17. srpna 13:24

Petra

Jídlo

Navigace

Odkazy

Bakaláři Microsoft Teams Školní program Plán akcí Harmonogram školního roku
Fénix - školní časopis
Ocenění SCIO

Partneři

Strakonický deník

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

ZŠ Dukelská Strakonice » Informace

Školní rok: 2022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/06

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Oranžová učebna

Oranžová učebna

Slavnostní otevření Oranžové učebny se bude konat 29.6. od 8,00 hod. Pozvánka

Pokračovat ve čtení »

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Dance show 2012

Dance show 2012

Ve dnech 15. – 17.6.2012 proběhl v areálu Letního kina Strakonice již XII.ročník taneční přehlídky „DANCE SHOW“. Mezi 24 soubory byl i v letošním roce taneční kroužek naší školy. Letos děvčata předvedla tři tance, jedním z nich byla i oblíbená ZUMBA. Přes žhavé slunce zde panovala skvělá atmosféra. Děkuji malým tanečnicím i rodičům za pěkné chvíle.Fotogalerie. Hošková Olga, vedoucí taneč.kroužku

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Testování žáků 5. a 9. tříd - vzorové úlohy

Testování žáků 5. a 9. tříd - vzorové úlohy

Na webu ČŠI byly zveřejněny vzorové testy.

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Vyhodnocení sběrové akce papíru za druhé pololetí

Za druhé pololetí 2012 bylo vybráno přes 8 tun starého papíru. Obdržené peníze byly poukázány na účet Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská. Část byla použita na odměnu nejlepších “sběračů“. Z celkového počtu 107 dětí bylo ohodnoceno prvních 20 nejlepších podle odevzdané váhy papíru. Odměnou byly poukázky na nákup v OD PRIOR.

Na prvním místě se umístil Jakub Hálek ze 7.C. Na dalších místech: Ladislav Slavíček 2.D, Květa Velková 9.D, Magda Rajtmajerová 7.B, Přemek Sládek 5.D, Filip Vojtík 4.C, Marek Uhlík 6.A, Adam Řehoř 4.C, Jindřiška Klejnová 5.D, Stanislava Košáková 5.D, Anna Havlenová 7.M, Matyáš Frček 2.D, Barbora Vondroušová 6.M, Denisa Matysová 6.B, Michal Vojtík 4.C, Andrea Platzerová 8.C, Sarah Gerlichová 7.C, Ilona Mrázová 8.B, Marie Skálová 4.C a Jana Skálová 7.M. Všem blahopřejeme!

Sběrová akce bude pokračovat i v novém školním roce. V září zveřejníme na stránkách školy termín zahájení sběru. Děkujeme všem pilným sběračům a přejeme krásné prázdniny! Zuzana Dvořáková

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Vzduchoplavec Kráčmera

Dne 14.června 2012 byla otevřena výstava ve vestibulu školy k projektu Vzduchoplavec Kráčmera, který běží již dva roky na naší škole pod vedením Mgr. Hany Šimkové. Panely mapují naši práci. Cílem projektu bylo lépe poznat náš region a podpořit čtenářskou gramotnost. Historický kroužek natočil svůj vlastní film pod názvem Strakonice nejsou žádná díra, který byl též zakončením naší práce a velmi nám zde pomohl Mgr. Tomáš Novotný. Na projektu se podíleli hlavně žáci 9.B a 7.M a obdrželi certifikáty. Film natočený Českou televizí říjnu s našimi žáky je možno zhlédnout na www.kracmera.cz. Náš film bude možno získat od 1.9. 2012 u Mgr. Hany Šimkové.

Mgr. Hana Šimková

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Bludiště v Ostravě

Bludiště v Ostravě

Dne 11. a 12.6. 2012 probíhalo natáčení televizní soutěže Bludiště v Ostravě, do kterého třídu 9.B přihlásila třídní učitelka Hana Šimková a byla i naším živým maskotem.

Tým Šimíci: kapitán – Jakub Mikeš, Tereza Plačková, Karolína Hájková, Jakub Kortus – třída 9.B

Výsledek: postup do tří možných kol, tři nejvyšší ceny Zlatého Bludišťáka

Fanoušci: žáci 9.B a 7.M, Mgr.Tomáš Novotný a Hana Lipšanová, kteří nám velmi pomohli

Bilancování: Jsme jediná škola v jihočeském regionu, která je držitelem Zlatého Bludišťáka a to již podruhé. Poprvé v roce 2007 s bývalými žáky 9.A, kteří nás v soutěži reprezentovali a předali štafetu: Jan Kafka, Ondřej Kuncl a Josef Němec.

Naše díly se budou vysílat 8.,15. a 22.září 2012

Mgr. Hana Šimková

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Dne 5.6. 2012 proběhla ve Šmidingerově knihovně slavností akce. Paní ředitelka Šmidingerovy knihovny Andrea Karlovcová se svými knihovnicemi předala žákům prvních tříd Pasovací dekret na čtenáře. Prvňáčci splnili všechny požadavky a složili slib věrnosti opravdovému rytíři ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Velmi děkujeme za slavnostní zážitek knihovnicím Šmidingerovy knihovny. Za p. učitelky prvňáčků všem děkuje Vlasta Frühaufová

Informace • 12. června 2012 • graczd

Den Austrálie, Oceánie a Antarktidy

Fotografie od p.uč.Hejlkové.

Akce "Den Austrálie, Oceánie a Antarktidy" se vydařila. Přivítali jsme i pana Antonína Panenku, bývalého vynikajícího

Pokračovat ve čtení »

Informace • 12. června 2012 • graczd

Zápis do prvních tříd na školní rok 2012/13

Zápis do prvních tříd na školní rok 2012/13

Výsledek zápisu.

K zápisu v řádném termínu se dostavilo celkem 148 dětí, z toho 113 s žádostí o přijetí, 34 s žádostí o odklad a 1 s žádostí o přeřazení do jiné školy.

Dodatečný zápis proběhne 28.února na ZŠ Povážská.

Kritéria pro zápis do ZŠ Dukelská. Upozorňujeme, že dokument byl v důsledku novely školského zákona pozměněn. Změna se týká žádosti o odklad školní docházky. K žádosti je nyní nutno doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

1.A Mgr. Iveta Mrázová, 1.B Mgr. Lada Bublíková, 1.C Mgr. Hana Králová, 1.D Mgr. Věra Bůbalová

Informace • 3. srpna 2012 • graczd

Recyklohraní

Recyklohraní

I letos se žáci naší školy zapojili do projektu Recyklohraní. V projektu pracují jak jednotlivci, tak i celé kolektivy tříd. Během roku se sbírají vybité baterie, nefunkční elektrospotřebiče, počítače, tiskárny, monitory, atd. Mezi nejúspěšnější sběrače patří již druhým rokem Kateřina Svobodová a Stanislava Košáková z 5. D. Děvčata nasbírala neuvěřitelných 454 kg baterií. Na 3. místě je Ladislav Slavíček ze 2.D, 4. místo obsadila Eliška Kubovcová ze 2.A a 5. místo si vysbírala Eliška Vlčková ze 6. M. Tito sběrači, ale i ostatní s menším počtem kilogramů, budou odměněni dárky z projektu Recyklohraní. Všem děkujeme za sběr a třídění odpadu. Mgr. Ilona Prušáková

Informace • 21. června 2012 • hejlle

Terénní výukový program 7.M 10.5.2012

Terénní výukový program  7.M 10.5.2012

Ve čtvrtek 10.5.2012 se 7.M zúčastnila terénního výukového programu "Ztraceni v tůňkách". Prošli jsme několik stanovišť v okolí staré řeky, zahráli si mnoho poznávacích her, poznali různé druhy bezobratlých, které jsme si vlastnoručně odlovili. Věřím, že jsme všichni společně zažili příjemné dopoledne a odnesli si mnoho zajímavého. Fotky 7.M z akce zde
Mgr.Radek Sosna

Informace • 12. června 2012 • sosnra

Terénní výukový program 6.A

Terénní výukový program 6.A

Ve středu 9.5 se třída 6.A zúčastnila terénního výukového programu Ztraceni v tůňkách (o den později také třída 7.M], které organizovalo občanské sdružení Cassiopeia. Odnesli jsme si plno zážitků i nových znalostí a prožili příjemné dopoledne na staré řece v okolí Strakonic, spojené se spoustou her i s odlovem bezobratlých živočichů. Fotky 6.A z akce zde
Mgr.Radek Sosna

Informace • 14. května 2012 • graczd

Provoz ŠD

Provoz ŠD během ředitelského volna ve dnech 30.4. a 7.5. je zrušen. Děti se nepřihlásily.

Informace • 14. května 2012 • graczd

Sbíráme dál

Sbíráme dál

V lednu 2012 jsme obdrželi další finanční hotovost za sběr víček. Tentokrát 8 400 Kč. Z toho jsme 5 000 Kč dali našemu bývalému žákovi na opravu invalidního vozíku. Zbývajících 3 400 Kč jsme věnovali Sdružení zdravotně postižených v ČR, Územnímu sdružení Strakonice na aktivity pro seniory. Všem, kteří sbírají s námi děkujeme. Obzvlášť bych chtěla za spolupráci poděkovat Mateřské škole Šumavská Strakonice a Domu s pečovatelskou službou v Rybniční ulici.

Mgr. Hana Vojtová

Informace • 13. dubna 2012 • sosnra

Lyžařský kurz 2012

Fotografie z lyžařského kurzu na Kramolíně 7.BD. a 7.ACM.

Informace • 25. dubna 2012 • graczd

Návštěva ze Švýcarska

Návštěva ze Švýcarska

Ve dnech 18. až 22.6.2012 navštíví naši školu skupina 43 švýcarských dětí se třemi učiteli z partnerského města Lengnau. Někteří naši žáci z 6. – 8. ročníku s nimi komunikují prostřednictvím e-mailů, Facebooku či Skypu. Švýcarští kamarádi budou ubytováni v rodinách. Připravujeme pro ně tento program: úterý 19.6. stráví u nás ve škole a poté si prohlédnou naše město. Ve středu pojedou do ZOO na Hluboké a do Českých Budějovic. Ve čtvrtek společně se žáky poskytujícími ubytování podniknou výlet za krásami Šumavy.

Informační schůzka pro rodiče žáků, kteří zajišťují ubytování, se bude konat na začátku června. Dobré nápady a jakékoliv sponzorské příspěvky jsou vítány. Bližší informace podá J. Bedlivá – kabinet dějepisu.

Informace • 25. dubna 2012 • graczd

Ředitelské volno

V rámci svých pravomocí uděluji ve dnech 30.4. a 7.5. 2012 ředitelské volno. Již dnes se mnoho rodičů informuje na možnost nepřítomnosti jejich dětí v těchto dnech ve škole. Předpokládám, že by v těchto dnech byla nízká účast žáků na vyučování.

Volno bude využito ke generálnímu úklidu jak ve škole, tak ve školní jídelně.

Budou prováděny dokončovací práce na Den Austrálie, Oceánie a Antarktidy, který se uskuteční dne 3.5.2012.

7.5. bude využit na přípravu týdenní návštěvy dětí a učitelů ze švýcarského Lengnau u nás v naší škole.

U pedagogických pracovníků bude probíhat samostudium (podle pokynů daných vyhláškou). Školní družina bude v provozu pro děti I. stupně (přihlášené předem) od 7,00 do 14,00 hodin. Školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Václav Vlček, ředitel školy

Informace • 10. dubna 2012 • graczd

Velikonoční trhy s ukázkami zdobení kraslic a pletení pomlázek

Velikonoční trhy s ukázkami zdobení kraslic a pletení pomlázek
Informace • 2. dubna 2012 • graczd

Testování žáků 5. a 9. tříd

V období od 21.5. do 8.6.2012 čeká žáky současných 5. a 9. tříd generální celoplošná zkouška testování. Podrobnosti o projektu najdete na www.niqes.cz.

Na učebnách výpočetní techniky jsou připraveny k vyzkoušení testy, které byly použity při nedávném pilotním testování. Jsou k dispozici testy z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Každý z testů je ve dvou časových variantách - 15 a 45 minut. Všichni žáci si do začátku testování vyzkouší práci s testovacím programem, aby při generální zkoušce už svoji pozornost soutředili pouze na řešení jednotlivých úkolů a nemuseli se zabývat ovládáním aplikace.

Informace • 23. února 2012 • sosnra

Šel tudy, měl dudy-Země zamyšlené 2012

MěÚ Strakonice, odbor ŽP vyhlásil znovu po roce ekologickou soutěž o přírodě, letos tématicky zaměřenou na osudy dud a dudáků z pohledu přírody. Soutěž začíná ve čtvrtek 23.2. a bude probíhat 10 týdnů. Odpovědi na otázky se zasílají elektronicky vždy další týden. Zúčastnit se mohou třídní kolektivy i jednotlivci. Soutěží se o hodnotné ceny, loni jsme byli velmi úspěšní, věřím, že tak navážeme i letos. Informace u p.uč.Sosny.

Informace • 23. března 2012 • graczd

Zájezd do Velké Británie

Zájezd do Velké Británie

Ve dnech 13. - 18. 2. 2012 se skupina 23 žáků naší školy zúčastnila poznávacího zájezdu do Velké Británie. Po nočním přejezdu Německem a Belgií jsme se nalodili na trajekt ve francouzském Calais, posunuli si hodinky o hodinu zpět a vydali se za poznáváním „staré dobré Anglie“. Nejdříve jsme navštívili rozsáhlý komplex středověkého hradu Dover a kouzelné městečko Canterbury. Londýn jsme poznávali ve dvou dnech: ve středu the City of Westminster s London Eye a v pátek the City of London a Greenwich. Ve čtvrtek jsme se vydali do 130km od Londýna vzdáleného města Portsmouth, kde jsme důkladně prozkoumali loď admirála Nelsona -HMS Victory. Výtah nás také vyvezl do stometrové výšky na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Cestovali jsme double-deckerem, lodí i pod/nadzemkou a chvilku postáli na obou polokoulích na nultém poledníku. Ubytováni jsme byli v rodinách, kde se o nás dobře starali. Počasí nám přálo, sluníčko i trochu hřálo a deštníky jsme nepotřebovali. Zpáteční cesta Eurotunelem a při sledování filmů rychle uběhla a v sobotu na oběd už jsme byli doma. Zájezd se vydařil a všichni jeho účastníci se s vámi jistě rádi podělí o své zážitky. Jana Bedlivá

Informace • 23. března 2012 • graczd

Lednové vystoupení pro radost

Lednové vystoupení pro radost

Ve čtvrtek 26.1.2012 byl taneční kroužek „X-DANCE“ společně se třídou 5.B pozván na vystoupení do Domova seniorů v Lidické ulici. Pásmo písniček a tanečků babičky i dědečky velmi potěšilo. Děti byly odměněny velkým potleskem. Fotogalerie.

I.Nárovcová, O.Hošková

Informace • 25. února 2012 • graczd

Změna délky přestávek

Změna délky přestávek

Velká přestávka se zkracuje na 15 minut (od 9,35 do 9,50) a přestávka po třetí hodině se prodlužuje na 10 minut (od 10,35 do 10,45).

Informace • 25. února 2012 • graczd

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Během několika let se ve škole ztratilo a nalezlo spoustu věcí. Ovšem některé dosud nenalezly své majitele.(viz. foto) Vzhledem k velkému množství těchto "skladovaných" nálezů a také vzhledem k délce jejich "pobytu" ve Ztrátách a nálezech žádáme všechny, kteří něco postrádají, a ke ztrátě dané věci došlo ve škole, ať se dostaví do sborovny a zkusí štěstí ji najít. Nalezly se - mobilní telefony, flash disky, prstýnky, řetízky, penály, přívěsky, kalkulačky, sluneční brýle, peněženky, sluchátka, klíče, plavecké brýle, oblečení, obuv, batohy...

Věci, které do jarních prázdnin nenajdou své majitele, budou použity na charitativní účely.

Informace • 15. února 2012 • graczd

Krmíme Plastožrouta

Krmíme Plastožrouta

V prosinci odvezli z naší školy pracovníci firmy recyklující víčka z PET lahví 2100 kg víček. Dostaneme za ně 8 400Kč.

V soutěži, do které jsem naši školu přihlásila, jsme se rázem stali favority a doufám, že jimi zůstaneme až do konce soutěže, tj. do konce května. (O soutěži NAKRMTE PLASTOŽROUTA jsem již na našich stránkách informovala.) Pokud bychom vyhráli, dostali bychom 7000Kč a kompostér K700.

Všem pilným sběračům děkuji.

Mgr. Hana Vojtová

Informace • 15. února 2012 • graczd

Letní tábor pro příznivce astronomie

Letní tábor pro příznivce astronomie

Česká astronomická společnost pořádá letní tábor - podrobnosti zde.

Informace • 15. února 2012 • graczd

Nejdůležitější změny v přijímacím řízení na SŠ oproti minulému roku

1) Žák může podat pouze 2 přihlášky

2) Ruší se vypracovávání výstupního hodnocení

3) SŠ budou písemně oznamovat pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

4) Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům!!!

5) Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. To je novinka - „zpětvzetí“ zápisového lístku a odevzdání jinam nebude možné!!

Informace • 15. února 2012 • graczd

Kde mohou rodiče a děti hledat pomoc při volbě povolání?

Aby se dítě, ale i rodiče mohli správně rozhodnout, musí mít informace - znát jednotlivá povolání. Vědět jaký charakter bude mít moje práce, co chci v povolání vytvářet, s čím chci pracovat a kde chci pracovat. Tyto informace získává žák v rodině, ve škole, v pedagogicko-psychologické poradně i na úřadu práce. Využívat můžete i tyto internetové stránky:

Informace o vzdělávání: www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz

Informace o povoláních: www.gwo.cz, www.istp.cz, www.vstupnatrhprace.cz

Testy k volbě povolání: www.ceskaskola.cz, www.zkousky-nanecisto.cz, www.az-smart.cz, www.rcv.cz, www.volba povolani.cz

Pro zlepšení prospěchu: www.zaskolou.cz, www.skolaonline.cz

Informace ze světa práce: www.job-tip.cz, www.portal.mpsv.cz

Informace • 19. ledna 2012 • graczd

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY

OBROVSKÝ ÚSPĚCH NAŠÍ ŠKOLY

Jsme nejlepší česká škola Jihočeského kraje.

V pondělí 19.12.2011 se stala pro naši školu velká událost. Za přítomnosti zástupkyně Ministerstva školství paní Hájkové, ředitele portálu Učení online pana Neuberta, starosty města Strakonice ing. Pavla Vondryse, zástupců odboru školství MÚ a tisku byl předán naší škole diplom NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA. Diplom převzal ředitel školy, ale je to ocenění práce celé naší školy, především učitelů a žáků. Patří nám všem. Máme obrovskou radost především proto, že jsme zvítězili v hlasovací soutěži veřejnosti, kde kromě nás a našich žáků hlasovalo velké množství rodičů a příznivců naší školy. Všem za vaši náklonnost a důvěru v naší školu mnohokrát děkujeme. Toto ocenění nás samozřejmě zavazuje k dalšímu zintenzivnění naší práce a to tak, abychom nejlepší byli i v budoucnosti. Fotogalerie.

Ještě jednou DĚKUJEME! Mgr. Václav Vlček, ředitel školy

Informace • 19. ledna 2012 • graczd

Vyhodnocení sběrové akce papíru

Vyhodnocení sběrové akce papíru

Za období od června 2011 do 2.12.2011 bylo opět vybráno více než 5 tun papíru, za který škola obdržela částku 7695,-Kč. Tyto peníze byly poukázány na účet Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská. Téměř jedna třetina byla použita na odměnu nejlepších sběračů. Z celkového počtu 99 dětí bylo odměněno prvních 20 nejlepších.

Děkujeme všem sběračům. Tedy nejen těm, kteří nasbírali nejvíce, ale i těm, kteří nosí pravidelně balíček nebo dva. Přejeme pokojné prožití vánočních svátků. Eva Gajerová

Informace • 3. ledna 2012 • graczd

Návštěva v Domově seniorů v Rybniční ulici

Návštěva v Domově seniorů v Rybniční ulici

Taneční kroužek X-DANCE naší školy přijal pozvání na předvánoční vystoupení v Domově seniorů v Rybniční ulici. Taneční vystoupení doplnilo pásmo básniček a písniček dětí ze třídy 5.B. Za pozvání a pěkné dopoledne děkujeme. Přejeme babičkám a dědečkům hodně zdraví pod stromeček. Fotogalerie. O.Hošková a I.Nárovcová

Informace • 15. prosince 2011 • graczd

Soutěž o titul Nejlepší česká škola

Soutěž o titul Nejlepší česká škola

Hlasujte zde.

Chcete-li dát hlas naší škole, sjeďte na aktuální hlasování (13.díl) a klepněte na třetí hvězdičku u ZŠ Dukelská.

Cílem projektu Nejlepší česká škola je zatraktivnit výuku, prezentovat veřejnosti inspirativní přístupy a pomůcky ve výuce, prezentovat výsledky, kterých lze dosáhnout na základní škole a posílit zájem veřejnosti o základní školství.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 3. ledna 2012 • graczd

Rozhovor s naším bývalým žákem Janem Knížkem

Informace • 3. ledna 2012 • graczd

Soutěž

Tympanum audioknihy vydalo v těchto dnech nové CD Straka v říši entropie podle stejnojmenného bestselleru Markéty Baňkové. Jde o zábavné fyzikální bajky, které lze vnímat jako příspěvek k popularizaci učiva fyziky. Tyto bajky a jiné ceny můžete získat v soutěži s vydavatelstvím Tympánům. Stačí správně odpovědět na dvě jednoduché otázky a odeslat je do 29.2.2012 na adresu: soutez@tympanum.cz

Otázka č.1: Proč slyšíme hrom až za nějakou dobu, co spatříme blesk?

Otázka č.2: Proč voda na rybníku zamrzá nejdříve na hladině?

Odpovědi opatřete plným jménem a mailovým nebo telefonickým kontaktem. Vylosovaní výherci získají tyto ceny:

Pokračovat ve čtení »

Informace • 12. prosince 2011 • graczd

Stonožkový týden

Stonožkový týden

Ve dnech 7.-11.11.2011 proběhl na naší škole Týden stonožky.

Děkujeme všem vyučujícím, žákům, rodičům i stonožkovým přátelům za zapojení se do této akce. Výměnou za finanční příspěvek bylo možné získat drobné předměty, které většinou vyráběli sami žáci se svými učiteli, či příbuznými - keramiku, perníčky, přáníčka, hračky a jiné.

Během tohoto týdne jsme získali částku 12 400 Kč, které budou zaslány na konto Stonožky a odtud postiženým dětem. Fotogalerie. Mgr.Marie Souchová, Mgr.Eva Kuncipálová

Informace • 15. prosince 2011 • graczd

Mikuláš v jídelně

Mikuláš v jídelně

Ve školní jídelně dnes probíhal výdej stravy trochu netradičně. Bez básničky jen tak nikdo oběd nedostal. Fotogalerie.

Informace • 15. prosince 2011 • graczd

Změna výše úhrady za ŠD

Z rozhodnutí MÚ Strakonice se od 1.1.2012 zvyšuje poplatek za školní družinu na 80 Kč měsíčně. I nadále bude poplatek vybírán v každém lichém měsíci, a to za dva měsíce najednou, tedy ve výši 160 Kč.

Informace • 12. prosince 2011 • graczd

Den ve Volyni

V pondělí 14.11.2011 se žáci 8.M a 7.M zúčastnili Projektového dne mezinárodní tolerance na základě principů FAIR TRADE na SOŠ a JŠ ve Volyni. Byli jsme příjemně překvapeni, jaký zajímavý program si pro nás studenti 4.ročníku připravili. Dozvěděli jsme se, co znamená FAIR TRADE a proč kupovat výrobky označené tímto logem. Ochutnali jsme čaj i čokoládové bonbony FAIR TRADE. Měli jsme možnost si prohlédnout a koupit výrobky s touto značkou. Získali jsme spoustu informací o pěstování banánů, kávy, kakaa, o životě, ale i těžké práci dětí v rozvojových zemích. V skupinkách jsme navrhovali obal na výrobek FAIR TRADE. Na závěr jsme zhlédli film o Mongolsku a měli možnost pobesedovat s jeho autorkou. Dozvěděli jsme se např., že spousta Mongolů studovala v Čechách či na Slovensku a že „ninjové“ jsou místní ilegální zlatokopové. Naše výprava do Volyně určitě stála zato. Dívky z 8.M

Informace • 12. prosince 2011 • graczd

Novinka ve sběru víček z PET lahví.

Dnes - 3.11.2011 - jsem zaregistrovala naši školu do soutěže s názvem NAKRMTE PLASTOŽROUTA. Je to soutěž, kterou vyhlašuje společnost JELÍNEK - TRADING spol. s r.o., se kterou již čtyři roky spolupracujeme. Víčka sice sbíráme pátým rokem, ale první rok jsme víčka prodávali firmě Recyplast Karlovy Vary.

Soutěž bude vyhodnocena do 31.5.2012.

Kromě toho, že dostaneme zaplaceno za množství odevzdaných víček, můžeme získat, pokud v soutěži obsadíme první tři místa, ještě finanční, věcné a upomínkové odměny. Bližší informace naleznete na www.plastozrout.cz. Mgr.Hana Vojtová

Informace • 23. října 2011 • graczd

Žáci 4.A si povídali s redaktorkou Strakonického deníku.

Informace • 23. října 2011 • graczd

Vzduchoplavec Kráčmera

Informace • 27. září 2011 • graczd

Školní psycholožka.

Ve školním poradenském pracovišti začala od pondělí 12.9. pracovat PhDr. Alexandra Hergetová. Je školní psycholožkou naší školy. Jejích konzultačních hodin mohou při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, krizových situací apod. využívat učitelé, žáci i rodiče našich žáků. Konzultační hodiny: úterý od 14 do 16 hodin a čtvrtek od 8 do 12 hodin, telefon: 383 313 238. Mgr. Dagmar Frühaufová.

Informace • 27. září 2011 • graczd

Robot

Informace • 27. září 2011 • graczd

Sběr víček

Víčka se vybírají každé liché pondělí o velké přestávce. Mgr. Hana Vojtová

Informace • 27. září 2011 • graczd

Sběr papíru

Zahájení sběru papíru – PÁTEK, 9.9. od 7.40 hod.

Těšíme se na pilné sběrače!

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSSProhlášení o přístupnosti • Vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Na nejbližší dobu není naplánováno žádné jídlo!

Na nejbližší dobu není
naplánováno žádné jídlo!

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd