17. srpna 13:19

Petra

Jídlo

Navigace

Odkazy

Bakaláři Microsoft Teams Školní program Plán akcí Harmonogram školního roku
Fénix - školní časopis
Ocenění SCIO

Partneři

Strakonický deník

Puzzle

3, 2, 1.

Návštěvnost

TOPlist

Nedávno jsme spustili nový web ZŠ Dukelská Strakonice. Zjistili jsme, že právě používáte prohlížeč Internet Explorer 6, pro který se nám to ale bohužel nepovedlo dokonale vyladit. Je tedy docela dost možné, že vám některé moderní prvky naší stránky nebudou fungovat. Byli bychom rádi, kdybyste přešel na novější verzi tohoto prohlížeče, abyste mohl náš nový web využít naplno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu v již aktualizovaném prohlížeči.

ZŠ Dukelská Strakonice » Informace

Školní rok: 2022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/06

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Víčka opět pomáhala

Víčka opět pomáhala

Pokračujeme i ve školním roce 2011/12

Pokračovat ve čtení »

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Beseda o škodlivosti drog

Beseda o škodlivosti drog

Žáci 8. M pod vedením Mgr. Hany Vojtové vytvořili poutavé sešítky o škodlivosti drog s náměty, jak žít bez nich. Svým malým spolužákům z 1. C je přinesli a debatovali o tomto problému. Bylo úžasné, jak se starší spolužáci věnovali těm malým. Patří jim tedy poděkování. Fotogalerie. Mgr. Libuše Junková

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Akce Bayern Park – Německo

Podrobné informace. Mgr. Hana Šimková

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Lesní pedagogika

22.6. prožily třídy 6.C a 6.M den plný zážitků na Školním polesí Hůrky Putim. Projekt Lesní pedagogika pro ně připravila VOŠ lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Informace o lese a jeho obyvatelích podalo žákům zábavnou formou několik vyučujících a studentů této školy. Ukázali jim i chovnou oboru s černou zvěří. Děkujeme za hezky strávený den a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Lenka Hejlková a Mgr. Marie Kadlecová

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Anglické divadlo

Anglické divadlo

Ve dnech 15.6. a 16.6. se žáci 3. - 8. tříd zúčastnili anglického představení od The Bear Educational Theatre z Prahy. Třetí, čtvrté, páté a šesté ročníky shlédly Jackie And The Horrible Family a sedmé ročníky spolu s osmými The Detectives. Podle ohlasu dětí se obě představení moc líbila. Někteří si vyzkoušeli i roli dobrovolníka na podiu, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii. See you next time:-) Zuzana Dvořáková

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Vyhodnocení sběrové akce papíru za druhé pololetí

Vyhodnocení sběrové akce papíru za druhé pololetí

Za období od 14.1.2011 do 20.5.2011 bylo opět vybráno více než 5t papíru, za který škola obdržela částku 7 605,- Kč. Tyto peníze byly poukázány na účet Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská. Více než jedna třetina byla použita na odměnu nejlepších sběračů. Z celkového počtu 149 dětí bylo ohodnoceno prvních 20 nejlepších podle odevzdané váhy papíru. Odměnou byly poukázky na nákup v OD PRIOR.

Na prvním místě se umístil MATYÁŠ DANIEL ze 3.C. Další pořadí.

SBĚROVÁ AKCE BUDE POKRAČOVAT I V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE. V ZÁŘÍ BUDE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY ZVEŘEJNĚN TERMÍN ZAHÁJENÍ SBĚRU PAPÍRU! Děkujeme všem pilným sběračům a přejeme krásné prázdniny!

Mgr. Eva Gajerová

Informace • 24. srpna 2011 • graczd

Londýn

Londýn

V termínu od 29. května do 3.června 2011 mělo možnost 40 žáků ze 6. – 9. ročníků vidět Londýn a jeho okolí na vlastní oči, poznat tamější prostředí, a to tím nejbližším způsobem - bydlením v anglických rodinách. Po památkami nabitých dnech s nimi žáci trávili večery, seznámili se se zdejší kuchyní a mohli si vyzkoušet konverzovat s rodilými mluvčími. Na dětech bylo vidět nadšení už i při prvním vjezdu na území Anglie a jejich zájem vydržel až do posledních chvil.

Fotogalerie. Mgr. Monika Chaloupková

Informace • 22. června 2011 • graczd

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků Rytířem krásného slova byla pěkná akce pořádaná Šmidingerovou knihovnou.

6. června devadesát osm prvňáčků naší školy nejprve proneslo s Rytířem krásného slova čtenářský slib. Pak postupně před ním poklekli a on je mečem pasoval na čtenáře. Každý ještě dostal medaili, rytířský dekret a čtenářskou průkazku, se kterou mohou knihovnu navštěvovat zdarma celý rok. Nechyběl ani slavnostní přípitek. Akce byla velice působivá a perfektně připravená. Organizátorkám patří náš velký dík. Fotogalerie. Učitelky 1. ročníku.

Informace • 22. června 2011 • graczd

Beseda o škodlivosti drog

Beseda o škodlivosti drog

Prvňáci (1.D) s třídní učitelkou Mgr. Pavlou Samcovou chtějí touto formou poděkovat žákům z 8.A, vedené výchovnou poradkyní Mgr. Dagmar Frühaufovou, za velmi působivou a přesvědčivou debatu na téma škodlivosti drog a jejich dopadu v životě konzumentů a nejbližšího okolí. Svou nehranou přesvědčivostí i tím, že mezi spolužáky neexistují, i přes velký věkový rozdíl, formální bariéry, mělo vystoupení osmáků výrazný vliv na myšlení prvňáků a jejich vztah k drogám. Těšíme se na další obdobné akce se staršími spolužáky. Fotogalerie.

Informace • 22. června 2011 • graczd

Lidice – film, který osloví i dospívající

V pátek 3. 6. 2011 se žáci osmých a devátých ročníků ze ZŠ Dukelská zúčastnili představení nového filmu Lidice ve strakonickém kině Oko. Jako jedna z třídních učitelek jsem měla i já možnost zhlédnout tento film a chtěla bych se s Vámi touto cestou podělit o dojmy své i o atmosféru, která panovala po celou dobu promítání.

Když jsem odcházela se svou třídou do kina, kladla jsem si stále otázku, jak budou mí osmáci, ale i ostatní třídy, na tento film, týkající se jedné z mnoha velkých lidských tragédií českého národa během období 2. světové války, reagovat. Je tahle generace dospívajících, zahlcených technikou a ovlivněných uspěchaným životním stylem, ještě schopná projevit emoce a nechat se zaujmout něčím, co už je od současnosti tolik vzdáleno?

A byla jsem opravdu překvapena. Po celou dobu promítání (126 minut) se atmosféra v kině dala doslova krájet. Všichni seděli téměř bez pohnutí a upřeně sledovali děj odehrávající se jim před očima. Při některých scénách bylo slyšet pouze tlumený vzlykot a posmrkávání. Jedna emočně vypjatá scéna střídala druhou. Děj se zvolna blížil ke konci. Pak se pomalu rozsvítila světla a já se rozhlédla kolem sebe. Většina neskrývala své dojetí a jejich pohledy zalité slzami mluvily za vše…

Odcházeli jsme z kina a náš zástup připomínal spíše smuteční průvod zvolna kráčející směrem ke škole.

Myslím, že budu mluvit za nás za všechny, když tady vyslovím poděkování všem těm, kteří se podíleli na realizaci tohoto jedinečného snímku. Je to po dlouhé době film, díky němuž se mohli naši žáci seznámit poutavou formou s určitou etapou z české historie a do budoucna doufám, že to nebyl zdaleka poslední kvalitní počin z produkce našich českých filmařů. Mgr. M. Jílková

Informace • 4. května 2011 • graczd

Den Asie

Den Asie

Akce "Den Asie" se vydařila, líbila se i návštěvám z velvyslanectví Japonska a Malajsie. V soutěži o nejlépe vyzdobenou třídu na 1.stupni se na 1. místě umístila 4.D, na 2.až 3. místě se stejným počtem hlasů skončily dvě třídy: 4.C a 3.A. Na 2. stupni se vítězem stala 6.M - Malajsie, na 2. místě se umístila 8.B - Indie a třetí skončila 7.B - Irák. Uvedeným třídám blahopřejeme a zároveň chceme poděkovat všem třídním učitelům a žákům školy za krásnou výzdobu svých tříd.A teď k vybraným penězům. Podařilo se nám získat 14.177,- Kč.Po jednání s Centrem Narovinu jsme museli opustit od našeho plánu koupit Joshuovi kolo. Dověděli jsme se, že tuto možnost již nemáme, neboť vzhledem k počtu adoptovaných dětí, byla pro africké koordinátory velmi zatěžující. Mrzí nás to a dále jednáme o možnosti zaplatit Joshuovi zdravotní pojištění na delší období. Rozhodli jsme se proto, že 10.000,-Kč věnujeme na postižené Japonsko. Během akce jsme získali kontakt a číslo účtu Japonského Červeného kříže, na který uvedenou částku zašleme. O tom, jak přesně využijeme 4.177,- Kč pro Joshuu, vás budeme ještě informovat. Velice vám, rodičům našich žáků, žákům a návštěvám děkujeme za finanční příspěvky. Těší nás i vaše velká účast na Dni otevřených dveří.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 19. dubna 2011 • graczd

První pomoc

Dne 6.4.se v rámci přípravy na dopravní soutěž uskutečnila přednáška na téma "První pomoc". Přednášku vedla paní Oberpfalzerová. Nenásilnou a vtipnou formou se dětem dostalo mnoho nových poznatků, které mohou v budoucnosti zúročit nejen v dopravní soutěži. Přednáška byla velmi dobře vedena, děti zaujala a i z jejich dotazů bylo patrné, že se o věc živě zajímají. Paní Oberpfalzerové za její ochotu a vstřícnost děkujeme. Doufáme, že děti získané informace zúročí při účasti v dubnovém okresním kole soutěže.

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Eva Gajerová

Informace • 11. dubna 2011 • graczd

Nehoda není náhoda

Nehoda není náhoda

Ve čtvrtek 24. 3. 2011 se žáci našich pátých ročníků zúčastnili akce Nehoda není náhoda, kterou připravil DDM Strakonice. Žáci se seznámili se základy první pomoci, dodržováním bezpečnosti při pohybu ve městě, u vody apod. Zopakovali si důležitá telefonní čísla a postup při jejich využívání. Měli možnost si zkontrolovat své znalosti o povinném a nepovinném vybavení jízdního kola a díky tmavým brýlím si vyzkoušeli, jak těžké je pro nevidomé překonávání i jednoduchých překážek. Rád bych poděkoval DDM za velmi zajímavý program a všem zúčastněným žákům za vzorné chování během celé akce. Mgr. Jan Babka

Informace • 25. března 2011 • graczd

Šmajdovinky

Šmajdovinky

Všechny druhé třídy se ve dnech 8. a 9. března zúčastnily autorského čtení z knihy Šmajdovinky, které pro ně zajistilo DĚTSKÉ ODDĚLENÍ ŠMIDINGEROVY KNIHOVNY. Spisovatel a herec Vladimír T. Gottwald dětem předčítal vlastní pohádky o vodníku Šmajdovi a rozprávěl s nimi o životě. Opravdu podařená akce, která všechny posluchače pobavila.

Prohlédli jsme si také výstavu originálních loutek malířky a spisovatelky Vítězslavy Klimtové instalovanou v prostorách dětského oddělení.

Chceme velmi poděkovat paní Miladě Samcové a paní Blance Auterské, knihovnicím z dětského oddělení Šmidingerovy knihovny, za jejich vstřícnost, ochotu a bezvadnou spolupráci při výchově mladých čtenářů. Fotogalerie.

Učitelé druhého ročníku

Informace • 25. března 2011 • graczd

Sběrna

Sběrna

Tento článek je malým shrnutím toho, co všechno u nás ve škole sbíráme, proč to děláme a co z toho máme.

Úplně první surovina, kterou jsme začali sbírat, byla víčka od PET lahví. Přivedla nás k tomu jedna písecká škola, která výtěžek z víček chtěla použít jako příspěvek na pomůcku pro nemocného žáka. Mysleli jsme, že se k nim přidáme, ale nakonec byli rychlejší a my výtěžek z prodeje víček začali používat na vlastní charitativní projekty. Za těch pár let se nám podařilo prodejem víček získat už 24 125 Kč. Všechny tyto prostředky okamžitě odchází na dobročinné účely.

Další užitečnou surovinou jsou vybité baterie. Ty vybíráme v rámci soutěže v projektu Recyklohraní. Do této soutěže se zapojují jednotlivci ze všech tříd a vždy ke konci školního roku probíhá vyhodnocení nejlepších sběračů. Zároveň se k samotnému sběru započítávají také body za aktivitu v dílčích úkolech soutěže. Děti si potom za body samy mohou vybrat hodnotné odměny, které pro ně připravila společnost organizující soutěž Recyklohraní.

Poslední surovinou, kterou jsme začali sbírat až v letošní roce, je papír. Za první pololetí jsme firmě předali něco málo přes 5 tun papíru. Na účet sdružení rodičů při naší škole dorazilo 10 220 Kč. Zhruba třetinu těchto peněz jsme použili na odměny nejlepším sběračům. Odměněno bylo také několik sběračů vylosovaných bez ohledu na množství odevzdaného papíru. Zbytek peněz zůstává škole. Bude se z nich hradit cestovné a startovné na soutěže a olympiády, odměny pro děti úspěšné v různých soutěžích a náklady na slavnostní vyřazení žáků devátých tříd.

Jednorázově jsme už také sbírali vysloužilé mobilní telefony, brýle pro Afriku a staré autolékárničky. Kromě toho všeho samozřejmě ve škole třídíme do barevných kontejnerů papír, plast a drobný elektroodpad... A kromě toho samozřejmě taky učíme:)

Děkujeme tímto všem, kteří pomáhají s námi.

Informace • 25. března 2011 • graczd

Sběr mobilů

Sběr mobilů

Děkuji všem, kteří se zúčastnili soutěže ve sběru již nefunkčních mobilů. 1. místo s počtem 76 telefonů na třídu si vysbírala třída 3.D p.uč. Věry Bubalové, 2. místo má zaslouženě 1.A p. uč. Lady Novotné s počtem 60 mobilů na třídu a 3. místo obsadila 9.A p. uč. Libuše Půtové s počtem 52 mobilů na třídu.

Celkově bylo na naší škole vybráno 402 mobilních telefonů. Jestli tento počet bude stačit na slíbené výlety od společnosti Asekol budeme vědět na přelomu března a dubna. Jakmile budou výsledky zveřejněny, napíši je opět na web školy. Ještě jednou děkujeme za účast. Ilona Prušáková.

Informace • 16. března 2011 • graczd

Lyžařské kurzy

Lyžařské kurzy

Doplněny fotogalerie: 7.DM a 7.ABC

Ve dnech 6. - 11. 2. 2011 a 13. - 18. 2. 2011 proběhly lyžařské kurzy 7. tříd v lyžařském středisku Lipno nad Vltavou - Kramolín. Zúčastnilo se jich celkem 75 žáků. Absolvovali 1 den výuky snowboardingu a 4 dny lyžařského výcviku. Někteři stáli na lyžích úplně poprvé, jiní pouze zdokonalovali své lyžařské dovednosti. Nakonec se ale všichni naučili bez problémů sjíždět modré sjezdovky, ti zkušenější pak také sjezdovky červené.

Rok od roku přibývá dětí, které spíše než lyže preferují snowboard. Znát to bylo také na obou našich kurzech. Část dětí měla vlastní snowboardové vybavení a některé již prošly různými kurzy snowboardingu.

Rád bych poděkoval oběma zdravotníkům paní Heleně Frömlové a MUDr. Antonínu Jedličkovi, kteří udržovali oba kurzy ve zdravotní pohodě, snowboardovým instruktorům a všem kolegům, kteří se podíleli na přípravě a vedení kurzu.

Mgr. Jan Babka

Informace • 21. února 2011 • graczd

Vyhodnocení sběrové akce papíru za první pololetí

Vyhodnocení sběrové akce papíru za první pololetí

Za období od 19.11.2010 do 7.1.2011 bylo vybráno více než 5t papíru, za který škola obdržela částku 10 220,-Kč. Tyto peníze byly poukázány na účet Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská. Téměř jedna třetina byla použita na odměnu nejlepších sběračů. Z celkového počtu 164 dětí bylo ohodnoceno prvních 10 nejlepších podle hmotnosti odevzdaného papíru a dále bylo vylosováno dalších deset dětí, které byly také odměněny. Kromě nezbytných drobností byly zvoleny ceny v podobě poukázek do knihkupectví. Cenou za první místo byla poukázka v hodnotě 300,-Kč a sluchátka s mikrofonem. Pro další umístěné byly připraveny také poukázky v nižší nominální hodnotě. Mgr. Eva Gajerová.

Naši tři nejlepší sběrači : Dominika Rajnochová 5.D, Lenka Školníková 4. D, Marek Uhlík 5.A.

Seznam všech oceněných žáků.

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM!

SBĚROVÁ AKCE POKRAČUJE I VE DRUHÉM POLOLETÍ A TĚŠÍME SE NA NAŠE PILNÉ SBĚRAČE!

Informace • 23. ledna 2011 • graczd

Vyhodnocení sběru papíru

Vyhodnocení sběru papíru

V pátek dne 7.1.2011 bude uzavřena evidence sběru papíru a k tomuto datu následně vyhodnocena. Odměny budou předány v pololetí. Výherci budou včas vyrozuměni, kdy si mohou své odměny převzít.

SBĚROVÁ AKCE DÁLE POKRAČUJE I VE DRUHÉM POLOLETÍ. Organizátor akce firma EKOKA však požaduje nosit pouze časopisy, noviny apod. Kartonový, voskovaný papír apod. nebude vybírán. Mgr. Eva Gajerová.

Informace • 5. ledna 2011 • graczd

Červená stužka

Červená stužka

Ve středu 1. prosince se naše škola připojila ke Světovému dni boje proti AIDS kampaní Červená stužka. Dobrovolníci z 9.M besedovali se žáky 1. i 2. stupně a nabízeli jim odznáčky ve tvaru červené stužky. Jejich prodejem přispěla naše škola částkou 5 600,-Kč České společnosti AIDS pomoc. Za tuto podporu děkujeme všem žákům školy a jejich rodičům.

Soutěž o největší počet modrého oblečení vyhrála na 1. stupni 2.C, na druhém místě je 3.A a na třetím místě skončila 2.A. Na 2. stupni se na prvních třech místech umístily 6.M, 7.C a 7.B. Absolutním vítězem soutěže s počtem 12 kusů modrého oblečení na žáka je třída 6.M Všem děkujeme a blahopřejeme. Mgr. Dagmar Frühaufová, Mgr. Martina Jílková.

Pokračovat ve čtení »

Informace • 23. ledna 2011 • graczd

Stonožkový týden

Stonožkový týden

Na účet humanitární organizace Stonožka – hnutí Na vlastních nohou bylo naší školou připsáno 14 812 Kč. Uvedená částka je výtěžkem akce „Stonožkový týden“, do níž se každoročně zapojují žáci svou zručností, učitelé kreativitou, rodiče pozitivní motivací svých dětí. Všichni mají možnost „vyrobit, darovat a následně zakoupit“ klasické i netradiční dárky, drobnosti, přání, cukrovinky, jednoduché módní doplňky a další artefakty volného užitého umění, a podpořit tak organizaci Stonožka, která finance využije k různým formám pomoci postiženým a handicapovaným dětem.

Třídenní akci předcházely dlouhé a náročné přípravy všech tříd, které měly zájem o její úspěšný průběh a kterým za intenzivní spolupráci patří velký dík. Doufám, že kromě krásného výtěžku přinesl „Stonožkový týden“ spokojenost každému, kdo se do něj zapojil. Mgr. Lada Brandová

Informace • 5. ledna 2011 • graczd

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do charitativní akce Vánoční jarmark. Vyráběli krásné dárky s vánoční tématikou ( keramické svícny, vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, vánoční přání,...). Výtěžek z prodeje těchto dárků bude v plném rozsahu poukázán ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. Velké poděkování patří všem, kteří tutu akci podpořili. Zvláštní poděkování patří školní družině, keramickému kroužku, třídě 7.D a děvčatům z 8.M. Vánoční jarmark začíná ve čtvrtek 9.12.2010 od 9 do 18 hodin a v pátek 10.12.2010 od 9 do 18 hodin v Sokolovně ve Strakonicích. Přijďte se podívat a nakoupit netradiční vánoční dárky. Mgr. Emilie Křivancová

Informace • 5. ledna 2011 • graczd

Besídka v domově důchodců

Besídka v domově důchodců

Pěkné dopoledne s připraveným programem prožili žáci třídy 4.B a děvčata z taneční skupiny X – DANCE se seniory v domově důchodců na Jezárkách. Fotogalerie. O. Hošková, I. Narovcová.

Informace • 5. ledna 2011 • graczd

Nejzářivější třída

Nejzářivější třída

V rámci bezpečnostní kampaně "VIDÍŠ MĚ" proběhla na strakonických základních školách mezi 1.až 3. ročníky SOUTĚŽ O NEJZÁŘIVĚJŠÍ TŘÍDU - třídu, která bude mít v daný den na svém oblečení NEJVYŠŠÍ počet reflexních doplňků. Kampaň byla zároveň pobídkou pro rodiče, aby co nejvíce dbali na bezpečnost a viditelnost svých dětí v silničním provozu.

PRVNÍ MÍSTO a šek na 2000.- Kč k nákupu školní potřeb (věnováno paní Voštovou, majitelkou firmy DEKOR) získala v kategorii 3.ročníků třída 3.D naší školy ZŠ DUKELSKÁ. Šek spolu s diplomem slavnostně převzali zástupci třídy 25.listopadu ve společenském sále Šmidingerovy knihovny z rukou paní místostarostky Říhové. BLAHOPŘEJEME. Mgr. Věra Bůbalová.

Informace • 5. ledna 2011 • graczd

Sněhuláci

Sněhuláci

Žáci 1.D se zúčastnili 8.ročníku vánoční soutěže na téma Sněhuláci vyhlášené Městským informačním centrem Strakonice. Při velké konkurenci 154 soutěžících ve II.kategorii (6-9 let) obsadili pěkné 2.místo. Mgr. Pavla Samcová.

Informace • 30. listopadu 2013 • graczd

Vánoční stromek

Vánoční stromek

Dne 27.11. 2010 byla v kapitulní síni strakonického hradu zahájena každoroční vánoční výstava, letos je věnována šumavskému řezbářství.V ambitu si budete moci opět prohlédnout výstavu dekorací a stromečků, které pro vás vyzdobili žáci základních a mateřských škol.

Naše letošní vánoční zdobení bylo velmi jednoduché. Odehrávalo se ve znamení světle modré barvy a mohla za to náhoda. Ve škole se rekonstruovala cvičná kuchyňka a když přivezli novou kuchyňskou sestavu, byla velice důkladně zabalena v igelitech a hrany a rohy byly chráněny blankytně modrými lištami a růžky (viz. foto). Náhoda tomu chtěla, že když se kuchyně vybalovala, šli okolo všímaví druháčci a pilně vymotali lehkou pěnu z velké hromady odpadového balicího materiálu. Bylo rozhodnuto.

Vlastní výroba ozdob pak byla snadná a rychlá. Stačily k tomu nůžky, jehly, nitě a šikovné ruce žáků 2.A. Vzniklé hvězdy a květy se pak dozdobily víčky z PET lahví. Řetěz se rovněž stříhal z materiálů, jenž je odpadem při výrobě papírových obalů na kytice. Výsledný efekt posuďte sami. Jana Drnková

Informace • 30. listopadu 2013 • graczd

Soutěž Recyklohraní

Soutěž Recyklohraní

Do konce října probíhala soutěž ,,Příběhy našich babiček a dědečků " a touto cestou děkuji třídě 5. D za pěkné příspěvky do soutěže. Body budou připsány úspěšným pisatelům.

Dále vyzývám všechny, kteří sbírají baterie, aby do konce roku přinesli co nejvíce, protože je toto období bodově zvýhodněno. Zároveň nezapomínejte na soutěž s mobilními telefony. Probíhá až do konce ledna. Bližší info p. uč. Prušáková. Děkuji.

Informace • 30. listopadu 2013 • graczd

Sběrový papír

Sběrový papír

Začínáme již tento týden!

V rámci prohloubení ekologické výchovy se naše škola zapojí do sběrové akce papíru. Škole bude vyplaceno 1 až 2 Kč za kg. Evidence o odevzdaném papíru bude vedena a nejlepší sběratelé odměněni hodnotnou cenou na konci školního roku.

Papír je nutné nosit z domova ve 2 kg balíčcích převázaný provázkem tak, aby s ním bylo možno manipulovat. Papír může být jakýkoliv.

Papír bude možné odevzdávat vždy v pátek od 7,40 do 7,50 hod. v bývalém krytu. Zahájení výběru papíru bude v pátek, dne 19.11.2010. Mgr. Eva Gajerová.

Informace • 30. listopadu 2013 • graczd

Recyklohraní

Recyklohraní

Ahoj, nový školní rok přináší i nový boj o hezké ceny v recyklohraní. Zapojit se můžete všichni tím, že do školy donesete staré baterie či elektrospotřebiče. Baterie doma zvážíte, lístek se jménem a váhou vložíte do sáčku s bateriemi a přinesete své třídní učitelce. Baterie můžete nosit i přímo do 2.C. Těším se na vás. Ilona Prušáková.

SOUTĚŽ O VÝLET PRO SVOU TŘÍDU

Zapojte se i do soutěže o výlet pro svou třídu. Výlet je dle vašeho výběru a pravidla pro vítězství jsou jednoduchá. Nasbírejte co nejvíce starých funkčních i nefunkčních mobilních telefonů. Bližší info je na nástěnce na hlavní chodbě nebo u mne. Tak hodně štěstí ve sběru. Ilona Prušáková.

Informace • 30. listopadu 2013 • graczd

Víčka z PET lahví

Víčka z PET lahví

Víčka sbíráme dál! V letošním školním roce se víčka vybírají v pondělí o velké přestávce.

Mgr. Hana Vojtová, ZŠ Dukelská Strakonice, tel. 383 313 234.

Levá část patičky ZŠ Dukelská, ul. Dukelská 166, Strakonice II 386 01 • 383 313 230 • posta@dukelska.strakonice.czRSSProhlášení o přístupnosti • Vytvořil Jan Veselý
Jídlo

Jídelníček

Na nejbližší dobu není naplánováno žádné jídlo!

Na nejbližší dobu není
naplánováno žádné jídlo!

Doln část
Návštěvní kniha

Návštěvní knihy

Vstup do oficiální návštěvní knihy »

Dodržujte prosím pravidla slušného chování!

Vstup do neoficiální návštěvní knihy »

Tuto knihu využijte, pokud se Váš příspěvek netýká školy (chcete si vyměnit zkušenosti s nějakou gamesou, chcete jen tak něco napsat, jestli to funguje... atd.).

E-mail

Pošta

Přihlásit se na školní e-mail

Schránka důvěry

Kvíz

Kvíz

Kvíz je momentálně uzavřen!

E-mail Kvíz Baltík Suplování Návštěvní kniha Stránky tříd