Základní škola Strakonice II, Dukelská 166 


Třída:      Třídní učitel: