Základní škola Strakonice II, Dukelská 166 


Třída:        Třídní učitel: