, aby charakter těchto aktivit byl občasný a krátkodobý a nadále má být kladen největší důraz na vzdělávání žáků na dálku. Tyto hodiny mají sloužit ke konzultacím, třídnickým hodinám, socializačním aktivitám, vyzvednutí školních potřeb, odevzdání učebnic, atd. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupně základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná.

Podrobnosti vám zašlou 29. 5. 2020 třídní učitelé prostřednictvím systému Komens.

Informace • 6. července 2020 • babkal

Radost z krajského kola astronomické olympiády

Radost z krajského kola astronomické olympiády

Zřejmě jedinou soutěží, u níž letos proběhlo krajské kolo, byla astronomická olympiáda. Ačkoli postupujících žáků v kraji bylo velmi mnoho, většina z nich s omezením činnosti škol omezila i svoje soutěžní snahy. Je ctí naší školy, že mezi zúčastněnými žáky krajského kola byla ta naše zastoupena nejvíce. A naši mladí astronomové zapracovali opravdu dobře. V kategorii žáků 6. a 7. ročníků si nejlépe vedl Mikuláš Smetana (8. místo), svoje výborné znalosti uplatnil i Ríša Polanka (10. místo) s Adélou Vurbsovou (16. místo). Ti starší, z 9. ročníku, drželi spolu a jakoby se na pořadí domluvili: Ruda Prušák 7. místo, Darek Štrob 8. místo, Vítek Kotál 9. místo. Činností našich úspěšných soutěžících je naše škola alespoň v blízkém vesmíru známa. Za to jim patří poděkování. František Jáchim

Informace • 6. července 2020 • novoto

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy proběhne ve středu 27. 5. 2020 od 8.00 do 10.00 v pavilonu 1. stupně na naší škole.

Přicházejte mezi 7.30 – 7.50 k hlavnímu vchodu školy (pod spojovací krček), kde si vás přebere pověřený pracovník a zavede vás do přidělené místnosti.

Žákům bude přiděleno číslo, pod kterým budou na našich webových stránkách zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky jsou rozděleny na dvě části, zkouška z matematiky a zkouška ze všeobecných studijních předpokladů. Mezi jednotlivými zkouškami bude cca 15 minut přestávka.

S sebou: psací a rýsovací pomůcky (papír na poznámky a pomocné výpočty žáci dostanou od nás), jednu roušku a igelitový sáček na její odložení, přezůvky nejsou potřeba.

Přejeme vám mnoho úspěchů při příjímací zkoušce.

Informace • 6. července 2020 • prusil

Recyklohraní - ukončení sběru

Recyklohraní - ukončení sběru

Vážení příznivci soutěže Recyklohraní, vzhledem k současné situaci došlo bohužel ze strany Recyklohraní k předčasnému ukončení sběru baterií a elektrospotřebičů. Zde je vyjádření společnosti zaštiťující tuto soutěž: „Poslední měsíc byl doslova bojem o život Recyklohraní. Na kolektivní systémy, na kterých stojí financování našeho programu, tvrdě dopadají ekonomické důsledky koronavirové krize. Společnost Asekol nám již oznámila, že nebude nadále Recyklohraní podporovat. Partneři ECOBAT, Elektrowin a Cart4Future s námi zůstávají – byli ale nuceni razantně snížit finanční dotace pro náš program. Správní rada Recyklohraní o.p.s. se na svém jednání dne 28. 4. rozhodla zachovat kontinuitu programu a překonat následující – věříme, že dočasné období útlumu. V souladu s platnými pravidly však schválila ukončení katalogu odměn a s tím související připisování bodů za aktivity v osvětě i sběru.“ Proto si dovolím letos objednat dárky za nasbírané kilogramy sama, oslovím přes Komens pouze ty nejlepší sběrače. Všichni, kteří nosili baterie a elektro si dárky budou moci vyzvednout u mě – 1.C. Přesné termíny Vám pošlu, jakmile dárky dorazí. Mezi nejlepší sběrače patří: J. Slavíček 4.D, T. Bambásek 1.A, V. Lácha 3.A, V. Dostálová 3.A, J. Pohan 5.B, V. Nedopil 1.C, A. Vrzalová 3.B a L. Smrčka 4.D. Všem moc děkuji za třídění a ochranu přírody. Doufejme, že tato akce bude moci od září zase pokračovat. Ilona Prušáková

Informace • 6. července 2020 • novoto

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Vážení rodiče, milí páťáci.

Přijímací řízení do matematické třídy proběhne ve středu 27. 5. 2020 od 8.00 do 10.00 na naši škole. Přesné organizační informace budou zveřejněny 22. 5. 2020 na našich webových stránkách.

Ukázka přijímacích zkoušek do matematické třídy

Informace • 6. července 2020 • prusak

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a s ní související metodiku MŠMT, jsem stanovil pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Znění vyhlášky naleznete zde.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Mgr. Rudolf Prušák

Informace • 6. července 2020 • hejlle

Přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy z českého jazyka a z matematiky se bude konat pro čtyřleté studijní obory 8.6.2020 a pro víceletá gymnázia 9.6.2020.

Informace • 6. července 2020 • prusak

Nástup žáků 1. stupně do školy

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Od 11 .5. 2020 se škola otevírá pro žáky 9. tříd a od 25. 5. 2020 pro I. stupeň základního vzdělávání. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Organizace vyučování na I. stupni

Prioritou naší školy je nadále pokračovat v distanční výuce, kterou na I. stupni nadále povedou ve svých třídách třídní učitelé. Vzdělávací aktivity na I. stupni budou ve školních skupinách (žáci přítomní ve škole) zajišťovat převážně asistenti pedagoga, případně pedagogové II. stupně a odpolední zájmovou činnost vychovatelky školní družiny.
Dopolední vzdělávací aktivity na I. stupni budou probíhat po dobu prvních čtyř vyučovacích hodin (do 11.35) odpolední část, jejímž cílem jsou zájmové aktivity, bude probíhat do 16.00. Z organizačních důvodů (dítě musí být po celou dobu v jedné skupině) může škola vytvářet skupiny z různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je po celou dobu neměnné.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020, po tomto datu již žáka z organizačních důvodů nebude možné zařadit do výuky. Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy 25. 5. 2020 odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.
Školní jídelna bude zajišťovat stravování žáků účastnících se výuky ve škole.
Vstup do školy bude povolen pouze žákům a zaměstnancům.
Žák účastnící se výuky musí mít vlastní roušku a sáček na její uložení. Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.

Časový harmonogram a konkrétní organizace výuky ve škole bude zveřejněna školou ve čtvrtek 21. 5. 2020.
Mgr. Rudolf Prušák

Doplnění na základě četných dotazů: Ranní družina dle pokynu MŠMT nebude organizována. Výuka bude organizována ve všech pracovních dnech. Přihlašování k výuce proběhne prostřednictvím třídních učitelů.

Informace • 6. července 2020 • prusak

Přítomnost žáků ve škole do konce školního roku 2019/2020

Přítomnost žáků ve škole do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

srdečně Vás všechny zdravím a děkuji za Vaši práci a píli na zadaných úkolech.

Včera večer nám MŠMT zaslalo manuál Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole.

Přítomnost všech výše uvedených žáků ve škole bude dobrovolná, a to za určitých podmínek. V neměnné skupině bude maximálně 15 žáků. 9. ročník by zahájil výuku již 11. 5. 2020 a žáci 1. stupně by mohli nastoupit 25. 5. 2020.

V pondělí 4. 5. 2020 vydám v odpoledních hodinách přesné podmínky naší školy pro žáky devátých ročníků. Ke konci týdne pro žáky 1. stupně. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány zákonným zástupcům prostřednictvím systému Komens.

Níže přikládám zaslaný manuál MŠMT a čestné prohlášení, které musí být vyplněno, pokud žák půjde do školy.

Manuál MŠMT

Čestné prohlášení MŠMT

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel

Informace • 6. července 2020 • hejlle

Přijímací řízení - tříleté učební obory

Připomínám všem žákům, kteří byli přijati do tříletých učebních oborů, že musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním vyplněného zápisového lístku.

Na webových stránkách středních škol najdete kódy přijatých uchazečů, termíny, úřední hodiny i další možnosti doručení zápisového lístku (schránky...). Posílat poštou spíše doporučeně.

Mgr.Lenka Hejlková

Informace • 22. dubna 2020 • novoto

Odstávka systému Bakaláři

Odstávka systému Bakaláři

Z úterý 21.4. na středu 22.4.2020 v čase 23,00 – 5,00 proběhnou úpravy na systému Bakaláři a tedy nebude v tomto čase možné systém využívat. Děkujeme za pochopení a za vzniklé komplikace se omlouváme.

Informace • 6. července 2020 • graczd

Duben ve škole

Už se těšíte do školy? Takhle to tam teď vypadá.

Informace • 7. dubna 2020 • graczd

Nelze odeslat úkol

Nelze odeslat úkol

V současné době se v systému Bakaláři opět vyskytl problém a nelze odeslat domácí úkoly ani zprávy Komens. Za vzniklé problémy se omlouváme.

Informace • 1. dubna 2020 • prusak

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

s ohledem na mimořádná opatření došlo ke změně termínu zápisů do prvních tříd.

Zápis bude probíhat od 6. do 24. dubna 2020. O způsobu a možnostech zápisu budete v brzké době podrobně informování na našich webových stránkách školy. V současné době probíhají intenzivní přípravy pro úspěšné zvládnutí zápisů.

Děkuji za spolupráci a sledujte prosím naše webové stránky. Rudolf Prušák

Informace • 6. července 2020 • prusak

Mobilní aplikace Bakaláři - ZMĚNA URL

Mobilní aplikace Bakaláři - ZMĚNA URL

Vážení rodiče, milí žáci,

po migraci dat na nový server bude potřeba, abyste si změnili v mobilní aplikaci URL adresu školy. To můžete udělat přes tlačítko vyhledat školu nebo zapsat přímo ve tvaru https://dukelska.bakalari.cz/ .

Za výpadek se ještě jednou velice omlouváme a doufáme, že nám bude odměnou rychlejší a stabilnější provoz systému. Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost.

Rudolf Prušák

Informace • 6. července 2020 • novoto

Bakaláři – Otázky a odpovědi

Bakaláři – Otázky a odpovědi

Otázka: Nejde se mi přihlásit a přihlašovací jméno a heslo je správné, přesto mi to píše: Špatný login nebo heslo.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 14. března 2020 • sosnra

Lyžuj Lesy 2020

Lyžuj Lesy 2020

Chci poděkovat všem závodníkům, kteří zvládli obratnostní závod Lyžuj Lesy 2020 i ve velmi náročných podmínkách (nedostatek sněhu, zledovatělý povrch). Na stupně vítězů se v kategorii registrovaných vešli: 1. místo Fiche Julie (1.- 2. třídy), 1. Brandová Beáta, 3. Šímová Viktorie (3.- 4. třídy), 2. Šíma Jakub (5.- 6. třídy), 2. Zahradník Jaroslav (9. třídy). Mezi neregistrovanými se nejlépe umístili: 5. místo Daříčková Veronika, 7. Sedláčková Marie, 8. Luhanová Vendula, 9. Baloušková Nela Fabiána (všechny 1.- 2. třída), 4. Rybáček Jan, 8. Sajfríd Ondřej, 10. Slavíček Jakub, 9. Jedličková Karolína (všichni 3.- 4. třídy), 9. Duběda Marek (5.- 6. třídy), 5. Švík Marek, 4. Rajtmajerová Natálie, 5. Kálalová Nela (7.- 8. třídy), 8. Sichinger Erik (9. třídy). Pochvalu však zaslouží všichni, kteří zdárně dorazili do cíle.

Kompletní výsledky najdete zde

Zvláštní poděkování patří paní učitelce Pavle Sosnové a panu vychovateli Pavlu Hejtmánkovi za obětavou pomoc při organizaci.

Tak zase za rok v doufám lepších zimních podmínkách.

Mgr. Radek Sosna

Pokračovat ve čtení »

Informace • 6. července 2020 • prusak

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Vážení rodiče,

pokud budete požadovat potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, požádejte o ni prostřednictvím systému Komens (Typ – obecná zpráva, Komu – ředitelství). Rodiče prvňáčků mohou požádat také emailem na adresu posta@dukelska.strakonice.cz

Uveďte, zda si pro ni přijdete osobně či ji chcete zaslat systémem Komens (u prvňáků mailem). V případě osobního vyzvednutí vám budeme k dispozici každý pátek a středu od 9,00 do 14,00 hod.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 6. července 2020 • prusak

Vzdělávání žáků v průběhu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzdělávání žáků v průběhu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

zítra se prostřednictvím systému Komens dozvíte od jednotlivých vyučujících, jak bude probíhat v současné době výuka vašich dětí. Prosím o každodenní kontrolu systému Komens.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 27. března 2020 • simkha

Kroužek německého jazyka

Dne 11. 3. 2020 odpadá kroužek německého jazyka - 5. třídy. Děkuji Hana Šimková

Informace • 27. března 2020 • hejlle

Recitační soutěž - 2. stupeň

Ze školního kola soutěže dětských recitátorů Dětská scéna postupují ve III. kategorii do okresního kola žáci 7.M Kryštof Brand a Mikuláš Smetana. Gratulujeme a oběma přejeme, aby zopakovali loňské úspěchy i v okresním kole. Mgr. Lenka Hejlková

Informace • 27. března 2020 • krivmi

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Ve středu 26.února se na naší škole konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho celkem 10 základních škol a gymnázií ze strakonického okresu. Soutěžilo se o postup do krajského kola a naši žáci si vedli velmi dobře. V kategorii 7. tříd získal 2. místo a postup si vybojoval Jindřich Skalák ze 7.M, v kategorii 6. tříd obsadil Vojtěch Fiřt ze 6.B 3. místo jen o půl bodu za postupem a v kategorii 8 .a 9.tříd byl na skvělém 4. místě Jan Němec z 9.C. Děkuji všem za předvedené znalosti a za vzornou reprezentaci školy.

Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 2. března 2020 • krivmi

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Ve středu 26.února se na naší škole konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho celkem 10 základních škol a gymnázií ze strakonického okresu. Soutěžilo se o postup do krajského kola a naši žáci si vedli velmi dobře. V kategorii 7. tříd získal 2. místo a postup si vybojoval Jindřich Skalák ze 7.M, v kategorii 6. tříd obsadil Vojtěch Fiřt ze 6.B 3. místo jen o půl bodu za postupem a v kategorii 8 .a 9.tříd byl na skvělém 4. místě Jan Němec z 9.C. Děkuji všem za předvedené znalosti a za vzornou reprezentaci školy.

Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 29. února 2020 • krivmi

Vánoční turnaj ve stolním tenise - fotogalerie

Vánoční turnaj ve stolním tenise - fotogalerie

13.prosince proběhl Vánoční turnaj ve stolním tenise. Děkuji Kryštofovi Brandovi za fotografie,které si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy v sekci "soutěže".

Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 10. března 2020 • hoskol

Odpadá kroužek

V pátek 28.2. 2020 odpadá kroužek „ZÁBAVNÁ INFORMATIKA" při ŠD. Hošková O.

Informace • 24. února 2020 • babkal

Tradiční úspěch v okresním kole fyzikální olympiády

Tradiční úspěch v okresním kole fyzikální olympiády

Protože o šikovnosti našich žáků nepochybujeme, letošní okresní kolo fyzikální olympiády dopadlo podle očekávání - opět vynikající umístění. V kategorii pro žáky 8. ročníku jsou všichni naši žáci úspěšnými řešiteli, a co je nejkrásnější - Josefina Holá a Jindřich Lukeš (oba 8.M) se vzhledem ke stejnému bodovému hodnocení dělí o 1. a 2. místo. V kategorii žáků 9. ročníku dostává diplom a cenu Vít Kotál (9.M) za 2. místo. Děkujeme všem žákům naší školy, kteří do okresního kola postoupili, za předvedený výkon a k vynikajícím úspěchům "medailistům" blahopřejeme. Tereza Třeštíková a František Jáchim

Informace • 24. února 2020 • sosnra

Lyžařský kurz 7.BCD

Lyžařský kurz 7.BCD

Krásný týden plný sněhu, lyžování, sluníčka a modré oblohy prožili žáci a žákyně 7.B, 7.C a 7.D na lyžařském kurzu od 19.1. do 24.1.2020 v Lipně nad Vltavou. Kromě dopolední a odpolední výuky lyžování jsme zvládli navštívit aquapark, bobovou dráhu, besedu se členem Horské služby, dramatizaci pravidel FIS pro bezpečný pohyb na sjezdovce i večerní lyžování. Samozřejmostí byl i závěrečný večer s rozdáním diplomů a cen a doprovodný program.

Nejdůležitější však bylo přece jen lyžování, všichni zvládli bezpečně sjet Jezerní sjezdovku, ti rychlejší i náročnější terény. Na sjezdovce jsme neměli žádný vážnější úraz, počasí bylo krásné, sněhu dostatek a tak jsme se loučili s chatou Lanovka (kde jsme byli letos po mnoha letech pravděpodobně naposledy) smutně, ale plni lyžařských i nelyžařských zážitků.

Chci poděkovat všem instruktorům za jejich práci na kurzu a přístup k dětem, paní doktorce za zdravotnickou pomoc, dětem pak za jejich snahu a super přístup k lyžování po celou dobu kurzu.

Fotografie z lyžařského kurzu najdete zde

za všechny instruktory Mgr. Radek Sosna – vedoucí kurzu

Informace • 24. února 2020 • krivmi

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Ve středu 29.ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se ho zúčastnilo 64 žáků, kteří soutěžili ve 3 kategoriích. V kategorii 6.tříd soutěžilo 19 žáků.Zvítězil Vojtěch Fiřt ze 6.B, druhý byl Filip Blovský ze 6.A a na třetím místě se umístila Marika Kouřimová ze 6.M. V kategorii 7.tříd bylo celkem 18 žáků. Zvítězil Jindřich Skalák ze 7.M, druhý byl Marek Sokol ze 7.M a 3.místo obsadila Helmová Barbora.Společné kategorie 8. a 9. tříd se zúčastnilo celkem 27 žáků. První místo obsadil Jan Němec z 9.C, druhé místo obsadil Darek Štrob z 9.M a třetí byl Vít Kotál z 9.M. Děkujeme všem zúčastněným žákům za předvedené znalosti a vítězům blahopřejeme k postupu do okresního kola, které se uskuteční 26.února na naší škole. Kompletní výsledky jednotlivých kategorií najdete zde.

Za učitele zeměpisu Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 10. března 2020 • vojtha

Putování chráněnou krajinou

Putování chráněnou krajinou

I letos probíhá soutěž MěÚ Strakonice pod vedením pana ing. Miroslava Šobra. Přihlášeným žákům připomínám, že soutěž již běží a odpovědi na otázky 1. kola musíte poslat nejpozději do středy 26.2.2020 do 12:00 hodin na adresu miroslav.sobr@mu-st.cz

Pokud by soutěž zaujala i zatím nepřihlášené žáky, nechť se u mne dodatečně přihlásí.

Mgr. Hana Vojtová

Informace • 23. února 2020 • vojtha

Soutěž pro žáky - pořádá MěÚ Strakonice

MěÚ Strakonice pořádá soutěž Putování chráněnou krajinou

Informace • 10. března 2020 • bublla

SOUTĚŽ VEVERKY REZKY

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 proběhla v DDM Strakonice přírodovědná vědomostní SOUTĚŽ VEVERKY REZKY pro 3. a 4. třídy ZŠ. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 20 žáků. Prokázali velmi pěkné výsledky. Oceněno bylo v každé kategorii 10 řešitelů. Za 3. třídy se umístila na 1. místě Adéla Fingerová (3.A), 3. místo obsadila Adéla Vrzalová (3.B), 5. místo patří Denise Kouřimové (3.B) a 6. Elišce Cháberové (3.B). Za 4. třídy obsadil 1. místo Matyáš Molek (4.D), na 4. místě skončil Vlastimil Vokroj (4.A). Výsledková listina je k nahlédnutí u třídních učitelů. Úspěšným řešitelům patří velká pochvala. Mgr. Lada Bublíková

Informace • 10. března 2020 • sosnra

Putování chráněnou krajinou 2

Také v letošním školním roce se žáci II. stupně mohou zúčastnit elektronické soutěže Putování chráněnou krajinou 2. Dneškem počínaje na webových stránkách města Strakonice zde budou vycházet reportáže s tematikou chráněných území Strakonicka. Závěr budou tvořit soutěžní otázky, na které mohou žáci elektronicky odpovídat do středy následujícího týdne. Vylosované správné odpovědi budou odměněny. Bližší informace o soutěži u vyučujících přírodopisu.

Mgr. Radek Sosna

Informace • 26. února 2020 • nemejo

Odpadá kroužek volejbalu i kroužek běhání a posilování

Ve středu 19. 2. odpadají oba ranní kroužky volejbalu (pod vedením paní učitelky Němejcové i pana učitele Němce) a ve čtvrtek 20. 2. odpadá ranní kroužek běhání a posilování.

Za oba kroužky Josef Němec

Informace • 11. února 2020 • prusak

PF 2020

PF 2020

Vážení rodiče a přátelé školy,

chtěli bychom vám popřát krásné svátky, hodně pohody, odpočinku a v novém roce 2020 jenom radost a zdraví.

Připravili jsme pro vás společné přání.

Zaměstnanci a žáci ZŠ Dukelské

Informace • 29. února 2020 • sosnra

Kurz snowboardu a běžeckého lyžování zrušen

Z důvodu nedostatku sněhu na Kubově Huti jsme nuceni zrušit plánovaný kurz snowboardu a běžeckého lyžování, který měl proběhnout v termínu 12. - 15. 2. 2020. Děkuji za pochopení.

Mgr. Radek Sosna

Informace • 18. února 2020 • capkmi

Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Pokud máte zájem o průkazku ISIC (informace zde), přineste mi do 14. 2. 2020 vyplněné žádosti. Fotografie, prosím, nepřikládejte – pořídíme si je ve škole. Vyhotovený průkaz obdržíte nejpozději začátkem března.

Michaela Čapková

Informace • 29. února 2020 • prusak

Orkán Sabine - bezpečnost

Orkán Sabine - bezpečnost

Vážení rodiče,

z důvodu blížícího se orkánu Sabine, který má v neděli 9. února 2020 večer zasáhnout Českou republiku, bude v pondělí 10. února zajištěn ve škole dohled nad žáky 2. stupně, kteří mají odpolední vyučování. Nebudou opouštět budovu školy.

Pokud si přejete, aby Váš syn nebo dcera opustila o odpolední přestávce školu, kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.

Mgr. Rudolf Prušák, ředitel školy

Informace • 24. února 2020 • jilkma

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Naši školu na něm zastupovaly dvě žákyně, a to Josefína Holá z 8.M a Viktorie Zahrádková z 9.A. Obě děvčata se musela nejdřív popasovat s mluvnickou částí, poté psala sloh na dané téma. V konkurenci ostatních se rozhodně ani jedna z nich neztratila. Josefína Holá obsadila krásné 6. místo a Viktorie Zahrádková se umístila těsně za ní na 7. místě. Oběma dívkám gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Martina Jílková

Informace • 23. ledna 2020 • krivmi

Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Školní kolo zeměpisné olympiády se uskuteční ve středu 29.ledna 2020. Soutěžit budou žáci ve třech kategoriích. Kategorie 6.tříd, kategorie 7.tříd a společná kategorie 8. a 9. tříd. Účastníci olympiády se dostaví ve 13,45 do učeben zeměpisu ve druhém patře. S sebou je třeba mít psací potřeby, fixy nebo pastelky, kalkulačku a pravítko. Soutěž bude mít dvě části. Test na všeobecné znalosti a práci s atlasem. Nominace tříd zajistí učitelé zeměpisu.Vítězové kategorií postoupí do okresního kola, které se bude konat opět na naší škole 26.února 2020.

Za učitele zeměpisu Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 11. února 2020 • simkha

Dějepisná olympiáda

Dne 16.1.2020 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády na téma " Dlouhé století se loučí ". Krásné 2. místo získal Václav Kučera, na 9. místě se umístil Vít Kotál a pěkné 12. místo patří Františku Kovářovi. Všichni žáci jsou ze třídy 9.M a jsou úspěšnými řešiteli. Všem blahopřejeme. Mgr. Hana Šimková

Informace • 11. února 2020 • solama

5. místo v doprovodné soutěži Chemie v kuchyni

5. místo v doprovodné soutěži Chemie v kuchyni

Tato soutěž probíhala v rámci soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ ve školním roce 2019/2020.

Děkujeme třídě 9. M a vyučujícím Z. Dvořákové a K. Brabcové za vytvoření nádherných perníčků s chemickou tematikou, za reprezentaci naší školy a velice pěkné umístění. M. Šolá

Informace • 11. února 2020 • simkha

Kroužek německého a ruského jazyka

V úterý 14.1.2020 odpadá kroužek německého a ruského jazyka. Děkuji Hana Šimková

Informace • 11. února 2020 • jilkma

Školní kolo olympiády z českého jazyka

V prosinci proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Z 33 soutěžících postupují do okresního kola dva z nich - Josefína Holá z 8.M a Viktorie Zahrádková z 9.A. Oběma úspěšným řešitelkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Mgr. Martina Jílková

Informace • 11. února 2020 • sosnra

Zrušení kroužků florbal, atletika, badminton

Zrušení kroužků florbal, atletika, badminton

Z důvodu nepřítomnosti ve škole ruším kroužky florbalu ve čtvrtek 16.1. a 23.1., kroužek atletiky OVOV ve středu 15.1. a 22.1. a kroužek badmintonu v pátek 24.1.

Děkuji za pochopení. Mgr. Radek Sosna

Informace • 11. února 2020 • sosnpa

Předvánoční vystoupení

Předvánoční vystoupení

Před Vánocemi si připravili žáci 5.D, dramaťáčku a tanečního kroužku hodinové vystoupení pro rodiče. Děti vystoupily s dramatizací básně Polednice a zazpívaly ukázky z hodin Hv, taneční kroužek předvedl 3 moderní tance skupinově i v párech, dramaťáček sehrál pohádku Čertův švagr a na závěr 5.D odtančila mazurku a country tance v párech. Odměnou pro všechny vystupující byl nejen potlesk, ale i slzičky rodičů na závěr vystoupení. 5.D navázala přespáním ve škole - vycházka vánočně vyzdobeným městem, zastávkou v Kebab shopu a vše bylo zakončeno ve škole rozdáváním dárků pod stromečkem, vybíjenou a filmem na dobrou noc.

Ráda bych pochválila děti za velmi náročná vystoupení, která za sebou rychle následovala, a poděkovala všem rodičům, že si v předvánočním shonu udělali čas, chvíli se zastavili a odcházeli s úsměvem a hrdostí na své děti.

Velký dík patří též panu učiteli L. Rejžkovi, který nás natočil a byl ochoten přijít ve svém volném čase, a paní učitelce M. Čapkové za pomoc se stažením videa.

Jednotlivá vystoupení si můžete prohlédnout zde: Polednice, Čertův švagr a taneční a pěvecké vystoupení .

Mgr. Pavla Sosnová

Informace • 17. ledna 2020 • nemejo

Odpadá kroužek volejbalu a běhání

Ve středu 15. ledna odpadá kroužek volejbalu a ve čtvrtek 16. ledna se nekoná kroužek běhání a posilování, a to z důvodu mé účasti na lyžařském výcvikovém kurzu. Uvidíme se tedy až následující týden.

Josef Němec

Informace • 11. února 2020 • vlckpe

Barevný týden

Barevný týden

Od 13. do 17. ledna proběhne na naší škole Barevný týden v rámci projektu Hrdá škola. Každý den se oblečeme do jiné barvy a zpestříme si tak naši školu.

Informace • 11. února 2020 • nemcpe

Lyžařský výcvikový kurz - doplnění počtu účastníků

Ve dnech 12. - 17. 1. 2020 a 19. - 24. 1. 2020 se konají lyžařské výcvikové kurzy 7. tříd. Při nedostatku účastníků mohou zákonní zástupci žáků 8. tříd nahlásit na třídních schůzkách 9. 1. 2020 zájem o kurz.

Vedoucí jednotlivých kurzů se po dohodě s třídním učitelem a v případě potřeby ozvou zákonnému zástupci.

Děkuji.

Petra Němejcová

Informace • 13. ledna 2020 • capkmi

Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Školáci, kteří si v první polovině prosince objednali průkazky ISIC, je mají připravené k vyzvednutí. Přijďte si pro ně prosím v následujících dnech, nejlépe o velké přestávce.

Ke kartičce obdržíte i obal s poutkem různých barev. Kdo přijde dříve, může si vybrat. :)

Michaela Čapková

Informace • 2. ledna 2020 • capkmi

Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Všichni žáci naší školy mohou od letošního roku využívat mezinárodně uznávaný průkaz ISIC akceptovaný ve 130 zemích světa včetně všech zemí EU. Tento průkaz neslouží pouze jako identifikační doklad, ale také poskytuje řadu slev v oblasti kultury, sportu, cestování či ubytování (kompletní přehled výhod zde).

ISIC má platnost pět let (v případě, že žák bude po tuhle dobu docházet do naší školy), pro starší ročníky je platnost omezena dobou docházky a končí vždy 31. 12. kalendářního roku, ve kterém žák ukončí základní vzdělání. Průkaz stojí 250 Kč (bude strženo ze ŠOP) na celou dobu své platnosti.

Pokud máte o ISIC zájem, vyplňte, prosím, žádost společně se svými rodiči a přineste mi ji do kabinetu informatiky nebo sborovny II. stupně. Fotografie si pořídíme společně ve škole v průběhu vyučovacího dne.

Pro více informací mě můžete kontaktovat osobně, přes systém Komens nebo e-mailem (michaela.capkova@dukelska.strakonice.cz).

Michaela Čapková

Informace • 2. ledna 2020 • smrcja

Hromada plyšáků = hromada radosti

Hromada plyšáků = hromada radosti

Velké poděkování od nadačního fondu Srdce pro Strakonice patří všem, kteří přispěli do naší plyšákové sbírky. V úterý jsme této nadaci předali 11 velkých pytlů plných krásných plyšáků. Ty udělají ještě spoustu radosti i pomohou Policii ČR a hasičům při řešení různých krizových situací. Foto zde.

Mgr. J. Nováková

Informace • 2. ledna 2020 • krivmi

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Vánoční turnaj ve stolním tenise

V pátek 13. prosince se uskutečnil již 6. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho celkem 50 hráčů a hráček . Sotěžilo se v kategoriích družstev a jednotlivců. V kategorii 5. – 6.tříd Zvítězilo družstvo 5.třída 1 ve složení Pojsl,Soukup, 2. byla třída 6.M(Skalický Korec) a 3. byla 5.tř.2(Soukupová,Pojslová). 7.třídy vyhrála 7.C(Harant,Vítovec,Vrkoč), 2.byla 7.M(Sokol,Kloud) a 3.místo 7.A(Čapek,Kloud,Zimanzl). 8. třídy vyhrála 8.A(Tomášek, Drančák,Nárovcová) před druhou 8.D(Moudrý,Dubský) a 3.místo 8.M(Havel,Beran,Vaněček). 9.třídy vyhrála 9.A(Svoboda,Macht,Vránová), 2.byla 9.B(Polívka,Rejžek,Rejžek) a 3.místo 9.M(Štrob,Zahradník,Kotál). V soutěži jednotlivců mladších žáků(5.-7.třídy) zvítězil Alex Harant ze 7.C, který ve finále porazil Roberta Soukupa z 5.D. Třetí místo obsadil Marek Sokol ze 7.M. V kategorii jednotlivců starších žáků(8.-9.třídy)vyhrál Jiří Tomášek z 8.A, který ve finále porazil Adama Svobodu z 9.A. Třetí místo obsadil Lukáš Vaněček z 8.M. Vítězové si v závěru turnaje měli možnost zahrát proti učitelům panu Gracíkovi a Křivancovi. Děkuji hráčům za účast, předvedené výkony a přeji všem hezké a spokojené Vánoce.

Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 18. prosince 2019 • krivmi

Cestovatelský čtvrtletník - Čína

Cestovatelský čtvrtletník - Čína

Další cestovateský čtvrtletník je tady ! Tentokrát bude naším cílem Říše středu – Čína

Kdy ? V úterý 17.prosince od 15.45 hodin Kde ? Učebna fyziky ZŠ Dukelská Strakonice

Srdečně zveme všechny zájemce o cestování i z řad rodičů a veřejnosti.

Mgr.Miroslav Křivanec, Mgr.Emilie Křivancová

Informace • 18. prosince 2019 • krivmi

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Vánoční turnaj ve stolním tenise

V pátek 13. prosince se bude konat již tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Soutěžit budou mezi sebou družstva šestých,sedmých,osmých a devátých tříd. Družstva jsou složena ze dvou hráčů(mohou mít i jednoho náhradníka).Po skončení soutěže družstev se všichni hráči utkají v soutěži jednotlivců v kategorii mladších žáků(6.a 7.třídy) a v kategorii starších žáků (8.a 9.třídy). Začátek turnaje bude v 8,00 hodin ve velké tělocvičně naší školy a konec bude do 13,20 hodin. Přihlášky do turnaje je třeba odevzdat do středy 11.prosince.

Mgr. Miroslav Křivanec

Informace • 18. prosince 2019 • smrcja

Pomozte udělat radost - sbírka prodloužena

Pomozte udělat radost - sbírka prodloužena

Nadační fond Srdce pro Strakonice organizuje sbírku plyšáků, která probíhá do 13. prosince. Máte-li nějakého čistého pěkného plyšáka, který by ještě mohl udělat radost někomu dalšímu, přineste ho prosím během uvedeného termínu vždy o velké přestávce do sborovny 2. stupně.

Mgr. J. Nováková

Informace • 18. prosince 2019 • vojtha

Exkurze - Střední rybářská škola Vodňany

Exkurze - Střední rybářská škola Vodňany

V pondělí 25.11. 2019 jsme navštívili se žáky a žákyněmi 7. D a 7. M tříd Střední rybářskou školu a vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech. Učitelé i studenti se nám po celou dobu plně věnovali. Bylo znát, že studenti mají obor, který si vybrali rádi, vyprávěli o svém studiu se zaujetím a odpovídali ochotně i na naše otázky. Navštívili jsme Rybářské muzeum, viděli jsme akvária i terária, laboratoře i kabinet biologie. Studenti měli na interaktivní tabuli pro děti připravenou i soutěž a soutěžící od nich pak za statečnost :-) a předvedené znalosti dostali pexeso, jak jinak než s rybářskou tématikou. Zájemci si mohli pohladit krajtu nebo si ve střelnici zastřílet na virtuální kachny. Také jsme se byli podívat před školou na jezírko, které zrovna další studenti připravovali na zimu. Sestoupili jsme po schodech do místnosti, jejíž podlaha byla na úrovni dna jezírka a mohli jsme pozorovat ryby v jejich přirozeném prostředí. Na závěr jsme se prošli po zbrusu nové naučné stezce "Čápa Vodňana".

Fotky najdete zde:

Mgr. Hana Vojtová

Informace • 2. ledna 2020 • simkha

Vánoční Drážďany

Vánoční Drážďany

Již jsme se všichni těšili na 13. 12., kdy jsme měli navštívit vánoční Drážďany.

První zastávkou byl pohádkový zámek Moritzburg, kde jsme si připomněli, pohádku Tři oříšky pro Popelku, která zde byla natočena ve spolupráci českých a německých herců. Velmi poutavě ožíval před našima očima tento příběh.

Po příjezdu do Drážďan nás paní učitelka Hana Šimková provedla Starým městem oprávněně nazývaným Florencie na Labi, kterou si vystavěli Wettinové. Zhlédli jsme mlékárnu bratří Pfundů, Zwinger, největší dlaždičkový obraz, kostel Frauenkirche. Město nabídlo i neuvěřitelnou vánoční atmosféru – především hlavní trh Striezelmarkt s vánoční pyramidou zapsanou v Guinnessově knize rekordů a krásně vyzdobenými stánky s rozzářenými ochranovskými hvězdami.

Děkujeme všem paním učitelkám – Haně Šimkové, Kateřině Brabcové a Renátě Dolanské.

Třídy 7.D, 8.A a ostatní

Informace • 2. ledna 2020 • krisdr

Poděkování školnímu sboru

Poděkování školnímu sboru

Velké poděkování patří dětem z pěveckého sboru ZŠ Dukelská Bona fide a jejich sbormistryni K. Harajdové za krásné vystoupení v Domově pro seniory v Drhovli. Je obdivuhodné, že si v této uspěchané době udělají čas a ve svém volnu chtějí potěšit babičky a dědečky v domově. Písničkami všichni účinkující vykouzlili úsměv a radost na tvářích těch, kteří si to zaslouží. Za všechny posluchače děkuji za předčasný vánoční dárek. Mgr.Křišťanová

Informace • 2. ledna 2020 • krisdr

Setkání

Setkání

Ve čtvrtek proběhla na naší škole beseda s p. Auterskou, vedoucí útulku pro psy v našem městě. Po krátkém vyprávění následovala spousta zvídavých dotazů dětí ze tříd 7.B a 7.M. Děkuji všem účastníkům za hezké setkání. Křišťanová.

Informace • 2. ledna 2020 • vojtha

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

V minulém a tomto týdnu se na naší škole konala přednáška ing. Miroslava Šobra o ochraně životního prostředí, zejména na Strakonicku, ale i v celé České republice.

Mgr. Hana Vojtová

Informace • 2. ledna 2020 • dvorzu

Adventní Vídeň

Adventní Vídeň

Ve čtvrtek 28. 11. se naše třídy - 9. M a 7. C - vydaly společně s panem učitelem Kadlecem a paní učitelkami Jirkovou a Dvořákovou nasát atmosféru adventní Vídně. Přidalo se k nám i pár vybraných žáků ze 7. M a 9. B a věříme, že nelitovali. Vyjeli jsme hned brzy ráno a spánkový deficit někteří dohnali během cesty. Okolo půl desáté nás přivítala Vídeň příznivým počasím a únosným počtem návštěvníků, takže jsme se nemuseli nikde mačkat. Moc se nám líbily památky a výklad pana učitele, a rádi bychom si to někdy zopakovali, protože se všechny informace opravdu zapamatovat nedaly :-)Navštívili jsme cestou klenotnici, minuli několik menších adventních tržnic, prohlédli si Hundertwasserhaus. Celý výlet nám navodil kouzelnou vánoční atmosféru - obzvlášť velký adventní trh před radnicí, kde jsme měli rozchod. Skvělým zážitkem byla na závěr návštěva ruského kola s nádherným podvečerním výhledem na celou Vídeň. Pak už nás čekala cesta domů. Děkujeme našim průvodcům i panu řidiči Kuchařovi za krásný výlet a někdy příště se budeme zase těšit.... :-) 9. M a 7. C

Informace • 2. ledna 2020 • dvorzu

Mikuláš, anděl a čertíci na naší škole

Mikuláš, anděl a čertíci na naší škole

Ve čtvrtek 5. 12. se za našimi žáčky na 1. stupeň přišel podívat Mikuláš, anděl a s nimi dva čertí pomocníci. Mikuláš se přišel podívat, jak jsou na tom s dobrem a poslušností dětská srdce, jak se dětem daří si mezi sebou pomáhat a mít se rádi. Protože čertovský pytel zůstal prázdný a anděl odměnil každého, vypadá to, že nic není s napravením srdcí ztraceno, a že máme ve škole spoustu hodných dětí :-) Žáci 9. M a 9. A

Informace • 2. ledna 2020 • krisdr

Poděkování

Chtěla bych jménem Útulku pro psy ve Strakonicích a Depozitu chlup-nechlup poděkovat všem dětem i jejich rodičům za pamlsky pro chlupáčky. Letos se sešlo ještě více dárků než loni. Musím pochválit všechny ty, jimž osud opuštěných zvířat není lhostejný. Doufám, že tato krásná tradice osloví i další školy. Děkuji Křišťanová.

Informace • 5. prosince 2019 • krivmi

Vánoční turnaj ve stolním tenise - pátek 13.prosince 2019

Vánoční turnaj ve stolním tenise - pátek 13.prosince 2019

V pátek 13. prosince se bude konat ve velké tělocvičně naší školy již tradiční "Vánoční turnaj" tříd a jednotlivců ve stolním tenise. Družstvo tvoří vždy 2 hráči za každou třídu(max.3). Hraje se v kategoriích po ročnících - 6.tř.,7.tř.,8.tř. a 9.třídy. V soutěži jednotlivců jsou 2 kategorie - 6. a 7. třídy a 8. a 9.třídy. Přihlášky za jednotlivé třídy je třeba dodat do středy 11. prosince Mgr.Miroslavu Křivancovi. Začátek turnaje je v 8,00 hodin a konec turnaje nejpozději ve 13,20 hodin.

Informace • 18. prosince 2019 • tomaev

VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK

Třída 4.D se zapojila do tříměsíčního projektu České spořitelny Abeceda peněz, který je zaměřený na finanční gramotnost. Děti navštívily Českou spořitelnu, založily si vlastní firmu, vymyslely její název, navrhly logo a vytvořily reklamní plakáty. Učily se pracovat týmově, hospodařit s penězi. V úterý 10. prosince od 13.00 do 16.00 h bude celá akce zakončena jarmarkem před Českou spořitelnou. Přijďte si koupit vánoční dekorace, ochutnat dobroty a zazpívat koledy. Srdečně Vás zveme. Mgr. Eva Tomášková + kolektiv třídy 4.D

Informace • 18. prosince 2019 • bublla

Soutěž ZIMNÍ RADOVÁNKY

Pěkný začátek adventu zažily třídy 3. B a 3. D. Zúčastnily se soutěže ZIMNÍ RADOVÁNKY vyhlášené MÚ Strakonice. V sobotu 30. 11. při rozsvěcování vánočního stromu bylo slavnostní vyhodnocení soutěže. 3. B se umístila na zlaté příčce a 3. D skončila na 3. místě. Obě třídy si převzaly odměnu – žáci z 3. B půjdou do cukrárny, žáci z 3. D si nakoupí v obchodě KOH I NOR.

Informace • 18. prosince 2019 • krivmi

Okresní kolo ZŠ ve stolním tenise - skvělé výsledky našich hráčů !

Okresní kolo ZŠ ve stolním  tenise - skvělé výsledky našich hráčů !

Ve středu 20.listopadu se konalo v Záboří okresní kolo základních škol ve stolním tenise. Za naši školu se ho zúčastnila družstva starších a mladších žáků. Za mladší žáky nás reprezentovali Marek Sokol ze 6.M, Alex Harant ze 7.C a Lukáš Pojsl z 5.B. V této kategorii bylo 7 škol ze strakonického okresu a naše družstvo obsadilo krásné 2. místo za ZŠ F.L.Čelakovského Strakonice. V kategorii starších žáků soutěžilo 6 škol a naše družstvo ve složení Adam Svoboda z 9.A, Samuel Drančák a Jiří Tomášek z 8.A obsadilo rovněž výborné 2.místo za ZŠ Poděbradova Strakonice. Děkuji všem našim hráčům za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 18. prosince 2019 • petrda

Stonožkové děti na Dukelské

Stonožkové děti na Dukelské

Během letošního Stonožkového týdne se konal jarmark ve vestibulu školy a koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. Markéty. Celkem na konto Stonožky zašleme 25.103 Kč. Vybrané peníze udělají radost dětem v Bamako, hlavním městě západoafrického státu Mali. Hnutí Stonožka jim ve spolupráci s Armádou ČR a Velvyslanectvím Mali pořídí školní pomůcky. Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se na úspěšné akci podíleli. Foto zde. D.Petříková

Informace • 18. prosince 2019 • vojtha

Sběr plastových víček - končíme

Sběr plastových víček - končíme

Vážení sběrači víček od PET lahví.

Tentokrát již s definitivní platností musíme na naší škole zastavit sběr víček. Není v našich silách všechny pytle s víčky kontrolovat a zaručit, že v pytlích budou opravdu jen víčka od PET lahví. Často obsahují i jiná víčka nebo i baterie. Firma vykupující víčka nám potom zaplatí jen zlomek ceny, kterou bychom jinak dostali. Více peněz bychom dostali i tehdy, kdybychom víčka třídili podle barev, což také není v našich silách. Velkým problémem je doprava pytlů do místa určení - tj. do Vrbna pod Pradědem. Ještě nemáme odvezená víčka z konce června, která do Vrbna poveze soukromá osoba, a už máme dalších 20 pytlů víček. Nemáme ale odvoz. Stávajících 20 pytlů snad ještě do Vrbna nějak dopravíme, ale tím se sběrem skončíme. Náklady na naftu jsou vyšší než částka, kterou za víčka obdržíme.

Prosím tedy, víčka už do školy nenoste.

Ještě jednou děkuji za letitou spolupráci.

Mgr. Hana Vojtová

Informace • 18. prosince 2019 • drnkja

Bílé Vánoce

Bílé Vánoce

Muzeum středního Pootaví opět pořádá vánoční výstavu, která letos nese název Bílé Vánoce.Vernisáž proběhne 26. 11. od 17 hodin a akce potrvá až do 27. prosince.Její součástí jsou i tradiční vánoční stromky, které zdobí školy. Naše ozdoby jsou vyrobeny ze stříbrných folií, plastových lahví a sítěk od ovoce.J.Drnková

Informace • 28. listopadu 2019 • simkha

Ruský jazyk - kroužek

Dne 26.11.2019 odpadá kroužek ruského jazyka. Hana Šimková

Informace • 6. prosince 2019 • petrda

Stonožkový týden

Stonožkový týden

Ve středu 20. listopadu budou školní pěvecké sbory zpívat pro Stonožku. Koncert se uskuteční v kostele sv. Markéty v 17hod. Zazpívají děti z Čestic, ze Štěkně a z Dukelské. Tentýž den a den následující proběhne ve vestibulu naší školy tradiční stonožkový jarmark. Prodej výrobků bude začínat v 7:30 a končit po 12hod. Všichni jste srdečně zváni. Dagmar Petříková

Informace • 6. prosince 2019 • krisdr

Vánoce pro pejsky

Vánoce pro pejsky

V rámci projektu Hrdá škola se bude konat projektový den Dobrý skutek ve škole. Jako součást tohoto dne se již posedmé uskuteční vánoční sbírka pamlsků pro opuštěná zvířata. Prosíme všechny děti i třídní učitele o pomoc. Ve dnech 2.– 4. 12. 2019 by měl každý udělat za sebe dobrý skutek, který zlepší situaci pejsků i kočiček v našem městě. Přineste prosím konzervy, kapsičky, piškoty, sušenky, pamlsky nebo kočičí granule /psí raději ne/ svému třídnímu učiteli. Všechny dobroty shromáždí Mgr. Křišťanová a zajistí jejich doručení do správných tlamiček opuštěných chlupáčků.

Informace • 6. prosince 2019 • dvorzu

Návštěva Gymnázia Strakonice

Návštěva Gymnázia Strakonice

V pondělí 11. 11. se žáci 9. M a někteří vážní zájemci o studium na gymnáziu vypravili na akci "Den na gymnáziu", aby načerpali tamní atmosféru, zažili výuku angličtiny a matematiky se žáky kvarty, ochutnali něco z místní kuchyně, prozkoumali chemickou laboratoř a nakonec se stali kladnými či zápornými hrdiny při pokusech v hodině fyziky.:-) Děkujeme za tuto možnost při promýšlení, kam se budou ubírat naše další studijní kroky. Zúčastnění žáci a Mgr.Zuzana Dvořáková

Informace • 28. listopadu 2019 • hejlle

Burza SŠ

Všichni žáci, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku, se ve čtvrtek 14.11.2019 zúčastní 5. a 6. vyučovací hodinu Burzy středních škol v Domě kultury Strakonice. Zde získáte informace o studijních a učebních oborech středních škol Jihočeského kraje. Odcházíte i vracíte se zpět do školy s pedagogickým dozorem. Mgr.Lenka Hejlková

Informace • 28. listopadu 2019 • solama

Mladý chemik 2019 - 2020

Ve středu 6.11.2019 proběhlo 1. kolo chemické soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2019-2020. Z 10 úkolů bylo možné získat 66 bodů. Zapojilo se 31 žáků z 9. ročníku. Na 1. místě se umístil Václav Kučera z 9. M s 58,5 body, na 2. místě Vít Kotál z 9. M s 57,5 body a na 3. místě Darek Štrob s 56 body.

Všichni tři žáci postupují do 2. (testového) kola soutěže, které se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2019 na Masarykově střední škole chemické v Praze.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchu v dalším kole soutěže.

M. Šolá, K. Brabcová

Informace • 13. listopadu 2019 • simkha

Kroužek německého jazyka

Dne 7. 11. 2019 - čtvrtek,odpadá kroužek německého jazyka,5.třídy. Hana Šimková

Informace • 28. listopadu 2019 • nemcpe

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

V pondělí 2. 12. 2019 proběhne ve velké tělocvičně 3. ročník soutěže ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Žáci a žákyně budou rozděleni do dvou kategorií: mladší žactvo (6. a 7. třídy) a starší žactvo (8. a 9. třídy). Časový rozpis: 8:00 – 11:30 mladší dívky a chlapci (po skončení soutěže se vrací do tříd na výuku), 12:00 – 15:00 starší dívky a chlapci (4 vyučovací hodiny výuka dle rozvrhu, kdo má oběd – odchází v 11:30 hod do jídelny, kdo se nestravuje ve škole – 11:50 hod přesun do velké tělocvičny).

Základní výšky: ml. žákyně 95 cm, ml. žáci 100 cm, st. žákyně 105 cm, st. žáci 110 cm. Z každé třídy se zúčastní 3-5 dívek a 3-5 chlapců (minimum 3 dívky + 3 chlapci). Vyhlášeni budou závodníci a závodnice na prvních třech místech v každé kategorii, výškař a výškařka roku 2019 a zároveň nejlepší třída 6., 7., 8., a 9. ročníků (vítěze určí součet šesti výkonů - tři nejlepší dívky a tři nejlepší chlapci v rámci třídy). Prosím jednotlivé třídy, aby do středy 27. 11. 2019 odevzdaly soupisku se jmény závodníků vyučujícím TV nebo mně ve sborovně. Přijďte si užít závodní atmosféru a zabojovat jak v individuálním závodě tak i za třídní kolektiv.

Mgr. Petra Němejcová

Informace • 13. listopadu 2019 • vlckpe

Halloween ve škole

Halloween ve škole

Přijďte ve čtvrtek 31.10. v halloweenské masce a užijte si tajuplnou cestu po chodbách naší školy.

Informace • 13. listopadu 2019 • vojtha

Přírodovědný KLOKAN 2019/2020

Přírodovědný KLOKAN 2019/2020

Ve středu 16.10.2019 se na naší škole konala, jako už tradičně, soutěž - Přírodovědný KLOKAN. Soutěž absolvovalo 63 žáků a žákyň z osmých a devátých ročníků. Na prvních třech místech se umístili tito soutěžící - Lucie Lazarová z 9. M , David Šebesta z 8. M a David Písek z 8. M. Žákům stojícím na pomyslných stupních vítězů blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast. Výsledkové listiny s počty získaných bodů jsou připraveny k nahlédnutí u vyučujících přírodopisu.

Mgr. Hana Vojtová, Mgr. Galina Bízková.

Informace • 13. listopadu 2019 • hursmo

ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ - POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA

V průběhu října řešili žáci zajímavé logické úlohy v soutěži, kterou pořádá sdružení MENSA České republiky. S velmi krásným umístěním v základním kole byl do krajského kola Logické olympiády nominován Lukáš Pojsl z 5.B. Gratulujeme k postupu a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole v Českých Budějovicích. Hodně štěstí, Lukáši! Monika Hurská

Informace • 22. října 2019 • sosnra

Výběrový kurz snowboardu a běžek

Výběrový kurz snowboardu a běžek

Výběrový kurz snowboardu a běžeckého lyžování je určen pro žáky 6. - 9. ročníků a je plánovaný na polovinu února 2020 na Kubově Huti. Maximální kapacita kurzu je 15 osob na snb a 15 na běžky. Kurz bude 3 denní, plánovaná cena je 1500,- Kč (+ skipas pro snb), v ceně je doprava, ubytování, strava a péče instruktora. V případě zájmu se obracejte na mě (sborovna II. stupně), kde předám závaznou přihlášku, kterou je nutno odevzdat do 15.10.2019.

V přihlášce prosím zatrhněte, zda preferujete snowboard, běžky či obojí. Pro žáky 7. ročníků je podmínkou účasti absolvování lyžařského kurzu. Děkuji.

Mgr. Radek Sosna

Informace • 2. listopadu 2019 • nemejo

Zeměpisný čtvrtletník znovu ožívá

Zeměpisný čtvrtletník znovu ožívá

Ve čtvrtek 31. října začínají cestovatelské besedy v rámci našeho školního Zeměpisného čtvrtletníku. Tentokrát se blíže podíváme na země Beneluxu, kde jsme společně s našimi žáky byli koncem dubna a začátkem května.

Srdečně vás všechny zveme 31. října od 16 hodin v učebně Fy1, možná bude i nějaká ta ochutnávka :).

Jana Bedlivá a Josef Němec

Informace • 13. listopadu 2019 • sosnra

Exkurze do Kutné Hory

Exkurze do Kutné Hory

Ve středu 16. října pro nás paní učitelka Hana Šimková naplánovala úžasný výlet za poznáním. Tentokrát jsme se podívali do nádherného města Kutná Hora. Paní učitelka nás provedla chrámem sv. Barbory, o kterém nám také zasvěceně vyprávěla. Velkým zážitkem byla i návštěva muzea s podzemními chodbami. Sestup po 200 schodech dolů, pak tenké a úzké chodbičky i prožitek naprosté tmy v podzemí, k tomu oblečeni v bílých pláštích a přilbách s čelovkami, to byl velký zážitek pro všechny. Nakonec jsme ještě navštívili kostnici v Sedleci, kde jsme si prohlédli lidské pozůstatky z dob husitských válek a morových epidemií, prý až 60 000. Ve velkých pyramidách i různě rozvěšeno po stěnách i u stropu jsme tak viděli několik milionů kostí, jak jsme si rychle spočítali.

Paní učitelko, moc děkujeme, stálo to za to a máme spoustu nových zážitků. Kutná Hora je každopádně výborný tip na výlet.

Žáci a žákyně 7.D a 9.C s třídními učiteli.

Informace • 22. října 2019 • simkha

Kroužek německého jazyka a historicko -dramatický

Dne 16.10.2019 odpadá kroužek německého jazyka pro 5. třídy a historicko - dramatický kroužek Madraha. Děkuji za pochopení Hana Šimková

Informace • 22. října 2019 • vlckpe

Školní SUIT UP DEN

Školní SUIT UP DEN

Buďme znovu stylová škola a hoďme se do gala! V úterý 15. října opět proběhne v naší škole Suit up den. Přijďte ve společenském oblečení a zapojte se do první akce v rámci projektu Hrdá škola. Pánové si mohou vzít košile, saka, motýlky, kšandy a cokoliv dalšího, co je napadne. Dámy naopak šaty, kostýmky, košile, sukně či další parádní kousky z jejich nepřeberných zásob.

Informace • 13. listopadu 2019 • sosnra

Projekt 72 hodin

Projekt 72 hodin

V pátek 11. 10. 2019 jsme se zúčastnili dobrovolnického projektu 72 hodin, v rámci kterého jsme udělali něco dobrého pro naši planetu. Vyčistili jsme okolí naší školy od odpadků, poznali jsme názvy okolních ulic a užili i spoustu legrace. Podle mapy jsme si rozdělili 3 předem vytipované lokality a vyrazili do terénu. Vybaveni jsme byli jednorázovými pracovními rukavicemi a velkými modrými odpadkovými pytli. Za 3 hodiny jsme posbírali 6 pytlů odpadků a nestačili jsme se divit, kolik věcí, které nepatří do přírody, jsme našli: PET lahve, krabičky od cigaret (i plné), injekční stříkačka, sklo, deku, krabici s rozmoklými papíry a spoustu jiných drobných odpadků.

Úklid jsme zakončili nocováním v naší škole, kde jsme se po pořádném posílení v kuchyňce vyřádili v tělocvičně. Usínali jsme s dobrým pocitem, že jsme udělali něco málo pro to, aby naše planeta a okolí naší školy vypadaly lépe. Adam, Adam, Andy, Darča, Elí, Erik, Kiki, Monča, Niky, Sabča, Tadeáš a třídní 9.C.

Informace • 8. října 2019 • graczd

Start e-shopu

Start e-shopu

Možná jste si všimli, že nám na webu přibyl nový odkaz. Zprovoznili jsme e-shop, ve kterém si můžete zakoupit předměty s motivem naší školy. E-shop pro nás provozuje firma Merchandising For You, s.r.o. Veškerá komunikace (objednávky, platby, …) probíhá napřímo mezi zákazníkem a zmíněnou firmou.

Informace • 22. října 2019 • simkha

Kroužek německý jazyk

V úterý 8.10.2019 odpadá kroužek německého jazyka pro 5. třídy. Hana Šimková

Informace • 22. října 2019 • nemejo

Melancholická exkurze za přírodními krásami

Melancholická exkurze za přírodními krásami

Ve středu 2. října se společně tři třídy - 7. A, 7. M a 8. M - vydaly do oblasti Českého středohoří. Jedno z našich nejmladších pohoří si pro ně připravilo nejen krásná zákoutí, ale i typickou proměnlivost podzimního počasí.

Z Litochovic vystoupaly zmiňované třídy k tzv. Porta Bohemica (Bráně Čech), kde řeka Labe vstupuje do Českého středohoří. Následoval náročný výstup na jeden z vrcholů, konkrétně na Lovoš, na jehož svazích v minulosti bojovala znepřátelená vojska v rámci sedmileté války.

Během exkurze žáci načerpali nejen nové znalosti z přírodních a humanitních věd, ale mnohdy překonali sami sebe při túře i výstupu na 570 metrový vrchol.

Josef Němec

Informace • 22. října 2019 • dolare

Předvánoční Drážďany a Moritzburg

Předvánoční Drážďany a Moritzburg

Pro žáky 7. - 9. tříd nasajeme 13. 12. 2019 vánoční atmosféru v pohádkovém Moritzburgu a Drážďanech.

Bližší info a přihláška ZDE.

Informace • 22. října 2019 • prusil

Recyklohraní

Recyklohraní

V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu. Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu, a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy mají využití například ve stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické desky, hudební nástroje, hračky nebo šperky. Baterie poctivě sbíráme i u nás. V minulém školním roce 2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vytřídili 596 kg použitých baterií, což představuje 387 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list. I letos tudíž pokračuje sběr baterií a drobného elektra. Vy starší můžete nosit svůj sběr přímo ke mně do 1.C. Nemusí být zváženo, ale je potřeba označit sáček příjmením a třídou. Já si to zvážím a zapíši. Ti mladší mohou nosit baterie své paní učitelce, která si vede seznam nebo mi sběr předá a opět si zapíši k sobě. Všem sběračům moc děkujeme. Mgr. Ilona Prušáková

Informace • 22. října 2019 • prusil

Běh při Otavě

Běh při Otavě

V pátek 27.10. se žáci naší školy vydali opět závodit do Střelských Hoštic, kde se pořádal již 22. ročník Běhu při Otavě. I letos se zúčastnilo mnoho běžců zejména z prvního stupně, ale i hrstka statečných z druhého stupně. Mnozí se vraceli s medailí na krku. Tratě byly rozděleny podle ročníku narození, ti nejmladší se utkali na trati 400m, dále 680m, 800m, 1080m a ti nejstarší 1 200m. Jako každý rok byli oceněni všichni závodníci, což je velmi hezké. Pro ocenění si na pódium šlo prvních 5 závodníků. I dalším závodníkům patří velké ocenění za bojovnost, která nikomu nechyběla. Mezi nejúspěšnější sportovce naší školy patřili: trať na 400m - 2. místo Kryštof Šejvar (2.A), 3. místo Radim Polovko (2.C), 4. místo Mirek Pechlát (2.D), trať na 680m – 2. místo Kristýna Fürbachová (3.D), Tomáš Kán (3.D), 3. místo Marek Chvosta (3.C), 4. místo Lucie Němejcová (3.B), Ondřej Mihalo (3.D), 5. místo Denisa Kouřimová (3.B), trať na 800m - 1. místo Emma Havlová (6.M), 2. místo Tadeáš Němejc (6.D), 3. místo Marek Duběda (6.B), 4. místo Vítek Mikeš (6.M), trať na 1 080m - 1. místo Matthew Fiche (6.D), trať na 1 200m - 1. místo Josefína Holá (8.M). Všem moc gratulujeme a těšíme se s Vámi na další ročník. Foto ZDE. Mgr. Ilona Prušáková, Mgr. Iveta Mrázová,Mgr. Petra Němejcová

Informace • 27. září 2019 • graczd

Dotazník k GDPR

Informace • 27. září 2019 • nemejo

Kroužek běhání a posilování

Kroužek běhání a posilování proběhne ještě tento týden v pátek, od října bychom se scházeli ve čtvrtek.

Josef Němec

Informace • 22. října 2019 • sosnra

Doprodej školních triček

Z loňské velké objednávky nám zbylo ještě 10 modrých triček velikosti S a jedno žluté tričko velikosti 140 cm (9-11 let). Cena je stále s velkou množstevní slevou, tedy 123,- Kč. V případě, že chcete využít tohoto doprodeje posledních triček, obracejte se na kancelář školy (pí. D. Barvířová). Po převzetí trika bude cena odečtena ze ŠOP. Děkuji.

Mgr. Radek Sosna

Informace • 22. října 2019 • nemcpe

Běh při Otavě

Běh při Otavě

V pátek 27. 9. 2019 se koná již tradiční Běh při Otavě ve Střelských Hošticích. Prosím všechny zájemce, běžce a sportovní nadšence, aby mi do Čt 26. 9. 2019 odevzdali přihlášku. Od školy odjíždí autobus ve 14:45 hod a předpokládaný návrat je mezi 18:30 - 19:00 hod. Zkusme v hojném počtu naplnit slova Pierra de Coubertina, že není důležité vyhrát, ale bojovat čestně a ze všech sil. Těším se na všechny zúčastněné.

Mgr. Petra Němejcová

Informace • 8. října 2019 • hoskol

Oznámení

Od 18.9. do 20.9. 2019 z důvodu nemoci se ruší zájmové kroužky při SR pod vedením O. Hoškové. Děkuji za pochopení.

Informace • 8. října 2019 • rejzlu

Sběr papíru

Stejně jako minulý školní rok i letos budeme pokračovat ve sběru papíru. Tentokrát pro Vás budeme k dispozici každý týden v úterý od 7:35 do 7:50, případně po domluvě i jindy. Kromě termínu se změnily také pověřené osoby - nově to jsou páni učitelé Rejžek a Martínek. Samozřejmě i tentokrát budou na nejpilnější z Vás čekat na konci roku odměny.

Informace • 17. září 2019 • nemejo

I. schůzka školního časopisu a webu

I. schůzka školního časopisu a webu

Školní časopis a web Fénix začínají fungovat na plné obrátky, proto se v tomto školním roce budeme pravidelně setkávat ve třetím úterý měsíci. Poprvé se sejdeme již v úterý 17. září, a to na konci druhé vyučovací hodiny (v 9:30). Sraz před učebnami výpočetní techniky VT 3 a VT 4. Prosím pedagogy, jestli ví o někom, kdo má vlohy nebo nápady, určitě jej k nám pošlete. Děláme přeci časopis od nás pro nás ;). Těším se na Vaši účast.

Josef Němec

Informace • 8. října 2019 • sosnpa

Dramaťáček + Sosník

Dramaťáček + Sosník

Dramaťáček začínáme v úterý 17.9.2019 od 7:00 hod. ve třídě 5.D (sraz v 6:50 před školou). Kroužek Sosník začínáme ve středu 18.9.2019 od 7:00 hod. ve třídě 5.D (sraz v 6:50 před školou).

Mgr. Pavla Sosnová

Informace • 8. října 2019 • sosnpa

Taneční kroužek - P. Sosnová

Taneční kroužek - P. Sosnová

Začínáme příští týden v pátek 20.9.2019 v 12:35 - 13:20 v gymnastickém sálku. Sraz žáků o přestávce před třídou 5.D. Přihlášky odevzdávejte u mě (třída 5.D).

Mgr. Pavla Sosnová

Informace • 8. října 2019 • sosnpa

Kroužek badminton

Kroužek badminton

Žáci přihlášení do kroužku badmintonu se poprvé sejdou v pátek 20.9. v 7:00 hod. (sraz v 6:50 před školou). Kroužek je určen pro žáky I. i II. stupně. Raketu si může každý přinést svoji nebo je možno si ji zapůjčit. Kroužek bude probíhat pod SR, přihlášky můžete odevzdávat v 5.D nebo ve sborovně II. stupně (p. uč. Sosna)

Mgr. Pavla Sosnová

Informace • 8. října 2019 • hoskol

Taneční kroužek

Taneční  kroužek

Taneční kroužek „X-DANCE“ pro 1. – 4. třídy bude v letošním roce pokračovat každý čtvrtek od 15:00 do 15:45 hod. v gymnastickém sále. Cena kroužku je 700 Kč. Těším se na vás. O. Hošková

Informace • 8. října 2019 • hoskol

ZÁHADOLOGIE

ZÁHADOLOGIE

Zajímáš se o záhady a tajemné věci kolem nás? Pak je kroužek ZÁHADOLOGIE (1. – 4. tř.) právě pro Tebe. Záhady budeme zkoumat každý čtvrtek od 7:00 do 7:45 hod. Cena kroužku je 700 Kč na celý školní rok 2019/2020. O. Hošková

Informace • 8. října 2019 • sosnra

Kroužky florbalu

Kroužky florbalu

V týdnu od 16.9. začnou kroužky florbalu pro II. stupeň pod SR. Florbal dívek je plánován na pondělí (první kroužek 16.9.) od 7:00 do 7:45, florbal chlapců ve čtvrtek (poprvé 19.9.) taktéž od 7:00 do 7:45 ve velké tělocvičně.

Mgr. Radek Sosna

Informace • 8. října 2019 • vlckpe

Výukové anglické časopisy RR a Gate

Výukové anglické časopisy RR a Gate

Stejně jako každý rok i letos si můžete objednat některý z časopisů pro výuku anglického jazyka. Časopisy jsou speciálně přizpůsobeny jak k použití ve třídě, tak k samostatnému čtení.

Gate (A2-B1) je vhodný pro teenagery a mírně pokročilé žáky angličtiny. Obsahuje především články zaměřené na reálie anglicky mluvících zemí a populární témata pro dospívající. (7. - 9. třída)

RR (A1-A2) se zaměřuje na mladší žáky angličtiny ve věku 9-14 let. Texty jsou pečlivě upravovány tak, aby žáci byli motivováni k četbě a zároveň se zlepšili ve své úrovni angličtiny. (5. - 7. třída)

Na ukázky z těchto časopisů se můžete podívat na odkazu http://www.bridge-online.cz/ Pokud máte zájem o předplatné na tento školní rok, dejte prosím vědět svým vyučujícím anglického jazyka.

Informace • 8. října 2019 • sosnra

Kroužek atletika OVOV

Kroužek atletika OVOV

I v letošním roce bude otevřen kroužek atletika OVOV, zaměřený na všestranný sportovní rozvoj dětí. Sportovat budeme ve středu od 12:35 do 13:20 hod. (6. vyučovací hodina) v malé tělocvičně. Pokud budou zájemci i na II. stupni, najdeme další termín, který nebude kolidovat s rozvrhem hodin. Poprvé se sejdeme ve středu 18.9. Žáci navštěvující družinu budou vyzvedáváni (a po koužku vraceni) v družině (prosím zvýrazněte v přihlášce) - děkuji. Mgr. Radek Sosna

Informace • 8. října 2019 • haraka

Sborový zpěv

Sborový zpěv

Sborový zpěv bude letos probíhat opět ve středu od 13,45 do 14,45 hod. Začínáme již příští středu 11.9. v učebně HV. To je v prvním patře staré budovy, číslo 51. Sborový zpěv není placený.

Moc se na vás už těším.

Karla Harajdová

Informace • 19. září 2019 • nemcpe

Kroužek atletických hrátek se základy minibasketbalu

Po předloňské úspěšné premiéře navážeme i v letošním školním roce na tento kroužek určený pro dívky 2. - 5. tříd. Budeme se scházet každou středu od 13:30 do 14:15 hod v malé tělocvičně. Cena kroužku je 700,- Kč. Přihlášky je možné odevzdat přímo nám ve sborovně 2. stupně nebo prostřednictvím třídních vyučujících. Těšíme se na všechny dívky, které mají chuť se hýbat a aktivně vyplnit svůj volný čas. Poprvé se sejdeme 25. 9. 2019.

Mgr. Petr Martínek a Mgr. Petra Němejcová

Informace • 19. září 2019 • simkha

KROUŽEK NĚMECKÝ a RUSKÝ JAZYK

Děti se učí zábavnou a hravou formou seznámit s cizím jazykem, jejich regionem, kulturou a přírodou. Výuka je jednou týdně /probíhá ve škole a snažíme se i o vhodný čas/. Děti získají potřebné dovednosti a výuka má návaznost v 7. třídě na povinnou výuku druhého cizího jazyka. Organizujeme výlety do Rakouska, Německa i Švýcarska za poznáním i zábavou. Pravidelně si děti mohou změřit své znalosti na olympiádách. V ruském jazyce se učíme psát a číst v azbuce celý školní rok. Poplatek na školní rok 2019/20 je 700 Kč.

Informativní schůzka zájemců kroužku německého jazyka

třída 5.C - úterý 10. 9. v 12.25 ve třídě 5.C

třída 5.D a 5.B - středa 11. 9. v 12.25 ve třídě 5.D

třída 5.A - čtvrtek 12. 9. v 12.25 ve třídě 5.A

Informativní schůzka zájemců kroužku ruského jazyka 5. – 9. tříd

středa 11. 9. ve třídě 9.B

Na schůzce dostanou děti závazné přihlášky, termíny schůzek a další informace.

Již se na vás těším – Hana Šimková

Informace • 20. září 2019 • nemejo

Kroužek běhání a posilování

Kroužek běhání a posilování

"Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde - neexistuje...," známá to slova z písně od kapely Mirai. ANo, možná právě proto vám chci nabídnout kroužek běhání a posilování. Když to nezkusíte, nikdy nezjistíte, jak na tom jste a jestli se donutíte udělat nějakou změnu pro sebe. Běhání vám dodá vnitřní sílu, vytvoří nějaké to svalstvo a nastartuje vás na celý den. Termín kroužku je prozatím pátek od 7 do 7:45 v malé tělocvičně, ale možné s termínem hýbat. Vyplňte přihlášku a zbavte se slova nejde - neexistuje. Poprvé se uvidíme 20. září.

Poslední volná místa!

Josef Němec

Informace • 17. září 2019 • nemejo

Kroužek volejbalu

Kroužek volejbalu

Ačkoliv jsou letní prázdniny již za námi a přichází nový školní rok, je pro vás všechny znovu připraven v nabídce kroužků i kroužek volejbalu. Tentokrát se nebudeme vídat v úterý, ale ve středu od 7:00 ve velké tělocvičně. Přivítám rád nejen holky ale i kluky, vždyť volejbal je tak krásný. Pojďte si jej zkusit ;), nezapomeňte ale předtím vyplnit přihlášku, která je ke stažení na webu, a odevzdat mi ji. Cena kroužku volejbalu je 700,- Kč. Poprvé bychom se pak viděli až ve středu 18. září.

Josef Němec

Informace • 2. září 2019 • krivmi

Kroužek stolního tenisu

Kroužek stolního tenisu

Kroužek stolního tenisu na naší škole bude pokračovat již 6. rokem . Stolní tenisté se budou scházet opět každou středu od 13,30 hodin do 14,15 hodin ve velké tělocvičně. Cena kroužku je stejná jako v loňském roce a činí 700 Kč.Na kroužek je možné čerpat příspěvek až 500 Kč např.od VZP. Přihlášky je možné si vyzvednout u vedoucího kroužku Mgr.Miroslava Křivance. Neváhejte, protože počet míst je limitovaný.

Mgr.Miroslav Křivanec

Informace • 19. září 2019 • dvorzu

Anglická knihovna

Anglická knihovna

Milí čtenáři a milé čtenářky. I v letošním školním roce pokračuje beze změn provoz naší školní anglické knihovny. Najdete ji v hlavní budově v 1. patře v kabinetě jazyků (dveře č. 50). K dispozici jsou pohádky, příběhy, detektivky, cestopisy, gramatické pomůcky, slovníky, časopisy, ... Jistě si na své přijdou malí i ti větší čtenáři. Výpůjční doba zůstává v pátek o velké přestávce a seznam knih je pravidelně aktualizován a naleznete ho na vývěsce vedle dveří knihovny. Mgr. Zuzana Dvořáková

Informace • 19. září 2019 • dvorzu

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Kluci a děvčata !! Nabízíme vám i v letošním roce vyučování římsko-katolického náboženství. Jedná se o jednu vyučovací hodinu týdně, vždy ve středu pro I. stupeň od 12.35 – 13.20 a pro II. stupeň od 13.30 – 14.15 hod. zde v ZŠ Dukelská. Hodiny jsou vedeny metodou celistvé na smysly zaměřené náboženské pedagogiky Franze Ketta ( bližší info na www.kett.cz), kde jde zejména o prožitek setkávání se, kamarádství, etické jednání, sdílení se. Začneme ve středu 11. září. Zájemci budou potřebovat jen chuť přijít:-)) Setkání budou probíhat v učebně č. 39. V případě zájmu se neostýchejte přijít třeba jen podívat nebo se zeptat. Těšíme se a rádi vás mezi námi na náboženství přivítáme!! Mgr. Zuzana Dvořáková

Informace • 30. srpna 2019 • dvorzu

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Kluci a děvčata !! Nabízíme vám i v letošním roce vyučování římsko-katolického náboženství. Jedná se o jednu vyučovací hodinu týdně, vždy ve středu pro I. stupeň od 12.35 – 13.20 a pro II. stupeň od 13.30 – 14.15 hod. zde v ZŠ Dukelská. Hodiny jsou vedeny metodou celistvé na smysly zaměřené náboženské pedagogiky Franze Ketta ( bližší info na www.kett.cz), kde jde zejména o prožitek setkávání se, kamarádství, etické jednání, sdílení se. Začneme ve středu 11. září. Zájemci budou potřebovat jen chuť přijít:-)) Setkání budou probíhat v učebně č. 39. V případě zájmu se neostýchejte přijít třeba jen podívat nebo se zeptat. Těšíme se a rádi vás mezi námi na náboženství přivítáme!! Mgr. Zuzana Dvořáková

Informace • 19. září 2019 • vojtha

Sběr plastových víček

Sběr plastových víček

Vážení sběrači plastových víček od PET lahví. Prázdniny a dovolené skončily a máme tady nový školní rok. I v tomto školním roce budeme ve sběru víček pokračovat. Přeji všem pohodový školní rok 2019/2020 a žákům školy jenom samé hezké známky. Mgr. Hana Vojtová

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSSProhlášení o přístupnosti • Vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Na nejbližší dobu není naplánováno žádné jídlo!

Na nejbližší dobu není
naplánováno žádné jídlo!

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd