Příběh o historii města ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pro všechny kategorie (soutěžící  v kategorii B pracují v režimu 2D)

 

Vytvořte podle osnovy příběh z dějin města České Budějovice.

Použijte všechny možnosti, které Baltík nabízí, můžete kreslit vlastní předměty, používat scény. Tentokrát můžete používat i internet a programy pro práci s obrázky a fotografiemi – malování, Zoner Photostudio

Podmínkou je, že musíte dodržet základní osnovu, za kterou dostanete 10 bodů.

Za kreativitu a další zajímavé nápady může porota přidělit dalších 5 bodů navíc….

 

  1. Nejdříve  zde byla osada převážně z dřevěných srubů  na soutoku  řek Vltavy a Malše  jménem Budivojovice.

  2. Král Přemysl Otakar II. nechal  město založit v roce 1265  a bylo silně opevněno hradbami. Typické je pro město čtvercové náměstí s kašnou.

 

  1. město se muselo často bránit nájezdům Rožmberků  (šlechtici, v jejichž erbu je růže) – vždy úspěšně
  2. již od založení mělo město  právo vařit pivo, dnes je známé pod značkou Budvar
  3. městem procházela důležitá cesta, po které se do Čech vozila z Rakouska sůl a to nejdříve na povozech tažených koňmi
  4. v 16 stolení byla postavena známá Černá věž u náměstí, která byla zároveň strážní věží a zvonicí. Jméno černá dostala až po požáru sousedního  kostela sv.Mikuláše, kdy byla silně očouzena

 

  1. v 19. stolení byla vybudována koněspřežka – první, koňmi tažená železnice (vedla z Českých Budějovice do Rakouska)

  1. v roce 1873 byl vlak poprvé tažený parní lokomotivou
  2. Na konci druhé světové války se Budějovice staly cílem náletů amerického letectva, které značně poškodily město
  3. v roce  2002 zasáhly  město staleté povodně, část města byla zatopena.